Η οριστικοποίηση τον αποτελεσμάτων του Επιμελητηρίου Ευβοίας. Οι Επιτυχόντες - Επιλαχόντες

 • Την οριστικοποίηση τον αποτελεσμάτων του Επιμελητηρίου Ευβοίας είχαμε σήμερα στα γραφεία του Επιμελητηρίου.

  Η Εκλογική Επιτροπή που συγκροτήθηκε με την απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας, προκειμένου να ανακηρύξει του επιτυχόντες και επιλαχόντες των εκλογών της 9,10,11,12/12/2011 του Επιμελητηρίου Ευβοίας, ανακήρυξε και επίσημος τον  νικητή τον πρόσφατων εκλογών Παναγιώτη Σίμωση , εκ νέου Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Ευβοίας. 

  Η Εκλογική Επιτροπή 
  ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ  ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΩΣ ΕΞΗΣ:  
   
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 11 ΤΟΥ ΠΔ 372/92

  1.  ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ (Σύνολο εδρών 12)

  1. Συνδυασμός « Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση» έδρες 6
  2. Συνδυασμός «Νέο Επιμελητήριο» έδρες 5
  3. Συνδυασμός «Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία» έδρες 1
  4. Συνδυασμός « Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ΕΒΕ» έδρες 0

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Αγιοστρατίτη Παρασκευή του Παντελή
  2. Σταθόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου
  3. Κούκουζας Ευάγγελος του Αναστασίου
  4. Λαλανίτης Ιωάννης του Νικολάου
  5.Κόλια- Βότση Σοφία του Δημητρίου
  6. Αίσωπος Νικόλαος του Αλεξάνδρου, κατόπιν κληρώσεως με τον ισοψηφήσαντα Σταθόπουλο Φίλιππο του Γεωργίου

  Β. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Σεπετή Δέσποινα του Χαραλάμπους
  2. Μαντάς Γεώργιος του Δημητρίου
  3.Μαραγκός Ιωάννης του Νικολάου
  4.Κουτσαύτης Σπυρίδων του Αγγελή
  5.Βούλγαρης Κοσμάς του Γεωργίου 

  Γ. Από τον Συνδυασμό Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία:

  1. Κούτας Χρήστος του Οδυσσέα  ως επικεφαλής Συνδυασμού

  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (Σύνολο εδρών 9)

  1. Συνδυασμός « Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση» έδρες 5
  2. Συνδυασμός «Νέο Επιμελητήριο» έδρες 3
  3. Συνδυασμός «Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία» έδρες 1
  4. Συνδυασμός « Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ΕΒΕ» έδρες 0

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Σίμωσης Παναγιώτης του Ιωάννη, ως επικεφαλής Συνδυασμού
  2. Παύλου Χρήστος του Γεωργίου
  3. Μπαρούτας Κωνσταντίνος του Δημητρίου
  4. Μάλλιαρης Κωνσταντίνος του Νικολάου
  5. Φωκίτης Νικόλαος του Κωνσταντίνου

  Β. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Λιονάκης Ιωάννης του Δημητρίου, ως επικεφαλής Συνδυασμού
  2. Γεωργαλάς Νικόλαος του Δημητρίου
  3.Χατζηλάμπρου Κωνσταντίνος του Μιχαήλ

  Γ. Από τον Συνδυασμό: Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία
  1. Ταρνανάς Βασίλειος του Ιωάννη.

  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ (Σύνολο εδρών 2)

  1 Συνδυασμός « Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση» έδρες 1
  2. Συνδυασμός «Νέο Επιμελητήριο» έδρες 1
  3. Συνδυασμός «Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία» έδρες 0
  4. Συνδυασμός « Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ΕΒΕ» έδρες 0

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Γούδας Ιωάννης του Δημητρίου

  Β. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Μάρκου Κερασία του Ιωάννη

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Σύνολο εδρών  8)

  1. Συνδυασμός « Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση» έδρες 5
  2. Συνδυασμός «Νέο Επιμελητήριο» έδρες 3
  3. Συνδυασμός «Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία» έδρες 0
  4. Συνδυασμός « Αγωνιστική Αντιμονοπωλιακή Συσπείρωση ΕΒΕ» έδρες 0

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1.Γεροντίτης Ιωάννης του Γεωργίου
  2. Καραμπέτσου Δέσποινα του Αλεξάνδρου
  3. Βαρελάς Βασίλειος του Ιωάννη
  4. Καρκαλής Θεόφιλος του Ιωάννη
  5. Φρουδαράκης Ιωάννης του Γεωργίου (κατόπιν κληρώσεως με τον ισοψηφήσαντα Κατσίκα Δημήτριο του Αναστασίου

  Β. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Μώρος Νικόλαος- Ανδρέας του Γεωργίου
  2. Αθανασίου Παναγιώτα του Βασιλείου
  3. Ρόγκα Βασιλική του Κωνσταντίνου     

  2. ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

  Ως επιλαχόντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας εκλέγονται κατά τμήμα και συνδυασμό οι κάτωθι:

  ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ:

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Σταθόπουλος Φίλιππος του Γεωργίου
  2. Τσούτσικας Δημήτριος του Γεωργίου
  3. Κωνσταντίνου Δημήτριος του Κωνσταντίνου

  Β Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Μαυροζούμης Αντώνιος του Γεωργίου
  2. Μπουρνούς Αντώνιος του Γεωργίου

  Γ.Από τον Συνδυασμό Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία

  1.Κολούτσου Ανδρομάχη του Ιωάννη

  ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ:

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Επιτήδειος Θεόδωρος του Ευαγγέλου
  2. Λύκος Απόστολος του Δημητρίου
  3. Συρμακέζης Κωνσταντίνος του Ιωάννη

  Β. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Ποστέκογλου Αντώνιος του Ιωάννη

  Γ.Από τον Συνδυασμό Ευβοϊκή Επιχειρηματική Πρωτοβουλία

  1. Μπατσακουτσας Δημήτριος του Ιωάννη

  ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Κατσίκας Δημήτριος του Αναστασίου
  2. Κοτρόζου Αναστασία του Γεωργίου

  Γ. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Σκαρλάς Δημήτριος του Αθανασίου
  2. Δαϊναβάς Δημήτριος του Παλαιολόγου

  ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ:

  Α. Από τον Συνδυασμό: Ενωτική Επιμελητηριακή Κίνηση:

  1. Σταματίου Νικόλαος του Ιωάννη

  Γ. Από τον Συνδυασμό: Νέο Επιμελητήριο

  1. Τράκος Ελευθέριος του Μαυρίκου

  Όσοι από τους υποψηφίους δεν αναφέρονται στην λίστα των επιλαχόντων θεωρούνται επιλαχόντες του συνδυασμού τους και με σειρά ανάλογα με τον αριθμό των ψήφων που έλαβε ο καθένας τους.