Γάννης Λιονάκης :Ο μεγαλύτερός εχθρός του κ.Σίμωση είναι ο εαυτός του!!
 • Ύστερα από τις πρόσφατες παλινωδίες του προέδρου του Επιμελητηρίου Εύβοιας όπου άλλα ζητούσε στο διοικητικό συμβούλιο από το σώμακαι άλλα προέκυψαν ως ενέργειες και αποφάσεις της Διοικητικής Επιτροπής (Βλ.Πρόσληψη Εδικού συνεργάτη) ζητήσαμε αντίγραφο των πρακτικών της συνεδρίασης της 28-12-2011 πριν την επικύρωσή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο…
  Η άρνηση του κ Προέδρου να επικυρώσει τα πρακτικά της συνεδρίασης στην αμέσως επόμενη, καθώς και:

  α) ο ισχυρισμός του ότι η απουσία ολόκληρης της τοποθέτησης τουκυρίου Γεροντίτη αλλά και άλλοι διάλογοι γύρω από το θέμα πρόσληψης του ειδικούσυνεργάτη οφειλόταν στο ‘ότι ήταν κλειστό το μικρόφωνό του,

  β) η απαίτησή του οι σύμβουλοιτου Επιμελητηρίου να προσέρχονται στοΕπιμελητήριο όπου μόνο εκεί μπορούν να αναγνώσουν τα πρακτικά για να λάβουνγνώση, (κάποιοι πρέπει να διανύσουν πάνω από 200 χιλιόμετρα για να το κάνουναυτό ερχόμενοι από την Ιστιαία) αφού αρνούνται να τους δώσουν αντίγραφα μιας δημόσιας συνεδρίασης ενός οργάνου όπου έχουν εκλεγεί!!!! και

  γ) η κατά παράβαση του νόμου άρνηση διάθεσης δημοσίων εγγράφων…

  Δεν είναι πλέον συμπεριφορές που μας εκπλήσσουν στον τρόπο που πολιτεύεται ο κ. Πρόεδρος.

  Τα αναφέρουμε για την ενημέρωση τωνμελών του Ε.Β.Ε. Εύβοιας γνωστοποιώντας ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για διαφάνεια και σωστή διαχείριση των εισφορών του.

  Αυτό όμως που διευκρινίζουμε πως πάσα κατεύθυνση ότι δεν θαανεχθούμε είναι η συνέχιση λειτουργίας του Επιμελητηρίου με έλλειμμαδημοκρατίας και σεβασμού της παρουσίαςτων ανθρώπων που οι έμποροι και επαγγελματίες της Εύβοιας ψήφισαν για να τουςεκπροσωπούν.

  Θεωρούμε αδιανόητο –ακόμη και για τον κύριο Σίμωση- να αγνοεί δώδεκα υπογραφές εκλεγμένων επιμελητηριακών συμβούλων για να συζητηθούν θέματαπου αφορούν τον επιχειρηματικό κόσμο του νομού (όπως η ανάγκη μείωσης τωνοικονομικών εισφορών των μελών) και να αρνείται να εισαχθούν προς συζήτηση στο Διοικητικό συμβούλιο….

  Δεν αντιλαμβανόμαστε πως ερμηνεύει τονκανονισμό λειτουργίας του Επιμελητηρίουπου ο ίδιος μοίρασε στην πρώτη συνεδρίαση και αναφέρει ρητά: «Θέματα εκτός ημερησίας διάταξης, μπορούνκατ’ εξαίρεση να συζητηθούν μετά από πρόταση μέλους του Διοικητικού συμβουλίου,αν είναι παρόντα όλα τα αιρετά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, σύμφωναμε τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας…» αυτά για τα εκτός ημερησίαςδιατάξεως και συνεχίζει « όσα θέματαεκτός ημερήσιας διάταξης δεν συζητηθούν, παραπέμπονται για συζήτηση στην αμέσωςεπόμενη συνεδρίαση, ως θέματα της ημερήσιας διάταξης»….

  Αυτό σύμφωνα με την ερμηνεία της αυτού μεγαλειότητας του Προέδρου μεταφράζεται ως γεγονός που σημαίνει ότι μόνο η εξοχότητά του έχει δικαίωμα ναεισάγει θέματα προς συζήτηση και κανένας άλλος εκλεγμένος επιμελητηριακόςσύμβουλος….

  Είναι φανερό ότι σύμφωνα με τον κύριο πρόεδρο από κάποια παρανόησητου νομοθέτη δεν ορίστηκε ως μονομελής η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου.

  Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά ότι σεβόμενοι την ψήφο των εμπόρωνκαι επαγγελματιών που μας εμπιστεύθηκαν αλλά και τη δημοκρατική λειτουργία τωνθεσμών ότι δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μετατρέψει το Επιμελητήριο σεπροσωπική του υπόθεση…

  Αναφορικά με τη δημόσια τοποθέτησή του ότι ως επικεφαλής του συνδυασμού «Νέο Επιμελητήριο» «δεν κατάφερα να γίνω ούτε φίλος του ούτε καν αντίπαλος του αλλά εξελίχθηκα στο μεγαλύτερό του Εχθρό», επιθυμούμε να γνωστοποιήσουμε στον κ. Πρόεδρο ότι ο μεγαλύτερός του εχθρός είναι ο εαυτόςτου!!!!

  Με τιμή 
  Ιωάννης Λιονάκης