Προς διάλυση 100 αλιευτικά σκάφη στη Στερεά Ελλάδα. Ένταξη - Χρηματοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιμη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ...
 • Τρίτη, 25 Οκτωβρίου 2011

  ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ:Ένταξη - Χρηµατοδότηση Πράξεων, στο Μέτρο 1.1 «Μόνιµη παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων», του Ε.Π. Αλιείας 2007-2013 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

   
  Από το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη κ. Σταµάτη Καπελέρη
  ανακοινώνεται ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη εγκρίθηκε η ένταξη εκατό (100) αλιευτικών σκαφών της Περιφέρειας
  Στερεάς Ελλάδας, στο µέτρο 1.1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007 –2013 συνολικής )ηµόσιας )απάνης 6.558.167 ευρώ.  Ειδικότερα εγκρίθηκε η διάλυση:
  - 59 αλιευτικών σκαφών της Π. Ε. Εύβοιας µε συνολική )ηµόσια δαπάνη 5.247.766 €
  - 26 αλιευτικών σκαφών της Π. Ε. Φθιώτιδας µε συνολική )ηµόσια δαπάνη 920.746 €
  - 10 αλιευτικών σκαφών της Π. Ε. Φωκίδας µε συνολική )ηµόσια δαπάνη 209.825 €
  - 5 αλιευτικών σκαφών της Π. Ε. Βοιωτίας µε συνολική )ηµόσια δαπάνη 186.830 €

  Οι δικαιούχοι πλοιοκτήτες θα ενηµερωθούν εγγράφως από τα Τµήµατα Αλιείας των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.