Ζάχος Χατζηνικολής: Δασικοί χάρτες και ιδιοκτησιακό καθεστως
 •  
  Του Ζάχου Χατζηνικολή - σχετικά με την ανάρτηση των δασικών χαρτών και το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των μη αγροτικών εκτάσεων 

   
  Επανέρχομαι στο θέμα των δασικών χαρτών για το συνδέσω με το ιδιοκτησιακό καθεστώς όσων εκτάσεων δεν χαρακτηριστούν αγροτικές
  Σχετικά με τους δασικούς χάρτες συμφωνώ με όλους όσους αντιδρούν για τους λόγους που ήδη εκτενώς έχουν αναφερθεί και που ήδη από τις 3-2-2017 και εγώ εντόπισα .
   

  Ανεξάρτητα και παράλληλα με τους αγώνες που πρέπει να γίνουν , όπως εκφράστηκαν και με την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου , αλλά και από τοπικούς φορείς και κατοίκους , πιστεύω ότι ΤΩΡΑ είναι η ευκαιρία να θεσμοθετηθεί και ένας τρόπος για να ξεκαθαρίσει , επιτέλους και η αναγνώριση των μη αγροτικών εκτάσεων σε ιδιωτικές ή μη 
   

   
  Και αυτό δεν μπορεί βέβαια να γίνει με το ισχύον καθεστώς , δηλαδη ο κάθε πολίτης να εμπλακεί σε ατέρμονες δικαστικούς αγώνες , που θα διαρκέσουν πολλά χρόνια και θα απαιτηθούν έξοδα πολλών χιλιάδων ευρώ ,ούτε βέβαια με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία , σύμφωνα με την οποία , το μόνον που περιμένει ο προσφεύγων είναι να παρέλθει το εξάμηνο του αιτήματος του προς το Ελληνικό Δημόσιο, που ισχύει ως σιωπηρή απόρριψη, για να προσφύγει δικαστικώς , δηλαδη ίσα – ίσα για να καθυστερήσει και ένα εξάμηνο χωρίς λόγο , αλλά με την ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ενός ευέλικτου διοικητικού οργάνου που θα συσταθεί ανά Αντιπεριφέρεια ή και ανά Δήμο, εάν είναι εφικτό , με αποκλειστική αρμοδιότητα την εξέταση και αναγνώριση των αιτημάτων αναγνώρισης των ιδιοκτητών που επιθυμούν να προσφύγουν σαυτήν, με χρονικό όριο τόσο για την συζήτηση της αίτησης , όσο και για την έκδοση της απόφασης.

  Είναι ευνόητο ότι δεν θα απαιτούνται παράβολα κ.λ.π και θα χωρεί προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια ουσίας , που δεν θα αναστέλλει την ισχύ της απόφασης 

  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν 3208/2003 …..το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε δάση και δασικές εν γένει εκτάσεις που : α,β, γ, δ ….. και αναφέρει τις δεκάδες των περιπτώσεων.

  Υπάρχουν πολλές εκατοντάδες περιπτώσεων στην νότια Καρυστία που υπάγονται σαυτές τις περιπτώσεις , που, όμως ,πρέπει να προσφύγουν δικαστικώς , ενώ αυτό προκύπτει άμεσα από έγγραφα .Όλοι δε κατέχουν τίτλους προ του 1886 

  Είναι επομένως επιβεβλημένη αυτή η θεσμοθέτηση μιας τέτοιας επιτροπής , ώστε κάθε πολίτης που επιθυμεί, να προσφεύγει σε αυτήν και σε μικρό διάστημα να ξεκαθαρίζεται τι είναι δημόσιο και τι ιδιωτικό 

  Τουλάχιστον για την Νότια Καρυστία, που γνωρίζω ,όλες ή σχεδόν όλες οι ιδιοκτησίες θα αναγνωριστούν ιδιωτικές 

  Μήπως , τελικά , αυτό είναι το μόνο πρόβλημα ; 

  Όλα τα ανωτέρω , επαναλαμβάνω, ανεξάρτητα με τους αγώνες κατά των απαράδεκτων δασικών χαρτών και της ληστρικής επιδρομής τους .

  ΜΕ ΤΙΜΗ
  ΖΑΧΟΣ ΔΗΜ ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΗΣ 
  ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ 
  ΚΑΡΥΣΤΟΣ