Ο Καθορισμός πλαισίου πολιτικής του Δήμου Καρύστου για το θέμα της αδειοδότησης εγκαταστάσεων ΑΠΕ. ΝΑΙ στα βουνά ..αρκεί να μην φαίνονται, Όχι στη θάλασσα
 • ΝΑΙ στα βουνά ..αρκεί να μην φαίνονται, Όχι στη θάλασσα
  Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να διαβάσει κάνεις, θέσεις, και αντιθέσεις, διοικούσας δημοτικής αρχής, της μείζονος και  ελάσσονος αντιπολίτευσης, τοποθετήσεις δημοτικών συμβούλων του Δήμου Καρύστου, που για πρώτη φόρα καθορίζουν επιτέλους ένα πλαίσιο πολιτικής του Δήμου, για το θέμα της αδειοδότησης εγκαταστάσεων των αιολικών πάρκων, που σε πολύ λίγα χρόνια, οι ανεμογεννήτριες θα τείνουν να είναι περισσότερες και από τα λίγα εναπομείναντα δέντρα τον περιοχών που φυτεύονται..
  Βεβαίως το ψήφισμα-απόφαση, έχει παρθεί από το δημοτικό συμβούλιο, λίγες μέρες πριν από την μετέπειτα απόφαση για την «αποβολή» από τον νέο Επενδυτικό Νόμο για τα έργα ΑΠΕ, που βάζει επιτέλους τέλος στις επιδοτήσεις για τα «πράσινα» άλογα των αεριτζήδων...η  «πράσινα επιδοτούμενα παραμύθια από τη τσέπη των πολιτών ».. αν και η θέση του καθενός είναι γνωστή.... η από 1 Απριλίου 2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου διαλογίζεται και  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ:


  Δήμαρχος Νίκος Μανώλης: Στα γεωγραφικά όρια του Δήμου μας έχει αναπτυχθεί πραγματικά μια «βιομηχανία», θα την χαρακτήριζε κανείς, από δραστηριότητα αιολικών πάρκων. Στο Δήμο μας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, υπάρχει πολύ συχνή η παρουσία δυνατών ανέμων με μεγαλύτερη συχνότητα αυτή των βοριάδων. Κύρια αιτία του φαινομένου αυτού είναι η γεωγραφική του θέση, αφού βρίσκεται σε σημείο που «γεννιούνται» πραγματικά οι βοριάδες του Αιγαίου, ένα παγκόσμιο ετήσιο φαινόμενο, που παρομοιάζεται με τους Μουσώνες της Ασίας.


  Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την γειτνίαση του Δήμου μας με την Αθήνα, προσέλκυσε και προσελκύει συνεχώς ενδιαφερόμενους επενδυτές του κλάδου στον Δήμο μας. Το ενδιαφέρον αυτό είναι πολύ έντονο αν λάβουμε υπόψη, ότι η ένταση και η διάρκεια των ανέμων στην περιοχή μας είναι αρκετά μεγάλη, γεγονός που υπόσχεται και τελικά εξασφαλίζει υψηλά κέρδη στους επενδυτές του είδους.

  Είναι σε όλους μας γνωστό και αποδεκτό, ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. (αιολικούς σταθμούς, υδροηλεκτρικά κ.λπ.) έχει μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος, αφού παράγεται 
  ηλεκτρική ενέργεια χωρίς καύση (πετρέλαιο, κ.λπ.) με την χρήση - εκμετάλλευση φυσικών πόρων (νερό, αέρας, ήλιος, κ.λπ.). Όμως η μαζικοποίηση και ο υψηλός βαθμός συγκέντρωσης τέτοιων επενδύσεων σε συγκεκριμένο χώρο, μπορεί να προκαλέσει σημαντικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα, με τελικό αποτέλεσμα το αρνητικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό ισοζύγιο.

  Κάτι τέτοιο, εκτιμώ ότι πρέπει να προλάβουμε στον Δήμο μας. Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εδώ και χρόνια που υπάρχει για υλοποίηση έργων Αιολικών Σταθμών στην περιοχή μας, έχει διαμορφώσει μια πραγματικότητα, με καλυμμένες σχεδόν όλες τις βουνοκορφές του Δήμου μας με ανεμογεννήτριες. Αυτό πέραν της αισθητικής υποβάθμισης του ευρύτερου χώρου μας, (ένας  φυσικότατος παρθένος χώρος με εξαιρετικό κάλλος), σίγουρα έχει και θα δημιουργήσει περιβαλλοντικά ζητήματα, αφού η υλοποίηση και μόνο των συνοδών έργων αυτών των δραστηριοτήτων (δρόμοι, γραμμές μεταφοράς κ.λπ.), έχουν επιφέρει και θα δημιουργήσουν σημαντικές αλλοιώσεις στο χώρο, διαταράσσοντας τις υπάρχουσες ισορροπίες, ουσιαστικά αλλάζοντας την φυσιογνωμία της περιοχής. Οφείλω να τονίσω στο σημείο αυτό ότι μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί πληθώρα από πυρκαγιές, με αιτία πρόκλησης τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας των επενδύσεων αυτών.

  Αν αναλογιστούμε δε και το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρχει και έχει εν μέρει αναπτυχθεί στον Δήμο μας και από άλλες δραστηριότητες, (όπως ιχθυοκαλλιέργειες κ.λπ.), αντιλαμβανόμαστε, ότι ορισμένοι σημαντικοί υγιείς παραγωγικοί κλάδοι της περιοχής μας, όπως η λατομική δραστηριότητα, ο τουρισμός, η γεωργία και η αλιεία κινδυνεύουν σταδιακά θα παραγκωνιστούν και με τη πάροδο του χρόνου θα εξαλειφτούν.

  Με δεδομένο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, κύριο μέλημα έχει να διαφυλάξει την φυσιογνωμία της περιοχής της, παράλληλα δε να εκμεταλλευτεί τους φυσικούς της πόρους, κρίνεται πλέον αναγκαίο να εξετάζεται και να εκτιμάται για κάθε επένδυση ξεχωριστά, ποια θα είναι η επίπτωση στο περιβάλλον, μεμονωμένα και αθροιστικά, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των επενδύσεων στην περιοχή μας.

  Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό με σκοπό την πλήρη διαφώτιση και ανάλυση των συγκεκριμένων θεμάτων, προτείνω ότι ο Δήμος μας πρέπει να χαράξει μια στρατηγική – πολιτική γύρω από αυτές τις επενδύσεις. Προτείνω ότι αυτό μπορεί να γίνει αν επανεξεταστούν από μηδενική βάση και ως προς την περιβαλλοντική όχληση όλα τα εν λειτουργία Αιολικά Πάρκα, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, ότι μέχρι σήμερα δεν αποδίδουν κάποιο πέραν από αυτό που ορίζει ο νόμος, αντισταθμιστικό ωφέλημα στο Δήμο μας όλες οι νέες αιτήσεις Αιολικών Πάρκων για τον Δήμο μας, σε μεμονωμένο και συνολικό επίπεδο

  Πραγματικά πιστεύω ότι ο Δήμος μας, πέραν αυτού του μικρού αντισταθμιστικού ωφελήματος, που ο νόμος ορίζει, δικαιούται περισσότερα αντισταθμιστικά ωφελήματα, με δεδομένο ότι προσφέρει έναν αξιολογότατο φυσικό πόρο σε επενδυτές (τον αέρα), που τους αποφέρει πολύ μεγάλα κέρδη. Την περίοδο που διανύουμε, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα οικονομικά δρώμενα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι οι Δήμοι πλέον θα πρέπει να στηρίζονται και να λειτουργούν με βάση ιδίους πόρους. Με δεδομένες τις ήδη σοβαρές οικονομικές περικοπές από την κρατική Διοίκηση προς τους 

  Δήμους και τις επερχόμενες μελλοντικές, αυτοδίκαια αποκτάμε το δικαίωμα, να διαπραγματευτούμε τα αντισταθμιστικά ωφελήματα από την εν λειτουργία η μελλοντική δραστηριότητα των αιολικών πάρκων. Εκτιμώ ότι ο Δήμος μας προσφέροντας τον τόσο σημαντικό και κερδοφόρο φυσικό πόρο του αέρα στους επενδυτές, θα πρέπει να διαπραγματευτεί αντισταθμιστικά ωφελήματα σε τρεις φάσεις. Μία κατά την φάση εξέτασης των αιτημάτων για Γνωμοδότηση επί της επένδυσης, δεύτερη κατά την φάση κατασκευής της και τέλος τρίτη κατά την φάση λειτουργίας της. Βέβαια όλα τα ανωτέρω με την προϋπόθεση ότι μετά την λεπτομερή εξέταση της επένδυσης κρίνεται αυτή θετική ως προς την υλοποίησή της. 

  Για τις επενδύσεις που ήδη λειτουργούν στην περιοχή μας, θα πρέπει από μηδενική βάση να εξεταστούν και να προσδιοριστούν αντισταθμιστικά ωφελήματα, μόνο για την φάση λειτουργίας τους.

  Είναι αυτονόητο, και υποχρέωσή μας, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε, να διαφυλάξουμε όσο το δυνατό την φυσιογνωμία της περιοχής μας, ενώ παράλληλα να διεκδικήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις, στα πλαίσια της λογικής, τα αντισταθμιστικά ωφελήματα που πραγματικά μας ανήκουν.

  Για την υλοποίηση των τόσο σπουδαίων αυτών θεμάτων για το Δήμο μας, κρίνεται απαραίτητη η συνεργασία με ειδικευμένο Νομικό και Τεχνικό Σύμβουλο. Μόνο έτσι θα μπορέσει να επιτευχθεί η βέλτιστη διαχείριση του θέματος με τα θετικότερα αποτελέσματα για την Τοπική Κοινωνία.

  Ο Δήμαρχος τόνισε πως ο Δήμος είναι υπέρ των επενδύσεων που προσφέρουν θέσεις εργασίας και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή με την προϋπόθεση να μην θίγονται τα συμφέρονται των ιδιοκτητών γης και να υπάρχει σεβασμός στην προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, των παραλιών, των αρχαιολογικών χώρων και των λατομικών περιοχών.

  Ο Λευτερης Ραβιόλος έλαβε τον λόγο ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης ο οποίος επισήμανε το ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής και είπε πως η προστασία των περιοχών φυσικού κάλλους, των παραλιών, των αρχαιολογικών χώρων και των λατομικών περιοχών είναι κόκκινη γραμμή για την παράταξή του. Είπε ακόμα πως ο Δήμος πρέπει να ελέγχει αν οι εταιρείες πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές και πως τα αιολικά πάρκα δεν πρέπει να επεκταθούν πάνω από το 4% της συνολικής έκτασης του Δήμου. Τόνισε πως τα δίκτυα μεταφοράς πρέπει να υπογειοποιηθούν στο σύνολό τους. Πρότεινε τα τέλη ΑΠΕ να επανέλθουν στο 3% και να παραμείνει η μείωση στα τιμολόγια της ΔΕΗ για τους κατοίκους των περιοχών ΑΠΕ. Ζήτησε να είναι απαράβατος όρος για την συνέχιση των αδειοδοτήσεων ΑΠΕ η συνέχιση του δρόμου Πλατανιστός – Αμυγδαλιά . Επίσης ζήτησε να συσταθεί επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο και 3-4 Δημοτικούς Συμβούλους η οποία θα αναλάβει να συζητά οποιοδήποτε θέμα με τις εταιρείες ΑΠΕ. Ακόμα ζήτησε να υπάρχει όρος ότι μετά την παύση λειτουργίας των αιολικών πάρκων να γίνεται αποκατάσταση του τοπίου στην προτέρα κατάστασή του. Επίσης ζήτησε οικονομική προσφορά για την αμοιβή του νομικού συμβούλου.

  Η Κουλα Βρανά έλαβε το λόγο η αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης η οποία δήλωσε πως οι εταιρείες ΑΠΕ και το κράτος δεν σέβονται τις ιδιοκτησίες. Επίσης δήλωσε πως οι εταιρείες ΑΠΕ δεν θα φέρουν καλό στον τόπο και θα αφήσουν τα κουφάρια των ανεμογεννητριών όταν τα αιολικά πάρκα πάψουν να λειτουργούν. Ακόμα οι θέσεις εργασίας που υπόσχονται είναι αμφίβολες και μόνο οι χωματουργοί και οι εργολάβοι θα έχουν όφελος. Τόνισε πως πρέπει να διεκδικήσουμε δυναμικά περισσότερα αντισταθμιστικά οφέλη. Επίσης δήλωσε πως δεν συμφωνεί με την εισήγηση και το σκεπτικό του Δημάρχου και ψήφισε «κατά» της απόφασης.

  Η Τούρλα Γεωργία έλαβε το λόγο η οποία συμφώνησε με τον ορισμό του νομικού συμβούλου και την προστασία των ιδιοκτητών γης και επισήμανε ότι πρέπει να προσέξουμε το γεγονός ότι η πρόσφατη νομοθεσία για το fast track ίσως δώσει το δικαίωμα σε εταιρίες να εγκαθιστούν ανεμογεννήτριες χωρίς να καταβάλουν μίσθωμα. Επισήμανε πως τα αντισταθμιστικά οφέλη πρέπει να ελέγχονται ως προς την απόδοσή τους στο Δήμο και πρότεινε να γίνεται συμψηφισμός του τέλους 1,2 % με τυχόν οφειλές κατοίκων περιοχών ΑΠΕ. Ακόμα ζήτησε το ποσό που περισσεύει από το τέλος 1,2% να πηγαίνει σε οικονομικά αδύνατους δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου μας να μην πληρώνουν τέλη ΑΠΕ στον λογαριασμό της ΔΕΗ. Επίσης πρότεινε η αποκατάσταση των παλαιών αιολικών πάρκων να γίνεται με συνδρομή της πολιτείας.

  Ο Πολυχρονίου Πολυχρόνης ζήτησε να αποκλειστούν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα από το Δήμο μας γιατί βλάπτουν τον τουρισμό και την αλιεία και ζήτησε να διευκρινιστεί αν τα θαλάσσια αιολικά πάρκα και ο χώρος τοποθέτησης μικρών ανεμογεννητριών περιλαμβάνονται στον περιορισμό του 4% της συνολικής έκτασης του Δήμου.

  Η Ξυπόλιτου Ευδοξία ζήτησε να τηρηθεί αυστηρό πλαίσιο για την απόσταση των αιολικών πάρκων από κατοικημένες περιοχές και ζήτησε η απόφαση που θα ληφθεί να σταλεί στον Πρόεδρο της Βουλής για τυχόν νομοθετικές ρυθμίσεις και ψήφισε «παρούσα» στην ανάθεση στον νομικό σύμβουλο.

  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Παλυβός Γεώργιος ζήτησε να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κάτω από τον οδικό άξονα Καρύστου – Λεπούρων.

  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζέμπης Ευάγγελος ζήτησε να μην τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες κατά μήκος των ακτογραμμών του Καβοντόρου.

  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Γκεμίσης Ιωάννης επισήμανε τους κινδύνους από την υψηλή τάση και τις πυρκαγιές που προκαλούν οι πυλώνες και τόνισε τις αρνητικές συνέπειες των θαλασσίων αιολικών πάρκων στην αλιεία και τον τουρισμό.

  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Σαραβάνος Γεώργιος ζήτησε κατά την τοποθέτηση αιολικών πάρκων να γίνεται σεβαστό το ιδιοκτησιακό καθεστώς της περιοχής , να υπογειοποιηθούν τα δίκτυα μεταφοράς και να μην θιγούν οι υπόλοιπες δραστηριότητες της περιοχή μας.

  Η Πρόεδρος της Τοπ. Κοινότητας Αλμυροποτάμου κ. Τσιγαρίδα Ανθή δήλωσε πως οι αποφάσεις των Τοπικών Συμβουλίων για καμία τοποθέτηση νέας ανεμογεννήτριας δεν έγιναν σεβαστές από το Δημοτικό Συμβούλιο.

  Ο Δημ. Σύμβουλος κ. Ζαφείρης Αθανάσιος δήλωσε πως τάσσεται κατά της εισήγησης του Δημάρχου και ψηφίζει «παρών» στην ανάθεση στον νομικό σύμβουλο

  κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α ( 20 έναντι 2) ως προς το πλαίσιο πολιτικής για τις ΑΠΕ και
  κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α ( 19 έναντι 3) ως προς την ανάθεση στο νομικό σύμβουλο

  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

  Καθορίζουμε το πλαίσιο πολιτικής τόσο για τα υφιστάμενα Αιολικά Πάρκα στα όρια του Δήμου Καρύστου, όσο και για αυτά που προτίθενται να υλοποιηθούν ως εξής :

  1. Με πρωταρχικό μέλημα την :
  · κατά το δυνατό διαφύλαξη της φυσιογνωμίας της περιοχής, του φυσικού, πολιτιστικού και κοινωνικού περιβάλλοντος,
  · ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων των δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα την προστασία των ήδη υφιστάμενων (λατομική δραστηριότητα, τουρισμός κ.λπ.), θα εξετάζεται κατά περίπτωση η υλοποίηση κάθε νέας επένδυσης Αιολικού Σταθμού, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την ήδη υφιστάμενη κατάσταση καθώς και το σύνολο του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

  2.Σε περίπτωση θετικής τεκμηριωμένης άποψης για την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης, με δεδομένη την επερχόμενη αλλαγή που αυτή θα επιφέρει στην κοινωνία και τον ευρύτερο φυσικό χώρο, θα μελετάται και θα καθορίζεται λεπτομερώς, σε συνεργασία με τους ειδικούς επιστήμονες (συνεργάτες του Δήμου), το είδος και το ύψος των αντισταθμιστικών ωφελημάτων (πέραν αυτών που ο Νόμος ορίζει, όπως θέσεις εργασίας, κατασκευή έργων υποδομής κ.λπ.) για την Τοπική Κοινωνία. Τα αντισταθμιστικά αυτά ωφελήματα θα κατοχυρώνονται με επίσημη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Δήμου και επενδυτών.

  3. Σε περίπτωση αρνητικής τεκμηριωμένης άποψης για την υλοποίηση μιας νέας επένδυσης, ο Δήμος θα ενεργοποιεί όλα τα ένδικα μέσα για την αποτροπή της.

  4. Η χωροθέτηση ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ σε επίπεδο Καλλικρατικού Δήμου να μην υπερβεί σε καμία περίπτωση σε ποσοστό το 4% της συνολικής έκτασης του Δήμου.

  5. Η χωροθέτηση ζωνών εγκατάστασης ΑΠΕ να γίνεται στην περιοχή βόρεια της επαρχιακής οδού Καρύστου – Λεπούρων – Αμυγδαλιάς, ώστε να μην εμποδίζουν άλλες δραστηριότητες όπως η οικιστική και τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τα λατομεία και να γίνετε εκτός των  προστατευόμενων περιοχών φυσικού κάλλους και των αρχαιολογικών χώρων.

  6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική άποψη του Δήμου είναι η ύπαρξη συμβολαίου ενοικίασης της έκτασης από τους νόμιμους ιδιοκτήτες λαμβάνοντας υπόψη το ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς της νότιας Εύβοιας.

  7. Στο φάκελο κάθε νέας επένδυσης θα πρέπει να υπάρχει σχέδιο ώστε μετά την παύση λειτουργίας των αιολικών πάρκων να γίνεται αποκατάσταση του τοπίου στην προτέρα κατάστασή του.

  8. Είμαστε αρνητικοί σε κάθε τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε θαλάσσιο χώρο καθώς και κατά μήκος των ακτογραμμών.

  9. Για τις επενδύσεις που ήδη λειτουργούν στην περιοχή μας, θα πρέπει από μηδενική βάση να εξεταστούν και να προσδιοριστούν αντισταθμιστικά ωφελήματα, για την φάση λειτουργίας τους, πέραν αυτών που ο Νόμος ορίζει. Τα αντισταθμιστικά αυτά ωφελήματα θα κατοχυρώνονται με επίσημη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ Δήμου και επενδυτών.

  10. Την αποστολή επιστολής προς τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές με την οποία αυτές θα καλούνται σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων …» για την εκ των προτέρων αποστολή των φακέλων για τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις στο Δήμο, ώστε ο τελευταίος να αποφαίνεται θετικά ή αρνητικά επί αυτών.

  11. Την αποστολή επιστολής σε όλες τις εταιρείες που ήδη λειτουργούν στα γεωγραφικά μας όρια η έχουν λάβει από τις αρμόδιες αρχές σχετικές άδειες πραγματοποίησης έργων Α.Π.Ε., ή έχουν ζητήσει τη χορήγησή τους, με την οποία θα καλούνται να ενημερωθούν για τις απόψεις και όρους του Δήμου επί των εν λειτουργία και σχεδιαζόμενων στα διοικητικά του όρια επενδύσεων.

  12. Ορίζουμε ως νομικό σύμβουλο για την προώθηση των κατά τα ανωτέρω αποφασισθέντων τον Μάριο Χαϊνταρλή δικηγόρο Αθηνών και επίκουρο καθηγητή Δικαίου Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Το θέμα της αμοιβής του νομικού συμβούλου θα συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

  Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 83 /2013.