Για εμάς κάθε γράμμα σημαίνει κάτι…Διαβάστε μας!! η Εφημερίδα Γυμνασίου Καρύστου

 • Ενεργοποιούμαστε
  Καταφέρνουμε
  Ταλαντευόμαστε 
  Ονειρευόμαστε 
  Σκεφτόμαστε


  Υλοποιούμε
  Λογοτεχνούμε
  Ηθικολογούμε
  Σατιρίζουμε   Για εμάς κάθε γράμμα σημαίνει κάτι… 

  Διαβάστε μας!!!

  ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ


  Η εφημερίδα των μαθητών, η Εφημερίδα του Γυμνασίου Καρύστου!. Πολλά από τα παιδιά έχασαν πολύτιμο ελεύθερο χρόνο για να καταθέσουν τις γνώμες τους και τα ενδιαφέροντά τους στην εφημερίδα του Γυμνασίου Καρύστου. Οι "Μικροί Δημοσιογράφοι" μας καλούν να τους διαβάσουμε να αφουγκραστούμε τις σκέψεις τους και τα προβλήματα τους τα σχολικά βάσανα τους.Το βραβείο σε όλους τους, και βεβαίως ένα μεγάλο μπράβο στους «εργαζόμενους μεγάλους, μάλιστα μεγάλους Δημοσιογράφους» για την Εφημερίδα τους!