Ιστορικό γεγονός: Παρέδωσαν την Ελλάδα στους ξένους Βίντεο
  • Η Ελλάδα θα βρίσκεται υπό επιτροπεία για όσα χρόνια διαρκεί το πρόγραμμα...