Ε.Π.ΚΑ. ΣτΕ: Κανείς δεν μπορεί να βάζει «χέρι» σε μισθούς συνταξεις και δώρα. Επομένως είναι σαφές ότι είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και ασυμψήφιστοι οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα.
 • Επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες καταγγελιών μελών μας δανειοληπτών, ότι οι τράπεζες βάζουν «χέρι» στους τραπεζικούς λογαριασμούς μισθοδοσίας, ακόμα και σε αυτούς που κατατίθεται από τον ΟΑΕΔ το επίδομα ανεργίας! έχουμε να ενημερώσουμε τους πολίτες-καταναλωτές αλλά και τις τράπεζες για ακόμα μια φορά ότι: Σύμφωνα με το άρθρο 982 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και το ν.δ. 2961/1954, οι μισθοί, οι συντάξεις, οι ασφαλιστικές παροχές και τα επιδόματα ανεργίας, εξαιρούνται από την κατάσχεση ακόμα και όταν κατατίθονται σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη σε Τράπεζα.

  Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 464 Αστικού Κώδικα, οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες και σύμφωνα με το άρθρο 451 Αστικού Κώδικα δεν επιτρέπεται και συμψηφισμός κατά ακατάσχετης απαίτησης.
  Επομένως είναι σαφές ότι είναι ακατάσχετοι, ανεκχώρητοι και ασυμψήφιστοι οι μισθοί, οι συντάξεις και τα επιδόματα.
  Είναι σαφής, ο σκοπός του νομοθέτη, που όρισε τις απαγορεύσεις και είναι στην κατεύθυνση να προστατευτεί ένα ελάχιστο εισόδημα των ανθρώπων που ζουν από την εργασία τους και είναι αναγκαίο για τη συντήρηση των ίδιων και των οικογενειών τους και καταλαμβάνει όλες τις αποδοχές των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου και το μισθό των δημοσίων υπαλλήλων με την ευρεία έννοια.
  Οι παραπάνω ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου και δεν επιτρέπεται αντίθετη συμφωνία των μερών.
  Έτσι είναι αυτοδίκαια άκυρη κάθε συμφωνία ή κάθε όρος σε δανειακή σύμβαση, με τον οποίο οι τράπεζες αποκτούν «δικαίωμα» να παρακρατούν από λογαριασμούς μισθοδοσίας ή συνταξιοδοτικούς, ή επιδομάτων ανεργίας, ποσά οφειλόμενα από δάνεια ή κάρτες, η δε παραπάνω παράνομη συμπεριφορά των τραπεζών στην πράξη, συνιστά και αξιόποινη πράξη, καθώς πληροί τις προϋποθέσεις του εγκλήματος της υπεξαίρεσης, όπως ερμηνεύεται από τους νόμους.
  Επισημαίνεται τέλος, ότι ακόμα και ο ίδιος ο εργαζόμενος ή ο συνταξιούχος να έχει δώσει την συγκατάθεσή του υπογράφοντας σχετικό όρο σε σύμβαση, είναι και παραμένει ΑΚΥΡΗ και ΠΑΡΑΝΟΜΗ κάθε παρακράτηση χρηματικού ποσού από τις τράπεζες.
  Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες-δανειολήπτες, να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά και να μας καταγγέλλουν αμέσως κάθε τέτοιου είδους παράνομες πράξεις από την πλευρά των τραπεζών.
  Οι στιγμές που ζούμε είναι δύσκολες και το αύριο αβέβαιο.!

  Για το Δ.Σ.


  Ο Πρόεδρος                                 Η Γεν. Γραμματέας
  Γιώργος Μητροπέτρος                      Χρύστα Δημαρέλου