Με απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα 14-11-2011, η επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ενέκρινε υπό όρους τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για αιολικά πάρκα στην περιοχή του Καβοντόρου
 •  

   
  ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ»                       ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 15-11- 2011
   
   
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
   
  Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΝΕΙ ΥΠΟ ΟΡΟΥΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΤΕΡΝΑ
   
  Με  απόφαση που έλαβε τη Δευτέρα 14-11-2011, η επιτροπή περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, ενέκρινε υπό όρους τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εταιρείας ΤΕΡΝΑ για αιολικά πάρκα στην περιοχή του Καβοντόρου ισχύος 165MW.
  Η απόφαση αυτή δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων τόσο στους κατοίκους – ιδιοκτήτες της περιοχής, όσο και στην εξέλιξη της πορείας του έργου.
  Παρόλο που οι αποφάσεις του Δήμου και της Περιφέρειας έχουν γνωμοδοτικό χαρακτήρα, μία απόρριψη της μελέτης θα ήταν ευπρόσδεκτη και θα βοηθούσε στην προστασία των δικαιωμάτων των κατοίκων του Καφηρέα.
  Στη Λαμία παρεβρέθηκε αντιπροσωπεία κατοίκων του Καβοντόρου, η Γραμματέας του Δ.Σ. κα Γκάγκωση Μαρία και η ταμίας κα Μαργέτα Μαρία.
  Στη συνεδρίαση της επιτροπής περιβάλλοντος στη Λαμία, πήρε το λόγο και τοποθετήθηκε για τις θέσεις των ιδιοκτητών γης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Καλλιανιώτης.
  Ζήτησε την απόρριψη της μελέτης βασιζόμενος σε δύο θεμελιώδη ζητήματα.
  Αφ’ ενός στη περιβαλλοντική διάσταση της επένδυσης – όπως αυτή διαμορφώνεται από τη συγκεκριμένη μελέτη – προβάλλοντας την άρνηση των κατοίκων του Καβοντόρου να δεχτούν εναέριες γραμμές μεταφοράς ενέργειας στον τόπο τους.
  Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ για λόγους οικονομίας και επιδεικνύοντας αδιαφορία για την επίδραση στον ανθρωπογενή παράγοντα σε θέματα υγείας και ασφάλειας, επιμένει να σχεδιάζει εναέρια μεταφορά υψηλής τάσης.
  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου υπενθύμισε απόφαση της Νομαρχίας Ευβοίας το 2008, που δεν επιτρέπει την κατασκευή καμμίας νέας υπέργειας γραμμής μεταφοράς υψηλής τάσης.
  Αφ’ ετέρου παρουσίασε το ιδιοκτησιακό θέμα, λέγοντας ότι δε μπορεί να λάβει θετική γνωμάτευση μια περιβαλλοντική μελέτη ,  εάν δεν έχει το υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κατασκευαστεί.
  Δεν μπορεί να εγκρίνονται οι περιβαλλοντικοί όροι μιας εταιρείας που δεν έχει τη γη για να «χτίσει» την επένδυσή της.
  Είναι ένα επίσης Ελληνικό παράδοξο, να απαιτείται Έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πριν  την απόκτηση δικαιωμάτων χρήσης της μέσω συμφωνίας με τους ιδιοκτήτες.
  Σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος , διετράνωσε την αποφασιστικότητα των Καβοντοριτών να προστατεύσουν τον τόπο και τις περιουσίες τους, απέναντι σε εκείνα τα συμφέροντα που σχεδιάζουν επενδυτικές παρεμβάσεις ερήμην των νόμιμων κατόχων της γης.
  Στην απόφαση της Επιτροπής περιελήφθησαν οι παρακάτω όροι, ως προαπαιτούμενα για την πρόοδο του έργου:
  Την εκμίσθωση ,εκ μέρους του επενδυτή, της απαιτούμενης γης,
  Την υπογειοποίηση των γραμμών μεταφοράς και
  Την αποκατάσταση του οδικού δικτύου από τυχόν φθορές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.
  Εμείς συνεχίζουμε με απόλυτη γνώση των νόμιμων δικαιωμάτων μας, τον αγώνα που θα διαμορφώσει συνθήκες σεβασμού των κατοίκων και του τόπου, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση στα βουνά και τις πλαγιές του Καβοντόρου.
  Υπενθυμίζουμε προς κάθε κατεύθυνση τα λόγια του γνωστού τραγουδοποιού:
  «και όσοι δεν καταλαβαίνουν δεν ξέρουν που πατούν και που πηγαίνουν»!