Οι νέοι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα - Όλες οι λεπτομέρειες. Βασικό ημερομίσθιο 22,83 ευρώ,Βασικός μηνιαίος μισθός 510,95 ευρώ
  • Η εγκύκλιος με το «τσεκούρι» στον ιδιωτικό τομέα
    Η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας σχετικά με τις περικοπές στις αποδοχές των υπαλλήλων στον ιδιωτικό τομέα  που δόθηκε στη δημοσιότητα.

    Βασικό ημερομίσθιο 22,83 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο εργατοτεχνίτη.

    Βασικός μηνιαίος μισθός 510,95 ευρώ, για τον ανειδίκευτο άγαμο υπάλληλο