Με αιτία τα εισπραχθέντα έσοδα κλείνουν η ΔΟΥ Καρύστου Λίμνης, Κύμης, Ιστιαίας στην Εύβοια. Δηλαδή οι ΔΟΥ με τα μεγαλύτερα εισπραχθέντα έσοδα...
  • Το πόρισμα που παρουσιάστηκε αναφέρει, οτι σε σύνολο 262 εκατ. ευρώ σε έσοδα για το 2010, τα 194,6 εκατ. ευρώ εισπράχθηκαν από τη ΔΟΥ Χαλκίδας, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις ΔΟΥ του νομού, δηλαδή Καρύστου Λιμνης,Κυμης,Ιστιαιας εισέπραξαν συνολικά 68 εκατ. ευρώ, οι οποίες παρά το χαμηλό επίπεδο εσόδων έχουν χαρακτηριστεί ΔΟΥ Α' τάξης και λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.


    Δηλαδή οι ΔΟΥ με τα μεγαλύτερα εισπραχθέντα έσοδα εν ελλαδι παραμένουν στην θέση τους οι υπολοιπες και ειδικώς όσο αφορά στη Εύβοια, λογο έλλειψης εσόδων καταργούνται.

    Οι προς συγχώνευση ΔΟΥ στη συντριπτική τους πλειονότητα εισπράττουν ετησίως κάτω από 10 εκατ. ευρώ και συνολικά περίπου 400 εκατ. ευρώ που αποτελεί μόλις το 1,2% των συνολικών εσόδων των ΔΟΥ καταδεικνύοντας τις στρεβλώσεις στη διάρθρωση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Ειδικότερα, σε σύνολο 36 δισ. ευρώ από φορολογικά έσοδα για το έτος 2010, τα 22,77 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν από 20 ΔΟΥ, ενώ αντίθετα οι 78 ΔΟΥ που βρίσκονται στο τέλος της κατάταξης από άποψη εσόδων εισέπραξαν μόλις 464 εκατ. ευρώ.