Ορίστηκαν οι Λιμενικές Επιτροπές σε Κάρυστο, Μαρμάρι, Νέα Στύρα.
 • Με απόφαση της κ. Γερακούδη για την τριετία 2012-2014
  Μετά από πολλές διορθώσεις των αποφάσεων, λόγω λαθών στη γραφή των επωνύμων, στα μικρά ονόματα των μελών, ακόμα και λόγω λάθους «αναγραμματισμού» μεταξύ επωνύμου και επιθέτου που αλλάζει το φύλο του μέλους, τα μέλη των λιμενικών επιτροπών των Λιμενικών Ταμείων Καρύστου, Μαρμαρίου και Νέων Στύρων.

  Τα μέλη και αύξοντα αριθμό τέσσερα (4) και στις τρεις αποφάσεις της Γενικής Γραμματέα, Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς, Πόπης Γερακούδη, όπως όλα δείχνουν θα είναι οι επόμενοι πρόεδροι των λιμενικών ταμείων για την τριετία 2012-2014.
  Οι τέταρτοι (4) πάνε για Πρόεδροι.

  Λιμενική Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Καρύστου

  1. Ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής

  2. Ο προϊστάμενος της οικείας Τελωνειακής Αρχής

  3. Χρήστος Βερούχης ως εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς, με αναπληρωτή του τον Βαγγέλη Γκιβίση.

  4. Καλλιπολήτου Ιάνθη, μηχανικός με αναπληρώτρια την Κυριαζοπούλου – Πολυχρονίου Βασιλική, αρχιτέκτονα.

  5. Νικόλαος Σαράντης, λογιστής, με αναπληρωτή του, την Παλαμίδη Αντωνία

  6. Αντώνιος Ζωγράφος του Κωνσταντίνου, συνταξιούχος πλοίαρχος, με αναπληρωτή του τον Βογιατζή Γεώργιο, δάσκαλο.

  Λιμενική Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Μαρμαρίου

  1. Ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής

  2. Ο προϊστάμενος της οικείας Τελωνειακής Αρχής

  3. Δημήτρης Βουλής εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς, με αναπληρώτρια την Μενεξέ Αρχοντία.

  4. Αδαμάντιος Σιάγκας, Συμβολαιογράφος, με αναπληρωτή του Ιωάννη Παντελή.

  5. Χαρίλαος Αντωνίου, με αναπληρωτή του τον Τηνιακό Ιωάννη.

  6. Γεώργιος Αλεξανδρής, με αναπληρωτή του τον Αντωνίου Αναστάσιο

  Λιμενική Επιτροπή Λιμενικού Ταμείου Νέων Στύρων

  1. Ο προϊστάμενος της οικείας Λιμενικής Αρχής

  2. Ο προϊστάμενος της οικείας Τελωνειακής Αρχής

  3. Γιάννης Παγκάκης, εκπρόσωπος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Στερεάς, με αναπληρωτή του τον Δημήτριο Κρέστα

  4. Ζαχαρίας Λέκας με αναπληρωτή του τον Αλέξανδρο Αλούκο

  5. Στυλιανός Κατσούλης με αναπληρωτή του τον Ηλία Ευφροσύνη

  6. Ζαχαρούλα Πηλιχού - Πέππα με αναπληρωτή τον Γιάννη Μπουραντά

  Γράφτηκε από S. Kentistou