«Πρόταση οικονομίας» για την ύδρευση από το Βαγγέλη Σπύρου
 •  

  Βαγγέλης Σπύρου

  Υπόμνημα με τεχνοοικονομικές προτάσεις κατέθεσε ο μηχανολόγος, Βαγγέλης Σπύρου, με επιστολή του προς το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου, με αφορμή την αναπροσαρμογή των τελών ύδρευσης και τον προϋπολογισμό για αυτήν, που είναι ελλειμματικός κατά 250 χιλιάδες ευρώ.
  Το υπόμνημα έχει ως εξής:

  Κάρυστος, 2-3-2012
  Προς : Το Δημοτικό Συμβούλιο Καρύστου
              Κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
              κ.κ. Δημοτικούς Σύμβουλους

  Θέμα : Υπόμνημα Προτάσεων σχετικά με το θέμα το οποίο συζητήθηκε στη Δημοτικό συμβούλιο της 23-2-2012 ημέρα Πέμπτη,Αναπροσαρμογή Τελών  Ύδρευσης-Αποχέτευσης  Δήμου Καρύστου’

  Κύριε Πρόεδρε,
  Σας παρακαλώ για την ανάγνωση του παρακάτω υπομνήματος κατά την συνεδρίαση του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου.

  Υπόμνημα Κύριε Πρόεδρε, Κυρίες & Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
  Πριν καταθέσω τις προτάσεις μου και τους προβληματισμούς μου, θα ήθελα να αναφέρω ότι προσπάθησα να τις αναπτύξω επιγραμματικά κατά την διάρκεια της συζήτησης του παραπάνω θέματος στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο άλλα δεν μου δόθηκε ο λόγος (αν και σε άλλους δημότες οι οποίοι βρισκόντουσαν στο ακροατήριο τους δόθηκε ο λόγος εκείνη την στιγμή). Μου δόθηκε όμως ο λόγος κατά την λήξη της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, όμως λόγω του προχωρημένου της ώρας και της κόπωσης των δημοτικών συμβούλων οι οποίοι ήδη αποχωρούσαν, δεν ήταν δυνατόν να τις αναπτύξω όπως θα ήθελα.

  Παρ’ όλα αυτά καταθέτω παρακάτω γραπτώς τις προτάσεις μου στο δημοτικό συμβούλιο, εμπλουτισμένες και όσο το δυνατόν τεκμηριωμένες.

  Κε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι, αποφασίσατε την αύξηση των τελών ύδρευσης –αποχέτευσης, κατά πλειοψηφία από την δημοτική αρχή, μέσω της αναπροσαρμογής τους και μάλιστα χωρίς να υπάρχει καμία τεχνοοικονομική μελέτη, ώστε να καταφέρει να ανταπεξέλθει ο Δήμος Καρύστου στα λειτουργικά κόστη και την αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχει προς τους Δημότες του. Δεν θα κρίνω αν είναι σωστές ή όχι οι παραπάνω αυξήσεις στην παρούσα φάση, αλλά θα παραθέσω κάποιες προτάσεις και προβληματισμούς, ώστε να αποφευχθεί μελλοντικά, όσο αυτό είναι δυνατόν, η κάθε περαιτέρω αύξηση, διότι η πρακτική αυτή μεταθέτει πάντοτε το βάρος στους δημότες.

  Ο σκοπός μου, με την παρούσα επιστολή, δεν είναι να μηδενίσω τις προσπάθειες που καταβάλλει η δημοτική αρχή άλλα ούτε να μειώσω τις προσπάθειες των υπαλλήλων του Δήμου Καρύστου, οι οποίοι πραγματικά υπερβάλλουν εαυτό σε όλα τα μέτωπα, με τα μέσα που έχουν στην διάθεση τους και τους ευχαριστούμε γι’ αυτό όλοι μας.


  Ο Αντιδήμαρχος Καρύστου κος Μανώλης αναφέρθηκε σε κάποιες εργασίες που πρέπει να καλυφθούν άμεσα για την αναβάθμιση του δικτύου ύδρευσης – αποχέτευσης, της ποιότητας του πόσιμου νερού και την αύξηση των εσόδων της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης.

  Ενδεικτικά αναφέρω την τοποθέτηση φίλτρων στην Λάλα και την αντικατάσταση των κατεστραμμένων υδρομετρητών τα οποία πιστεύω επίσης, ότι χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

  Κατά το έτος 2011 τα έσοδα και έξοδα της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης ανήλθαν σύμφωνα με το υπ’ αριθμόν 8/2012 πρακτικό της συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του Δήμου Καρύστου, σε:

  Έσοδα = €509.455,57

  Έξοδα = €749.273,09

  Το οποίο σημαίνει, με βάση τα παραπάνω νούμερα, ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι ζημιογόνα. Αν συνεχίσει να είναι ζημιογόνα τι θα επακολουθήσει? Μια νέα αύξηση ίσως? Εάν το παραπάνω συνέβαινε σε μία ιδιωτική επιχείρηση ή θα διενεργούσε μία καλύτερη διαχείριση ή θα πτώχευε.

  Η αντικατάσταση των ελαττωματικών υδρομετρητών είναι προς την σωστή κατεύθυνση αλλά δεν πιστεύω ότι θα λύσει το πρόβλημα. Το θέμα είναι να σταματήσουμε να εφαρμόζουμε τις αποτυχημένες πρακτικές των περασμένων δεκαετιών.

  Οι επιχορηγήσεις προς τους Δήμους έχουν ήδη μειωθεί. Αν οι Δήμοι τα επόμενα χρόνια δεν μπορέσουν να περιορίσουν τις οικονομικές ζημίες τους, δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν ούτε στις απολύτως απαραίτητες υπηρεσίες που παρέχουν ως σήμερα.

  Πως λοιπόν ο Δήμος θα καταφέρει να ισοσκελίσει τουλάχιστον τον ισολογισμό, τα επόμενα χρόνια, της πιο νευραλγικής του υπηρεσίας χωρίς την αύξηση των τελών?

  Η πρώτη πρόταση μου, αλλά και η πιο σημαντική από όλες όσες θα μπορούσα να σας προτείνω, στοχεύει ακριβώς στην μείωση του λειτουργικού κόστους χωρίς όμως να υποβαθμίζει την ποσότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται.

  1. Μείωση του λειτουργικού κόστους μέσω της προληπτικής συντήρησης & της προβλεπτικής συντήρησης δικτύων και Ηλεκτρο-Μηχανολογικού εξοπλισμού.

  Τι σημαίνει όμως προληπτική & προβλεπτική συντήρηση και τι οφέλη μπορούμε να αποκομίσουμε?

  Η Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance) επίσημα ορίζεται ως «η συντήρηση που διενεργείται σε προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα ή ανταποκρινόμενη σε συγκεκριμένα κριτήρια και στοχεύει στην μείωση της πιθανότητας βλάβης ή χειροτέρευσης της λειτουργίας ενός αντικειμένου».

  Η Προβλεπτική Συντήρηση (Predictive maintenance) επίσημα ορίζεται ως «η συντήρηση που διενεργείται σύμφωνα με τις ανάγκες όπως αυτές υποδεικνύονται από την συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης».

  Προληπτική Συντήρηση (Preventive Maintenance)

  Η Προληπτική Συντήρηση συνιστάται σε μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες προγραμματίζονται με συχνότητα και:

  1. είτε παρατείνουν της ζωή ενός εξαρτήματος/ μηχανήματος

  2. είτε αποκαλύπτουν ότι ένα εξάρτημα/μηχάνημα έχει φθαρεί σημαντικά και πρόκειται να αστοχήσει.

  Σύμφωνα με αυτή την μέθοδο, η συντήρηση σχεδιάζεται έτσι ώστε να διορθώνει και να προλαμβάνει καταστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε βλάβες με ακριβές επισκευές και αντικαταστάσεις εξαρτημάτων. Είναι πιο οικονομικό να συντηρηθεί κάτι προληπτικά. Με αυτό τον τρόπο οι διαδικασίες συντήρησης μπορούν να προγραμματιστούν σε νεκρούς χρόνους λειτουργίας και τα απαραίτητα ανταλλακτικά να παραγγελθούν σε κατάλληλο χρονικό διάστημα.

  Προβλεπτική Συντήρηση (Predictive maintenance)

  Η μέθοδος της Προβλεπτικής Συντήρησης βασίζεται στην χρήση συστημάτων μέτρησης και έλεγχου που επιτρέπουν την ουσιαστική διάγνωση της πραγματικής φυσικής κατάστασης του εξοπλισμού όσο αυτός βρίσκεται σε λειτουργία. Στόχος είναι η πρόγνωση του χρόνου επισκευής ή συντήρησης πριν από την εμφάνιση σοβαρών προβλημάτων ή βλαβών.

  Αυτή η προσέγγιση έχει μειωμένο κόστος σε σχέση με την προληπτική συντήρηση επειδή οι δραστηριότητες της συντήρησης εκτελούνται μόνο όταν είναι οικονομικά δικαιολογημένες, δηλαδή όταν το κόστος της δεν υπερβαίνει αυτό που θα επέφερε η βλάβη του εξοπλισμού.

  Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο συνδυασμός των δύο παραπάνω μεθόδων συντήρησης είναι μία ολοκληρωμένη πρόταση η οποία μακροπρόθεσμα θα μπορούσε να έχει τα παρακάτω οφέλη:

  Μειωμένο κόστος λειτουργίας λόγω αύξησης της διαθεσιμότητας του εξοπλισμού.

  Δραματικό μειωμένο κόστος συντήρησης λόγω μειωμένης ανάλωσης ανταλλακτικών.

  Ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εκδήλωσης εργατικών ατυχημάτων.

  Μείωση των δευτερευουσών ζημιών.

  Είναι δυνατόν ο σχεδιασμός της συντήρησης (διαθεσιμότητα ανταλλακτικών και προσωπικού).

  Είναι δυνατή η ανάλυση των αστοχιών.

  Γίνεται αναγνώριση του εξοπλισμού με αυξημένο κόστος συντήρησης, γεγονός που αποκαλύπτει την ανάγκη είτε διορθωτικής κίνησης είτε αντικατάστασης απηρχαιωμένου εξοπλισμού.

  Μειωμένο προσωπικό συντήρησης.

  Μειωμένο κόστος λόγω υπερωριών και οικονομικότερη χρήση των τεχνικών συντήρησης καθώς αυτοί δουλεύουν βάση προγράμματος και όχι εκτάκτως για την αποκατάσταση ξαφνικών βλαβών.

  Βέλτιστη ποιότητα συντήρησης και μέγιστη διάρκεια ζωής του εξοπλισμού.

  Συνδρομή στην περιβαλλοντική προστασία από την ορθολογιστική χρήση των λιπαντικών με αφενός αύξηση της διάρκειας ζωής τους και αφετέρου μείωση της κατανάλωσης τους με οικονομικό όφελος από την μείωση των επεμβάσεων στον εξοπλισμό.

  Σύμφωνα με σχετικές διεθνείς έρευνες, τα οφέλη συνοψίζονται ως εξής:

  Μείωση του κόστους συντήρησης κατά 50-80%.

  Μείωση των καταστροφών εξοπλισμού κατά 50-60%.

  Μείωση του κόστους υπερωριών κατά 20-50%.

  Αύξηση της διάρκειας ζωής των μηχανών κατά 20-40%.

  Αύξηση της παραγωγικότητας κατά 20-30%.

  Αύξηση κερδών κατά 25-60%.

  Η εφαρμογή βέβαια ενός συστήματος συντήρησης - παρακολούθησης όπως περιγράφεται παραπάνω είναι μία μακροπρόθεσμη επένδυση, η οποία όμως θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει ήδη. Απαιτεί σημαντική επένδυση σε προσωπικό και χρόνο καθώς και εξειδικευμένες γνώσεις. Εφαρμόζεται περισσότερο από 20 χρόνια σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο.

  Ένα πολύ μεγάλο μειονέκτημα όμως, της παραπάνω πρότασης για την εφαρμογή της σε ένα δήμο είναι, ότι ενώ είναι έργο ουσίας που θα δώσει λύσεις, τα αποτελέσματα του δεν γίνονται άμεσα αντιληπτά από τους δημότες παρά μόνο από τον διαχειριστή της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης. Αυτό συνεπάγεται ότι οι εκάστοτε αρμόδιοι, εσφαλμένα, δεν θέτουν ως άμεση προτεραιότητα την υιοθέτηση – εφαρμογή παρόμοιων μοντέλων διαχείρισης, καθώς δεν τους βοηθούν να αποκομίσουν άμεσα πολιτικά οφέλη. Ενδεικτικά θα αναφέρω το εξής, από πότε έχει να διενεργηθεί καθαρισμός δικτύου και δεξαμενών ώστε να αναγνωριστούν τα προβληματικά σημεία?

  2. Η δεύτερη πρόταση αφορά το έξοδο Νο Κ.Α. 25.6211 – Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος σε αντλιοστάσια αξίας €187.000,00 για το έτος 2011.

  Θα μπορούσε να μειωθεί δραστικά,συνολικά, το παραπάνω λειτουργικό έξοδο αν εγκαθίστανται υβριδικά συστήματα αποτελούμενα από φωτοβολταϊκά πάνελς και μικρές Α/Γ στα δημοτικά ακίνητα του Δήμου. Αυτό θα είχε σαν αποτέλεσμα την κατά πολύ μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και του κόστους λειτουργίας των εγκαταστάσεων και κατ΄ επέκταση του κόστους ηλεκτροδότησης των αντλιοστασίων του Δήμου.

  Για τους υπόλοιπους κωδικούς των εξόδων δεν μπορώ να έχω ιδία γνώμη, εκτός αν θελήσει κάποιος από την οικονομική επιτροπή του Δήμου να με ενημερώσει περί τίνος ακριβώς πρόκειται.

  Οπότε συμπεραίνουμε από τα παραπάνω, ότι τα μέσα για την μείωση του λειτουργικού κόστους της υπηρεσίας ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Καρύστου υπάρχουν και ίσως με μία διερεύνηση να ανακαλυφθούν και άλλα, ώστε το κόστος να μειωθεί δραστικά. Η αύξηση των τελών είναι ο εύκολος δρόμος για να ισοσκελιστεί ο ισολογισμός της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης, ενώ η υιοθέτηση μεθόδων μείωσης του λειτουργικού κόστους είναι το μεγάλο στοίχημα το οποίο θα πρέπει να κερδηθεί τα επόμενα χρόνια.

  Ο στόχος δεν πρέπει να είναι η μετάθεση του βάρους στους Δημότες άλλα να εξαντληθεί κάθε άλλη εναλλακτική λύση μείωσης του λειτουργικού κόστους. Επιβάλλεται λοιπόν, να εξαντληθούν όλες αυτές οι εναλλακτικές που δεν θα μειώσουν την ποσότητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, της υπηρεσίας ύδρευσης-αποχέτευσης προς τους δημότες. Αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος τα επόμενα χρόνια. Θέλει βέβαια μεγάλη προσπάθεια και φυσικά πολιτική βούληση.

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.


  Με εκτίμηση,  Βαγγέλης Σπύρου
  Μηχανολόγος Μηχανικός

  Αιόλου 12, Κάρυστος – Τ.Κ. : 34001 – Τηλ: 2224027005