Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς η Μ.Π.Ε «Αιολικοί σταθμοί του Δήμου Καρύστου.των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

  • Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς η Μ.Π.Ε «Αιολικοί σταθμοί του Δήμου Καρύστου

    Στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος  που συνεδριάζει την Δευτέρα  14/11/2011 στην Λαμία, έρχεται προς συζήτηση η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τον Αιολικοί πάρκων «Αιολικοί σταθμοί του Δήμου Καρύστου
    των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ και  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣτο ΘΕΜΑ συνεδρίαση έρχεται 9ο και αφορά την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου : «Αιολικοί σταθμοί Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 165 MW και των συνοδών σε αυτό έργων, των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΦΗΡΕΩΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 24 MW, 21MW, 30 MW, 30 MW, 12 MW και 27 MW, στις θέσεις  Βίος – Καλαμάκι – Μπάθριζα, Τσούκα – Μανδραγιάρα, Τσούκα – Σκούρα, Μηλιά, Ντούγκζα – Αντιάς, Μούριζα – Πέτρα Μεγάλη – Βρανούλι΄΄ αντίστοιχα και των εταιρειών ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ & ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ο.Ε. ισχύος 6 MW και 15 MW στις θέσεις ΄΄Μεγάλη Πέτρα – Λιοφάντιζα και Αηδόνι΄΄ αντίστοιχα του Δήμου Καρύστου, Νομού Ευβοιας καθώς και η διασυνδετική Γραμμή Μεταφοράς 150 ΚW των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης Ν. Αττικής».

    Εισηγητής :
    Ο Προϊστάμενος του Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού κ. Τερζής Αντώνης.