Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου "ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ" • Αγαπητό μέλος,
  Σε προσκαλούμε στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 στο «Γιοκάλειο» ίδρυμα, στις 11.00 πμ. 


  Τα θέματα της Γ.Σ. είναι:
   

  1. Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολογισμού έτους 2011

  2. Ψήφιση προϋπολογισμού ενεργειών έτους 2012

  3. Προγραμματισμός ενεργειών για την αντιμετώπιση του ιδιοκτησιακού προβλήματος που έχει προκύψει, στην ευρύτερη περιοχή της Νότιας Καρυστίας, μέσα στην
  οποία συμπεριλαμβάνονται και οι ιδιοκτησίες του Κάβο Ντόρου. 
  4. Απόφαση όρων ενοικίασης γης στις εταιρείες αιολικής ενέργειας 
  Η παρουσία όλων μας, είναι απαραίτητη. 
  Τα μέλη θα καταβάλλουν πριν την έναρξη της Συνελεύσεως την συνδρομή του 2012 που είναι 10€ 
  · Για τα νέα μέλη που επιθυμούν να εγγραφούν πριν την έναρξη της Συνελεύσεως, το ποσό ανέρχεται στα 30€ (20€ αίτηση εγγραφής και 10€ συνδρομή για το 2012) 
  · Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαρτίου 2012, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. 
  Με εκτίμηση
  Κώστας Καλλιανιώτης                                                         Μαρία Γκάγκωση 
                                                                                                                          Γραμματέας
  Πρόεδρος