Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιδιοκτητών Γης Νοτίου Καρυστίας Γιώργος Σαραβάνος θέλει νά δώσουμε ένα βροντερό «παρών» την Παρασκευή 24/12/2010 στην 5η Νομαρχιακή Επιτροπή Ευβοίας...
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Ν. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Την Παρασκευή 24/12/2010 θα συζητηθεί σε συνεδρίαση της 5ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ευβοίας η αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που υποβλήθηκε από εταιρείες ΑΠΕ.

  Τα Δ.Σ. των Δήμων Καρύστου , Μαρμαρίου και Στυρέων έχουν ήδη γνωμοδοτήσει αρνητικά καθώς θεώρησαν ότι παραμένουν ανεπίλυτα και αδιευκρίνιστα σημαντικά θέματα που αφορούν το πλαίσιο της εξεταζόμενης αίτησης και βρίσκουν σύμφωνο το Σύλλογο ιδιοκτητών γης της Ν. Καρυστίας.

  Συγκεκριμένα:

  1ον Οι Δήμοι της περιοχής μας δεν έλαβαν καμία ενημέρωση από τις συγκεκριμένες εταιρείες, όπως αποδεικνύεται από τα έγγραφα που τους έχουν αποσταλεί.
  Ειδικότερα δεν κοινοποιήθηκαν τα τοπογραφικά διαγράμματα από τις εταιρείες αιολικής ενέργειας ως όφειλαν να πράξουν.

  2ον Με την 53/2007 Α.Δ.Σ. του Ειδικού χωροταξικού τέθηκε από τον Δήμο Καρύστου ως βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ η υπογειοποίηση όλων των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  Ωστόσο στο σχετικό διάγραμμα της μελέτης φαίνεται ότι η γραμμή μεταφοράς (κεντρικό δίκτυο) είναι εναέρια.

  3ον Δύο από τα σχεδιαζόμενα αιολικά πάρκα βρίσκονται εντός της προστατευόμενης ζώνης Α’ του δικτύου ΝΑΤURA 2000 και χρήζουν ειδικής αντιμετώπισης.

  4ον Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού η περιοχή της Νότιού Καρυστίας ανήκει στους ΟΤΑ με υψηλό δείκτη τουριστικής ανάπτυξης οπότε είναι αναγκαία η διερεύνηση των τοπικών χωροταξικών δεδομένων καθώς μεταβάλλεται το ποσοστό κάλυψης των ανεμμογεννητριών.

  5ον Βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη έργων ΑΠΕ είναι η σύμφωνη γνώμη των τοπικών κοινωνιών που εξασφαλίζεται με εγγυήσεις και αντισταθμιστικά οφέλη.
  Ωστόσο στην περίπτωση του Νέου Δήμου Καρύστου τέτοια συναίνεση δεν είναι δυνατόν να υπάρξει όταν καταστρατηγούνται Συνταγματικά δικαιώματα όπως αυτό της περιουσίας.

  Το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής μας είναι ιδιαίτερο καθώς υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας όχι μόνο από το 1885 αλλά και νωρίτερα καθώς η Εύβοια δεν απελευθερώθηκε από τον Ελληνικό στρατό αλλά τα Τουρκικά κτήματα εξαγοράστηκαν από ιδιώτες όπως προέβλεπε το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830.

  Για το λόγο αυτό ακόμα και οι δασικές εκτάσεις της Εύβοιας και ειδικά της Νοτίου Καρυστίας βρίθουν παλαιόθεν τίτλων ιδιοκτησίας ως ιδιωτικές (βλ. ΕφΑθ 2516/2008, δημ. ΤΝΠ ΔΣΑ, βλ. και Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, έκδοση Εκδοτικής Αθηνών, τομ. ΙΒ σελ. 577 και 615).

  Μέχρι σήμερα όλοι οι ιδιοκτήτες που κατέφυγαν σε δικαστήρια για αναγνώριση των τίτλων τους έχουν δικαιωθεί.

  Η απόφαση της Νομαρχιακής επιτροπής Ευβοίας δεν μπορεί να αφορά το περιβάλλον μόνο ως φύση χωρίς να λαμβάνει υπόψιν της τους ανθρώπους και τα δικαιώματά τους.

  Για το λόγο αυτό οφείλει να απορρίψει την αίτηση των συγκεκριμένων εταιρειών μέχρι να ενημερώσουν τους νόμιμους ιδιοκτήτες για τις ενέργειές τους και να έρθουν σε συμφωνία μαζί τους.

  Την Παρασκευή 24/12/2010 πρέπει να δώσουμε ένα βροντερό «παρών» στη Νομαρχία Ευβοίας για να διατρανώσουμε τα δίκαια αιτήματά μας.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΑΒΑΝΟΣ