ΡΑΕ:Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.Εκπτώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για τους καταναλωτές που πληρώνουν με πάγια
 • Εκπτώσεις στα τιμολόγια του ηλεκτρικού για τους καταναλωτές που πληρώνουν με πάγια τραπεζική εντολή καθώς και για όσους περιορίζουν την κατανάλωση κατά τις ώρες αιχμής (εφόσον διαθέτουν σύγχρονους μετρητές που έχουν τη δυνατότητα να υπολογίζουν διαφορετικές χρεώσεις κατά τη διάρκεια του 24ώρου), διαφάνεια στις χρεώσεις του ηλεκτρικού και παρουσίασή τους με απλό τρόπο ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να επιλέξουν

  μεταξύ διαφορετικών προσφορών και αναπροσαρμογή των τιμολογίων με βάση γνωστά εκ των προτέρων κριτήρια είναι ορισμένες από τις βασικές αρχές για την τιμολόγηση του ρεύματος που επιβάλει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με σημερινή της απόφαση.

  Η γενική κατεύθυνση που δίνει η ΡΑΕ οδηγεί σε λιγότερα και απλούστερα τιμολόγια έτσι ώστε, σε βάθος χρόνου να υπάρχει μία τιμή ανά κιλοβατώρα για καταναλωτές με τα ίδια χαρακτηριστικά, ανεξαρτήτως ύψους κατανάλωσης.
  Στόχος είναι να αποφεύγονται οι επιδοτήσεις από μια κατηγορία καταναλωτών σε άλλη αλλά και να γίνεται εύκολα η σύγκριση των "πακέτων" που προσφέρουν οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ και ανταγωνιστές).
  Ήδη στα τιμολόγια της ΔΕΗ από την 1η του έτους έχει καταργηθεί η κλιμάκωση και η κατανάλωση χρεώνεται με μία τιμή για όλες τις κιλοβατώρες που "έκαψε" ο καταναλωτής (παραμένει ωστόσο η διαφοροποίηση της τιμής ανάλογα με το ύψος της κατανάλωσης).

  Οι βασικές αρχές που αποφάσισε η ΡΑΕ αφορούν τη διαμόρφωση των απελευθερωμένων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή προς το παρόν τα τιμολόγια των μεγάλων βιομηχανιών που τροφοδούνται από το δίκτυο υψηλής τάσης.
  Όμως από τις αρχές του 2012 σύμφωνα με τις προβλέψεις του μνημονίου και τον προγραμματισμό της ΔΕΗ θα απελευθερωθούν όλα τα τιμολόγια εκτός των οικιακών και των μικρών επιχειρήσεων, ενώ το αργότερο μέχρι τον Ιούνιο του 2013 οι τιμές του ρεύματος θα πρέπει να αντανακλούν τις τιμές της χονδρεμπορικής αγοράς.