Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ. Την Κυριακή 12-06-2011, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφήσασας συμβούλου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  Έτος ίδρυσης 1979

  Κάρυστος 18-06-2011
  Αρ. Πρωτ. 22

  ΘΕΜΑ: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο
  Την Κυριακή 12-06-2011, μετά από πρόσκληση της πλειοψηφήσασας συμβούλου του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, που αναδείχθηκε στις Αρχαιρεσίες της 8ης Ιουνίου 2011, έγινε η συγκρότησή του σε σώμα, με ομόφωνες αποφάσεις ως εξής:

  Πρόεδρος: Ροδόπη Σφυρίδη
  Αντιπρόεδρος: Ιωάννα Παπαμιχαήλ
  Γραμματέας: Μαρία Βερούχη
  Ταμίας: Ιωάννα Νόβα
  Υπεύθυνος Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: Ευάγγελος Σπύρου
  Μέλη: Παναγιώτης Καράβολας & Δημήτριος Μπουρνούς

  Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τους:
  Λουΐζα Στέφωση
  Αντώνιο Σπανομαρκίδη
  Δημήτριο Νόβα

  Οι αντιπρόσωποι που εκλέχθηκαν στην Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Εύβοιας είναι οι:
  Ροδόπη Σφυρίδη & Ευάγγελος Σπύρου.

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  Ρόδο Σφυρίδη             Μαρία Βερούχη