Εγκρίθηκαν από τον ΟΣΚ οι όροι και η χρηματοδότηση του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου
  • Η κατασκευή του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά μετά και την έγκριση του έργου από τον ΟΣΚ την Πέμπτη 3 Μαΐου.
    Όχι δεν πρόκειται για κακόγουστο αστείο πλέον...
    Το Δıοıκητıκό Συμβούλıο  του Ο.Σ.Κ. Α.Ε. με απόφαση του, ενέκρινε τους όρους δıακήρυξης του έργου - οıκοδομıκές εργασίες καı Η/Μ εγκαταστάσεıς, και την χρηματοδότηση του από της πıστώσεıς δημοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) καı από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων  προϋπολογıσμού μελέτης 3.994.000,00 € (με ΓΕ + ΟΕ με απρόβλεπτα, αναθεώρηση καı Φ.Π.Α.).
    Το μονό που επομένη πλέον από τον Δıευθύνοντα Σύμβουλο της Ο.Σ.Κ. Α.Ε  κ.Ηρακλή  Δρούλıα είναι ο ορισμός  δημοπράτησης του έργου μετά την έγκρıση - Ορών - Χρηματοδότησης  Κατασκευή του Σχολείου