Συμμετέχει ο Σύνδεσμος στην Γενική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 19-10-2011, με 24ωρο κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και καλεί τα μέλη του να δείξουν.
 • ΘΕΜΑ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

  Την Δευτέρα 17-10-2011, συνεδρίασε έκτακτα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου στην κατάμεστη, από εγγεγραμμένα και μη μέλη, αίθουσα του ξενοδοχείου Γαλαξίας, με θέμα την ενημέρωση για τα αποτελέσματα της κατάθεσης των σημειωμάτων της έκτακτης εισφοράς στη ΔΟΥ και την συμμετοχή του Συνδέσμου στην Γενική Πανελλαδική Απεργία.
  Μετά από διαλογική συζήτηση, κατά την οποία η Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. και τους συνάδελφους, για την κατάθεση στη ΔΟΥ 89 σημειωμάτων που συλλέχτηκαν σε ενάμισι εικοσιτετράωρο και για τη Γενική Πανελλαδική Απεργία, το Δ.Σ. μετά και την σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων, αποφάσισε ομόφωνα:

  Να συμμετέχει ο Σύνδεσμος στην Γενική Πανελλαδική Απεργία την Τετάρτη 19-10-2011, με 24ωρο κλείσιμο των καταστημάτων και επιχειρήσεων και καλεί τα μέλη του να δείξουν δυναμικό παρόν στην Πλατεία Καρύστου στις 10.30 το πρωί.

  Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
    Ρόδο Σφυρίδη 
  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  Μαρία Βερούχη 
  ΤΑ ΜΕΛΗ
  Γιάννα Νόβα
  Βαγγέλης Σπύρου
  Παναγιώτης Καράβολας