Ακούστε τον Δ. Καζάκη Six pack agreement: Η πανευρωπαική δικτακτορία προ των πυλών!

 • Ότι ξέρατε ως σήμερα ξεχάστε το, με την συμφωνία των 6 κατευθύνσεων της οικονομικής διακυβέρνησης που έχει μπει ήδη σε εφαρμογή από την 20η Δεκεμβρίου σε όλη την Ευρωπη (εκτός της Μ. Βρετανίας) η πανευρωπαική δικτακτορία είναι προ των πυλών.
  1. Κατάργηση κάθε έννοιας τιμαριθμικής προσαρμογής και ωρίμανσης των μισθών.
  2. Κατάργηση κάθε εμποδίου στην μετακινηση εργαζομένων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  3. Ενιαία βάση φόρου εισοδήματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις.
  4. Προσαρμογή των συνταξιοδοτικών συστημάτων στη δημογραφική εξέλιξη.
  5. Υποχρέωση όλων των μελών να περάσουν στο σύνταγμα τους τούς όρους της οικονομικής διακυβέρνησης.
  6. Εγκαθίδρυση μηχανισμού διαχείρισης οικονομικών κρίσεων με σκοπό τη στήριξη των ενεργητικών των τραπεζών.
  Ακούστε τον Δ. Καζάκη