Γιατί δεν προχωρούν τα ΑΠ στην Οχη. Με άλλα λόγια, η κρίση και αναξιοπιστία της χώρας εμποδίζει την υλοποίηση...

 • Από το άρθρο (βλ. παρακάτω) επιβεβαιώνεται ότι το έργο της Damco 74 α/γ στην Οχη (Kοπελούζος με σύμπραξη ENEL και Enercon) δεν προχωράει λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης από γερμανικές τράπεζες.

   
  http://www.energypress.gr/news/Ti-eipan-sth-Merkel-Zerbos-kai-Kopeloyzos


  Με άλλα λόγια, η κρίση και αναξιοπιστία της χώρας εμποδίζει την υλοποίηση του έργου μέχρι βέβαια να αλλάξει η κατάσταση...

  Ο εν λόγω επιχειρηματίας είναι λογικό να μιλάει για ανάπτυξη εννοώντας βέβαια την δική του ανάπτυξη. 

  Για τον τόπο μας όμως η εγκατάσταση 73 α/γ που αυξήθηκαν πρόσφατα σε 74 α/γ σημαίνει ότι θα γίνει ενεργειακό εργοστάσιο που θα υποθηκεύσει το μέλλον του.  

  Τα συμφέροντα του επιχειρηματία με κανένα τρόπο δεν συμπλέουν με το συμφέρον του τόπου μας.

  Εκούσια είτε ακούσια καλούμαστε να αποφασίσουμε για την τύχη του τόπου μας.

  Εαν προχωρήσει το έργο Κοπελούζου και επίσης το έργο της ΤΕΡΝΑ, η περιοχή μας χάνει την αξία της και αλλάζει ταυτότητα.

  θέλουμε να συμβεί μια τέτοια εξέλιξη;

  Με πρόσφατη νέα επιστολή μας, ο Σύλλογός μας ζητά από το Δημοτικό Συμβούλιο να αντιδράσει και να εμποδίσει τη μαζική καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

  Για τον ΣΠΠΕΝΚ
  Θανάσης Μπινιάρης