Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Νότιας Καρυστίας (Σ.Π.ΠΕ.Ν.Κ.)
 • Απόφαση Δημοτ. Συμβ. για Αιολικά
  Στις 27/11/2011 ο Δήμος Καρύστου οργάνωσε ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο στο Γιοκάλειο Πνευματικό Κέντρο με αποκλειστικό θέμα τα νέα αιολικά πάρκα που πρόκειται να εγκατασταθούν σε όλο τον Καβοντόρο.
  Υπενθυμίζουμε ότι η εταιρεία Damco έχει ήδη πάρει έγκριση περιβαλλοντικών όρων για εγκατάσταση 73 ανεμογεννητριών στις κορφές της Οχης.
  Στο άμεσο διάστημα αναμένεται να εγκριθούν οι περιβαλλοντικοί όροι για 164MW της εταιρείας ΤΕΡΝΑ, ενώ ακολουθεί και τρίτη εταιρεία, η RF Energy.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συζήτηση έδειξε ότι δεν αντιτίθεται στα νέα αιολικά πάρκα εφόσον αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες γης.
  Οσον αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι αντιμετωπίζονται εφόσον οι εταιρείες κάνουν προσεκτικές επεμβάσεις, υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς και αποκατάσταση των χώρων εκσκαφής.
  Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έθεσε θέμα αντίδρασης κατά των νέων αιολικών πάρκων παρά μόνο εάν δεν αποζημιωθούν οι ιδιοκτήτες.
  Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από την Πρόεδρο Χρυσούλα Μπερέτη η οποία δήλωσε εμφατικά ότι οι αιολικές εταιρείες θα αλώσουν τον τόπο μας σαν κατακτητές και δεν θα δώσουν τελικά τα υποσχόμενα ενοίκια.
  Η προσδοκία των ενοικίων είναι φρούδα ελπίδα αφού η μελέτη της DAMCO λέει καθαρά ότι :
  Σχεδόν στο σύνολο τους οι ζώνες κατάληψης του έργου εκτείνονται επί δασικών εκτάσεων όπως προκύπτει από τις αντίστοιχες Πράξεις Χαρακτηρισμού, που αναφέρονται στην συνέχεια.
  Για τις ως άνω ζώνες κατάληψης, εγκρίνεται από περιβαλλοντικής πλευράς μέσω της έγκρισης της παρούσας μελέτης, η έκδοση έγκρισης επέμβασης επί δασικών εκτάσεων που θα απαιτηθεί να χορηγήσουν, κατά την απόλυτο κρίση τους, οι αρμόδιες δασικές αρχές, στα πλαίσια του Ν.998/79 (σελ. 4. συνημμένο)
  Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο και ένα μέρος της τοπικής κοινωνίας εθελοτυφλούν και δεν θέλουν να αντιληφθούν ότι εάν αφήσουμε τις εταιρείες να διαλύσουν το φυσικό περιβάλλον, θα οδηγήσουμε σε μαρασμό τις τοπικές οικονομικές δραστηριότητες (π.χ τουρισμός) και την ίδια τη ζωή μας.
  Ποιο θα είναι το μέλλον του τόπου εάν επιτρέψουμε το Δημοσάρι, η Αρχάμπολη, η Ανεμοπύλα και τόσα άλλα παρθένα μέρη να μοιάζουν με εργοτάξια ανεμογεννητριών;
  Ο Σύλλογός μας επιμένει ότι η μόνη υγιής αντίδραση του τόπου στην απειλή που δέχεται είναι ο ανένδοτος αγώνας όλης της κοινωνίας και των εκπροσώπων της να αποτραπεί το έγκλημα που πάει να συντελεστεί.
  Οποιαδήποτε συνδιαλλαγή με τις εταιρείες στην παρούσα φάση ισοδυναμεί με αποδοχή των καταστροφικών σχεδίων τους.

  Για τον ΣΠΠΕΝΚ

  Χ. Μπερέτη - Πρόεδρος
  Θ. Μπινιάρης - Γραμματέας