ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ. Στην απόφαση αναφέρεται ρητά: «..αποδείχθηκε ότι ο ενάγων είναι κύριος του επιδίκου, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ δάσος ή δασική έκταση…»
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ» ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 3-8-2011

  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

  Καταλυτικό ρόλο στον αγώνα για το ιδιοκτησιακό καθεστως, διαδραμματίζουν οι πρόσφατες αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Καρύστου.
  Συγκεκριμένα, με τις αποφάσεις 26 και 27 που δημοσιεύθηκαν στις 30-6-2011, δικαιώνεται ο αγώνας των ιδιοκτητών και του Συλλόγου «Καβοντόρου Γη».
  Το δικαστήριο έλαβε υπόψη του, μεταξύ άλλων, το πρωτόκολλο του Λονδίνου του 1830 «περί ανεξαρτησίας της Ελλάδος» και τη Συνθήκη της Κωνσταντινουπόλεως «περί οριστικού διακανονισμού των ορίων της Ελλάδος».
  Σε αυτή τη γραμμή είχαμε κινηθεί εξ αρχής, ως Σύλλογος, τόσο στην επικοινωνία μας με το Ελληνικό Δημόσιο και την Υπουργό περιβάλλοντος, όσο και στις μετέπειτα προσπάθειες μας για οριστική αναγνώριση των τίτλων ιδιοκτησίας.
  Οι ενάγοντες Απόστολος Τσίπας, Παναγιώτα Παπάζογλου και Μαρία Τσάκωνα καθώς και η εταιρεία RF ENERGY A.E.(ως παρεμβαίνουσα υπέρ των εναγόντων και ως έχουσα ένομο συμφέρον) δικαιώθηκαν έναντι του εναγόμενου Ελληνικού Δημοσίου και οι αποφάσεις αυτές αποτελούν δεδικασμένο ανοίγοντας το δρόμο για συνολική επίλυση του ιδιοκτησιακού υπέρ των ιδιοκτητών.
  Στην απόφαση αναφέρεται ρητά: «..αποδείχθηκε ότι ο ενάγων είναι κύριος του επιδίκου, το οποίο δεν υπήρξε ποτέ δάσος ή δασική έκταση…» , ενώ στο σκεπτικό αναφέρεται (λαμβάνοντας υπόψη τις προσκομιζόμενες από τους ενάγοντες φωτογραφίες), ότι η ύπαρξη αλωνιών και χαλασμάτων καλυβιών καταμαρτυρούν την ανθρώπινη παρουσία!
  Μετά από αυτή την απόλυτα θετική εξέλιξη, που επαναφέρει την αίσθηση δικαίου και στηρίζει τη νομιμότητα, οι ιδιοκτήτες γης βλέπουν τη δικαίωση των αγώνων τους.
  Ο Σύλλογος, θα εντείνει τις προσπάθειές και τις ενέργειές του για αναγνώριση όλων των ιδιοκτησιών γης, έτσι ώστε να υπάρξει πλήρης απόδοση του δικαίου στους κατοίκους του πολύπαθου και επί μακρά σειρά εγκαταλελειμένου καβοντόρου.

  Ο Πρόεδρος

  Κώστας Καλλιανιώτης