TO E' ΤΜΗΜΑ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗ ΚΑΡΥΣΤΟ...

 • TO E' ΤΜΗΜΑ ΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ENEL ΣΤΗ ΚΑΡΥΣΤΟ... ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤ' ΑΛΗΘΕΙΑ ΑΚΟΜΗ ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ Κε ΠΡΟΕΔΡΕ; (Μέρος Β, συνεχιζόμενη δημοσίευση)

  ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ "Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ  ΧΡΗΜΑΤΟΣ"  ΣΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ;

   
   
   
   
   
   
  ΤΟ ΑΡΣΑΚΕΙΟΝ - ΣτΕ
  ΟΙ ΔΥΟ ΕΠΙΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΝΑTURA ΣΤΗΝ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑ - ΠΗΓΗ
  Ο ΧΑΡΤΗΣ ΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ "ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ" ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΙΚΟΜ ΕΠΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΖΕΠ) GR2420012 (ΟΡΟΣ ΟΧΗ, ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΖΩΝΗ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΕΣ) ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000 

  ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΙΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

  Η ειδική μελέτη που αναφέρεται παραπάνω υποβλήθηκε ως κύριο και ουσιαστικό στοιχείο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά την τετάρτη αίτηση τροποποίησης των βασικών χαρακτηριστικών του συνολικού έργου - στη βάση του τελικού τεχνικού σχεδιασμού του - για τη περιβαλλοντική αδειοδότηση των οκτώ αιολικών σταθμών στην ΝΑ Εύβοια συμφερόντων 100% θυγατρικών εταιρειών της ENEL GREEN POWER. Η τελευταία τροποποίηση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των οκτώ αιολικών σταθμών της ENEL έγινε επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και την τελική απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω26Α4653Π8-37Α στις 21 Οκτώβριου 2016, υπέγραψε ο τότε υπουργός ΥΠΕΝ Σκουρλέτης Παναγιώτης της λεγόμενης «αριστεράς πτέρυγος» του νυν νεοφιλελευθερου κόμματος. Το ίδιο φυσικό πρόσωπο υπέγραψε και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έντεκα αιολικών σταθμών παραγωγής διαλείπουσας και διακοπτόμενης ενέργειας της εταιρείας RF ENERGY στον δήμο Καρύστου, βλ. πιό κάτω αναλυτικά.

  ΓΝΩΣΤΟΙ ΚΑΙ ΜΗ ΕΞΑΙΡΕΤΕΟΙ
  Με την υπ’ αριθ. οικ. 50319/19.10.2016 απόφαση του τότε υπουργού περιβάλλοντος και ενέργειας, η αρχική πράξη και οι μετέπειτα εκδοθείσες τροποποιήθηκαν τελικά ως εξής: α) μειώθηκαν οι ανεμογεννήτριες του αιολικού σταθμού στην θέση «Καθάρα» από 14 σε 8 και η συνολική ισχύς του έργου από 181,7 ΜW σε 167, 9 ΜW (από 79 Α/Γ σε 73 Α/Γ), β) προστέθηκαν 6 οικίσκοι ελέγχου εμβαδού 72 μ2 και οι 2 εμβαδού 130 μ2, 8 μόνιμοι ανεμολογικοί ιστοί και 2 προσωρινές εγκαταστάσεις συγκροτήματος παρασκευής σκυροδέματος στις θέσεις Μηλιά και Σπηλιά αποκλειστικά για τις ανάγκες του έργου, γ) αυξήθηκε το συνολικό μήκος της οδοποιίας από 36,76 χλμ. σε 46,3 χλμ. περίπου επίσης προβλέφθηκε νέα οδοποιία για την πρόσβαση στους πυλώνες Υψηλής Τάσης συνολικού μήκους 26,7 χλμ. περίπου και βελτίωση σε υφιστάμενη οδοποιία μήκους 40 χλμ. περίπου, δ) αφαιρέθηκε ένας υποσταθµός ανύψωσης τάσης στη θέση «Αντιά», ε) αυξήθηκε το µήκος του εναερίου δικτύου υψηλής τάσης από 22,7 χλμ. σε 23, 3 χλμ., στ) μειώθηκε το µήκος του υπογείου δικτύου υψηλής τάσης από 22 χλμ. σε 18, 2 χλµ., ζ) προστέθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του κατόπιν εγγράφου της διεύθυνσης διαχείρισης δασών και δασικού περιβάλλοντος του υπουργείου περιβάλλοντος και ενέργειας, «δεδομένου ότι η παρούσα απόφαση ΕΠΟ, σύµφωνα µε την υπ αριθµ. 15277/2012 απόφαση του υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 1077/9. 4. 2012), αποτελεί και έγκριση επέμβασης για τις τροποποιήσεις του έργου», η) τροποποιήθηκαν στις λεπτομέρειές τους ορισμένοι υφιστάμενοι περιβαλλοντικοί όροι.

  ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ Ν.3299/04 ΚΑΙ ΠΕΦΤΕΙ ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΤΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ (ΚΑΤΑΤΕΤΜΗΜΕΝΕΣ) ΥΨΟΥΣ 210.639.000 € ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 63.191.790

   
  ΕΝ ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ

  Α1. 30-05-2011 / ΑΔΑ: 4Α87Φ-ΥΣ0 Υπαγωγή Πλάτανος Μαρμάρι Ευβοίας
  Με την 60383/ΥΠΕ/5/04397/E/Ν.3299/2004/29-12-2010 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.3299/04, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» που αναφέρεται στην ίδρυση αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη θέση «Πλάτανος» που βρίσκεται στο Δήμο Μαρμαρίου, του Νομού Ευβοίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης 16.800.000,00 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 30% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ύψους 5.040.000,00 ευρώ.
  Β1. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54075453-6 επιταγή (ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΛΛΑ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ ΧΡΟΝΙΚΑ) της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ1. 25-10-2012 / ΑΔΑ: Β4ΣΤΙΔΞ-ΑΩΤ / ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 880/2012 για την τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικήςενέργειας όπως ίσχυε, για αιολικό σταθμό ισχύος 13,8 ΜW, στη θέση «Πλάτανος», της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.». Από ENEL GREEN POWER INTERNATIONAL BV 30,0000%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 10,8500%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 24,1500%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 24,3128%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,1872%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 8,6309% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 1,8691%, σε ENEL GREEN POWER HELLAS A.E 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53%. Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει»: Η εταιρεία «ENEL S.p.A» καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ. 
  Δ1. ΑΔΑ ΒΛΓΔΦ-ΜΓΨ 27.12.2013 / Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής Πλάτανος Μαρμάρι Ευβοίας. Καταβολή ποσού ύψους δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ (2.520.000,00 €) ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.
  Ε1. 26-10-2015 Βεβαίωση ΡΑΕ για την  μεταβολή στοιχείων της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257) όπως ισχύει, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 21 της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του Υπουργού ΠΕΚΑ. Αλλαγή της μετοχικής σύνθεσης της εταιρείας από «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E» 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100%.
  ΣΤ1. 10-1-2018 Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 56/2018 για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Από «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E» 80%, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ 3,10%, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ 6,90%, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 6,95%, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ 0,05%, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ 2,47% και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ 0,53% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100%. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ως προς τη μετοχική σύνθεση της κατόχου Εταιρείας από ENEL GREEN POWER HELLAS A.E.» 100% σε «ENEL GREEN POWER HELLAS ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ A.E.» 100% και ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου από την εταιρεία «ENEL S.p.A» καθώς και τα φυσικά πρόσωπα ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΑΜΑΡΑ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΣΤΙΡΜΑΤΖΗΣ και ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΒΑΚΑΔΗΜΑ στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, στην εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) στις εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l». 2. Την αλλαγή του όρου 2 στο διατακτικό της Απόφασης χορήγησης Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ως εξής: Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει: Η εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, η εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) οι εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l».
  Ζ1. Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 315/2018 για την έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. Έγκριση του αιτήματος προκαταρκτικής εξέτασης τροποποίησης της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01257 άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ' αριθ. πρωτ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ17.1393/οικ.13260/16.06.2009 Άδεια Παραγωγής, στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» όπως ισχύει, από αιολικό σταθμό συνολικής ισχύος 13,8MW στη θέση «Πλάτανος» της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου, του Δήμου Καρύστου, της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας ως προς τα πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του Έργου από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, την εταιρεία «ENEL S.p.A» και μέσω Χρηματοδότησης από τρίτους (Χ.Α.Τ.) από τις εταιρείες «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» στην εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης, και από τους απώτερους μετόχους: «ENEL S.p.A», «CCP Credit Acquisition Holdings Luxco S.a r.l» και «CSCP III Acquisition Holdings Luxco S.a r.l». Να μας συμπαθάτε, αλλά η λεπτομερἠς παράθεση των ανωτέρω πληροφοριών δεν γίνεται ασκόπως.  Ποιά τελικά είναι  τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζουν την χρηματοδότηση του Έργου από την εταιρεία «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΠΛΑΤΑΝΟΣ Α.Ε.» μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης; (Βλ. εγγυητικές επιστολές και επιδοτήσεις κεφαλαίου σε σχέση με τις μετααβιβάσεις μετοχών...)
   
   Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣ ΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΛΛΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ KATATETMHMENOY PROJECT
   
   
  SALAMI PROJECT
   
  Οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος -διαλείπουσας μορφής- των θυγατρικών οκτώ εταιρειών, με μετοχική σύνθεση: Damco Energy A.E. 50% (Όμιλος εταιρειών Κοπελούζου) / Διεθνής κατασκευαστική ΑΤ.Τ.Ν.Ε. (με θυγατρική την ΑΤΕΡΜΩΝ ΑΤΤΕΕ βλ. Όμιλος Interwind και εδώ) μεταβιβάστηκαν στην ENEL GREEN POWER που αρχικά είχε ένα ποσοστό 30% (το 2009) και το 2015 απέκτησε το σύνολο των μετοχών. Ως προς τα αναφερόμενα φυσικά πρόσωπα / μετόχους Ιωάννη Σαμαρά και Αθανάσιο Παστιρματζή ήταν ο πρόεδρος διευθύνων σύμβουλος και ο αντιπρόεδρος της Διεθνής κατασκευαστική ΑΤ.Τ.Ν.Ε. βλ. το ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 7828 - 16.07.2010
  Κοπελούζοι και Σαμαράς. Πάρα πολλά μικρά Φ/Β  με επιχορήγηση κεφαλαίου...
  α) Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΝΕΜΕΣΙΣ Α.Ε. με δ.τ. ΤΖΟΥΦΕΤΑΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
  1 (10 Φ/Β), (10 Φ/Β), 3  (10 Φ/Β), 4 (7 Φ/Β) 37 σύνολο υπαγωγών την ίδια ημέρα αρχική / τροποποίηση (30/07/2014-18/12/2014).
   
   
   

  β)
  Φ/Β ΠΑΡΚΑ ΘΕΤΙΣ Α.Ε. με δ.τ. ΜΑΧΑΙΡΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
   
   
  1 (10 Φ/Β), 2 (10 Φ/Β), 3 (10 ΦΒ), 4  (7 Φ/Β)   37 σύνολο υπαγωγών την ίδια ημέρα αρχική / τροποποίηση (30/07/2014/17/12/2014).
  Για τις υπόλοιπες υπαγωγές που αφορούν αυτή τη συγχώνευση ψάξτε στη Διαύγεια (το μόνο καλό  που θα θυμόμαστε από τον ΓΑΠ)
  ΔΗΛΑΔΗ ΕΝΑΣ ΑΚΟΜΗ ΕΝΑΡΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Από το «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με δ.τ. «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ Α.Ε.»  στη  «SILCIO S.A.» βλ. ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 1948 - 21.03.2007 στις 30.04.2007.  Για την SILKIO και την ELIOSPHERA  θα  ασχοληθούμε σε άλλη ανάρτηση ως προς τα εκατομμύρια που δαπανήθηκαν από δημόσιους πόρους. Για την πρώτη βλέπετε παρακαλώ: εδώ και εδώ και εδώ. Και επειδή κάτι μου θύμιζαν κάποια ονόματα:

   
   ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΣΑΝΤΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΑ

  Α2. Υπαγωγή Αιολικά Πάρκα Μηλιάς Επιλέξιμες δαπάνες 25.839.300 € / Επιχορήγηση κεφαλαίου 7.751.790 € (30,00% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης).
  Β2. Προκαταβολή Μηλιά Καφηρέα / Εκταμίευση του ποσού 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54078087-1/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Δ2. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής ύψους 3.875.895,00 ευρώ ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το επενδυτικό σχέδιο.
  ____________________________________________________

  Α3. 15-09-2011 / "Αιολικά πάρκα Καθάρας Α.Ε." Υπαγωγή
  39.200.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 11.760.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
  Β3. Εκταμίευση του ποσού 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112784-5/11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ3. 11.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου προκαταβολής, ύψους 5.880.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης
  __________________________________________________


  Α4. 6-10-2011 / "Αιολικά Πάρκα Μύτικα" (Πλατανιστός) Υπαγωγή
  22.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 6.720.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
  Β4. Εκταμίευση του ποσού 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53997985-6/10.04.2012 επιταγή της ΤραπέζηςΕλλάδος.
  Γ4. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου καταβολής ύψους 3.360.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης
  ______________________________________________________

  Α5. 15 09 2011 / «Αιολικά Πάρκα Ανατολής - Πρινιάς ΑΕ» Υπαγωγή
  19.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / Επιχορήγηση κεφαλαίου 5.880.000
  Β5. Εκταμίευση του ποσού 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079637/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ5.18-11-2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ύψους 2.940.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, ποσοστού 50% έναντι του υπολοίπου της επιχορήγησης ως προκαταβολή, που αφορούσε στο υπολειπόμενο ποσό της προβλεπόμενης επιχορήγησης.
  ______________________________________________________
   
  Α6. 30-05-2011 «Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε.» Υπαγωγή
  16.800.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 5.040.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
  Β6. Εκταμίευση του ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 53998172-9/12.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ6. 28.11.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 2.520.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής, έναντι του υπολοίπου της προβλεπομένης επιχορήγησης.
  ____________________________________________________________

  Α7. 15 09 2011 «ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΣΠΗΛΙΑΣ Α.Ε.» Υπαγωγή
  36.400.000 Επιλέξιμες δαπάνες /10.920.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
  Β7. Εκταμίευση του ποσού 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54112785-3/11.04.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ7. 17.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού ύψους 5.460.000,00 ευρώ ως προκαταβολή, βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης.
  ___________________________________________________________
   
  Α8. 07-06-2011 «Αιολικά Πάρκα Κερασιάς» Υπαγωγή
  33.600.000 Επιλέξιμες δαπάνες / 10.080.000 Επιχορήγηση κεφαλαίου
  Β8. Εκταμίευση του ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή του 50% της
  επιχορήγησης με την υπ’ αριθμ. 54079636-1/21.02.2012 επιταγή της Τραπέζης Ελλάδος.
  Γ8. 17.12.2013 Χορήγηση υπολοίπου, καταβολή ποσού 5.040.000,00 ευρώ ως προκαταβολή βάσει εγγυητικής έναντι του υπολοίπου της συνολικά προβλεπόμενης επιχορήγησης. 


    Σύνολο επιλέξιμων δαπανών
    16.800.000,00
    25.839.300,00
    39.200.000,00
    22.400.000,00
    19.600.000,00
    16.800.000,00
    36.400.000,00
    33.600.000,00
  210.639.300,00

     Σύνολο επιχορήγησης
     5.040.000,00
      7.751.790,00
    11.760.000,00
      6.720.000,00
      5.880.000,00
      5.040.000,00
    10.920.000,00
    10.080.000,00
    63.191.790,00

   
  Το συνολικό project έχει ενισχυθεί ΛΟΙΠΟΝ στη κανονιστική βάση των περιφερειακών ενισχύσεων που για την Στερεά Ελλάδα ήταν 30%. Σε σχέση με το ύψος της έντασης της ενίσχυσης εν προκειμένω έχουμε συνολικές επιλέξιμες δαπάνες 210.639.300 € (κατατμημένο μεγάλο επενδυτικό σχέδιο) και κρατική επενδυτική βοήθεια 63.191.790 € από το 2012-2013. ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Η ΜΗ ΤΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (Εκτός αυτού όμως, οι εργασίες για την κατασκευή των αιολικών ξεκίνησαν τον καλοκαίρι του 2017, υπήρξε διακοπή με  προσωρινή διαταγή ΣτΕ το καλοκαίρι του 2017 και ξανάρχισαν το 2018. Που είχαν παρκάρει τα κεφάλαια;).
  ________________________________________________
    
  ΩΧ! ΑΡΧΙZOYN ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ. ΑΥΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 100% ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ENEL
  Ως γνωστόν η αρμόδια Υπηρεσία περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην από 10-7-2014 επιστολή της εδώ προς τον τότε υπουργό εξωτερικών για την υπόθεση / καταγγελία C(2014)4713 τελικό, δήλωσε ότι είχε αναλύσει την από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της Damco Energy A.E. κλπ βάσει της οποίας εκδόθηκε η ΑΕΠΟ υπ’ αριθ. 203611/21-09-2011 με ΑΔΑ: 4Α8Η0-8ΑΙ και διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να  θεωρήσει ότι είχε λάβει χώρα δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων του έργου σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου της οδηγίας για τους οικοτόπους. Ειδικότερα διαπίστωσε ότι η ΜΠΕ δεν συνεκτιμούσε  άλλες αιολικές εγκαταστάσεις εν λειτουργία και όσο για τις δήθεν αναλύσεις περί σωρευτικών επιπτώσεων στην οικεία ΜΠΕ και την ΕΟΜ αυτές  ήταν παντελώς ακατάλληλες παραπέμποντας στο έγγραφο κατευθύνσεων της επιτροπής “Assessment of plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites Methodological guidance on the provisions of Article 6 (3) and (4) ofthe Habitats Directive 92/43/EEC”. Επιπλέον διατυπώνονταν στην επιστολή περαιτέρω αρνητικές επισημάνσεις (αιτιάσεις): - ως προς τους ισχυρισμούς στην ΜΠΕ ότι δεν αναμενόταν φαινόμενο φραγμού (σημειώνοντας ότι το συμπέρασμα αυτό δεν ελάμβανε υπ’ όψιν τα σωρευτικά αποτελέσματα των υπολοίπων αιολικών εγκαταστάσεων), - ως προς την παράλειψη εκτίμησης του κατακερματισμού των οικοτόπων από το εκτεταμένο νέο οδικό δίκτυο πρόσβασης στις εγκαταστάσεις (συμπεριλαμβανομένων των βελτιώσεων του υφισταμένου), - ως προς την έλλειψη ποσοτικής εκτίμησης της κατάληψης οικοτόπων από το δίκτυο ηλεκτρικής διασύνδεσης, - ως προς την μη συμπερίληψη χαρτών με τους τόπους αναπαραγωγής, τροφοληψίας και τις οδούς διέλευσης των μεταναστευτικών πτηνών, παράλειψη που δεν μπορούσε να υποστηρίξει την περιβαλλοντική (υπεύθυνη) δήλωση των εταιρειών προς την αδειοδοτούσα αρχή περί μη σημαντικών επιπτώσεων για τα είδη της ορνιθοπανίδας, - για την μη αναφορά της από Ιανουάριο του 2010 μελέτης της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας με θέμα τον εντοπισμό και χαρτογράφηση των ευαίσθητων ορνιθολογικά περιοχών εντός της ΖΕΠ ενδιαφέροντος κλπ και με βάση τα προαναφερόμενα, η Επιτροπή κατέληξε ότι η από Αύγουστο του 2010 ΜΠΕ της Damco Energy A.E. κλπ  για τα αιολικά συνολικής ισχύος συνολικής ισχύος (τότε) 167.9MW (73 Α/Γ) και των συνοδών σε αυτά έργων, των εταιρειών Αιολικά Πάρκα Παλιόπυργος Α.Ε. ισχύος 13.8ΜW, Κερασιάς Α.Ε. ισχύος 27.6MW, Μύτικα Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Πλάτανος Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Μηλιάς Α.Ε. ισχύος 18.4MW, Σπηλιάς Α.Ε. ισχύος 29.9MW, Ανατολής - Πρίνιας Α.Ε. ισχύος 13.8MW, Καθάρας Α.Ε. ισχύος 32.2MW στις θέσεις ‘’Παλιόπυργος, Κερασιά, Πλατανιστός, Πλάτανος, Μηλιά, Σπηλιά, Ανατολή, Καθάρα’’ αντίστοιχα, του Δήμου Καρύστου του Νομού Ευβοίας και διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150KV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης διαμέσου των Δήμων Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδος, Παλλήνης και Παιανίας Νομού Αττικής, δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι πληρούσε τις αντικειμενικές προϋποθέσεις ώστε να θεωρηθεί ότι προέβαινε σε  δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «επειδή δεν διατύπωνε πλήρεις ακριβείς και οριστικές διαπιστώσεις και συμπεράσματα ικανά να σκορπίσουν οποιαδήποτε εύλογη επιστημονικής φύσεως αμφιβολία όσον αφορά τις επιπτώσεις των σχεδιαζόμενων εργασιών στην οικεία περιοχή Natura 2000» παραπέμποντας στην απόφαση ΔΕΚ (ΔΕΕ)  (τέταρτο τμήμα) της 20ής Σεπτεμβρίου 2007 στην υπόθεση C‑304/05, Επιτροπή κατά Ιταλικής Δημοκρατίας, σκ. 69. Καταλήγοντας στην διαπίστωση ότι οι αρμόδιες αρχές εκφράζοντας την συμφωνία τους με το έργο χωρίς να έχουν βεβαιωθεί ότι θα παραβλάψει την ακεραιότητα των τόπων Νatura GR2420001 και  GR2420012 έχουν παραβιάσει το άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας για τους οικοτόπους. Την προβληματική αδειοδότηση των οκτώ αιολικών τελικά παρέλαβε  εις "χείρας καθαράς" κατά δηλώσεις του, το έτος 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως είχαμε αναφέρει σε προηγούμενη ανάρτηση ενώ εξαπατούσε τις ενδιαφερόμενες τοπικές οργανώσεις...


  KLIK ΠΑΝΩ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ
   

  Στην ανωτέρω προειδοποιητική επιστολή όμως είχαν διατυπωθεί από την Δ/νση περιβάλλοντος της Κομισιόν και κάποιες άλλες παρατηρήσεις ως προς την νομιμότητα ή μη του Ειδικού Χωροταξικού για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ), ως προς το μέρος της εκτίμησης των επιπτώσεων του στις περιοχές του δικτύου Natura. Οι παρατηρήσεις αυτές (κυρίως) ήταν οι εξής:  * «Η Επιτροπή θα ήθελε να παρατηρήσει ότι σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία η άδεια παραγωγής εκδίδεται πριν εκτιμηθούν οι επιπτώσεις του έργου (π.χ. για έργα που ενδέχεται να επηρεάσουν μια περιοχή Natura 2000, η άδεια παραγωγής εκδίδεται πριν από την δέουσα εκτίμηση των επιπτώσεων που αναφέρεται στο άρθρο 6 παρ. 3 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ). Ωστόσο εάν η εν λόγω (μεταγενέστερη) εκτίμηση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ένα έργο δεν μπορεί να εκτελεστεί σε συγκεκριμένη περιοχή (ή ότι ορισμένες ανεμογεννήτριες πρέπει να τοποθετηθούν σε άλλο σημείο) η άδεια παραγωγής μπορεί να τροποποιηθεί.» ... «Η Επιτροπή είναι της άποψης ότι το ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ δεν τηρεί (τήρησε) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 5 παρ. 1 και από το παράρτημα Ι της οδηγίας 2001/42/ΕΚ διότι η περιβαλλοντική μελέτη δεν συμπεριλαμβάνει (συμπεριλάμβανε) τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 στο εν λόγω παράρτημα Ι.*
  Βλ. "Commission's Guidance on the implementation of Directive 2001/42/EC on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment" πρακτικό οδηγό στην ελληνική γλώσσα
  ______________________
  *«Άρθρο 5 Περιβαλλοντική μελέτη 1. Σε περίπτωση που απαιτείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1, εκπονείται περιβαλλοντική μελέτη στην οποία εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις που θα έχει στο περιβάλλον η εφαρμογή του σχεδίου ή προγράμματος, καθώς και λογικές εναλλακτικές δυνατότητες λαμβανομένων υπόψη των στόχων και του γεωγραφικού πεδίου εφαρμογής του σχεδίου ή προγράμματος. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται γι' αυτό το σκοπό περιέχονται στο παράρτημα Ι...

  < Άρθρο 3 Πεδίο εφαρμογής 1. Πραγματοποιείται εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 9, για σχέδια και προγράμματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, και τα οποία ενδέχε