Εφημερίες Φαρμακείων - Φαρμακεία
 • ΑΡΧΙΚΑ
  Όνομα
  Διεύθυνση
  Τηλέφωνο
  Τηλέφωνο
  ΚΟΡ Κορατζάνης Κ. Σαχτούρη 124 22240 23855  
  ΓΙΑ Γιαννάκου Σ. Θ.Κότσικα 32 2224025420 6944435907
  ΠΟΛ Πολίτης Π. Σαχτούρη 80 22240 23543  
  ΠΛΑ Πλατυμέσης Σ. Ι. Κότσικα 19 22240 22217 22240 23540
  ΒΕΛ Βελισσαράκος Χ. Πλ.Αμαλείας 22240 23733 6932606787
    Κατσιμπούλας Ν. Μαρμάρι / Πλατεία 2224031160 6932810125