Απόριψη της προσφυγής ΣΠΠΕΝΚ για Καστανόλογγο
 •  Απόριψη της προσφυγής ΣΠΠΕΝΚ για Καστανόλογγο

  Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δεν έκανε δεκτή την προσφυγή του ΣΠΠΕΝΚ σχετικά με την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στη διάνοιξη δρόμων στον Καστανόλογγο, απο την εταιρεία Enel.

  H Περιφέρεια έλαβε υπόψη της ότι το Δασαρχείο Αλιβερίου γνωμοδότησε θετικά για τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ του έργου: «ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΔΑΣΟΔΡΟΜΩΝ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΔΑΣΩΣΗ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΑΝΟΛΟΓΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ».

  Επίσης η Διεύθυνση Δασών Νομού Εύβοιας γνωμοδότησε θετικά για τη διαδικασία υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) του έργου αυτού.

  Όπως λέει η απόφαση της Περιφέρειας ‘ η συνδρομή των προϋποθέσεων για τη διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ κρίθηκε και ελέγχθηκε από το Δασαρχείο Αλιβερίου’.

  Η απόφαση της Περιφέρειας καταλήγει: ‘Απορρίπτουμε την από 30-03-2018 προσφυγή του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.) κατά της με αριθμ. 61770/799/20-03-2018 απόφασης του Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως αβάσιμη σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσας’.