Νίκος Μανώλης: Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
 • Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μείζον θέμα του δήμου Καρύστου που αφορά τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012, θα ήθελα να γνωρίσω σε όλους τους πολίτες τα εξής:

  Όπως γνωρίζετε, μετά την εφαρμογή του Νόμου Καλλικράτη στην τοπική αυτοδιοίκηση, η συνένωση των πρώην δήμων Καρύστου, Μαρμαρίου, Στυρέων και της κοινότητας Καφηρέα, οδήγησαν και στην συνένωση των χρεών τους με αποτέλεσμα ο καλλικρατικός πλέον δήμος Καρύστου, με τα ελάχιστα έσοδα που εισπράττει, να μην μπορεί να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του. Βεβαίως, αυτό δεν συνέβη μόνο στον δικό μας δήμο, αλλά στην πλειοψηφία των δήμων της τοπικής αυτοδιοίκησης.

  Για τον λόγο αυτό, το κράτος σύμφωνα και με τις διατάξεις του άρθρου 2 της παρ. 2 του ν.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 212-2015» (ΦΕΚ Α΄, 14), παρέχει την δυνατότητα στους δήμους και τις περιφέρειες που δεν μπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋπολογισμούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 262 του ν.3852/2010 και τις ρυθμίσεις της υπ' αριθμ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και σε αναπτυγμένη μορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια, το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και μόνο για τα χρέη που έχουν προκύψει μέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί με συνομολόγηση δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή με πιστωτικά ιδρύματα. Ο δήμος Καρύστου, με το υπ΄αριθμ. 3132/13-03-2012 έγγραφο του Δημάρχου του, υπέβαλε για έλεγχο στην Ελεγκτική Επιτροπή σχέδιο οικονομικής υποστήριξης, συνοδευόμενο από προϋπολογισμό, προκειμένου να μπορέσει να συνομολογήσει δάνειο ύψους 1.500.000,00 ευρώ για να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2012. Στις 6 Απριλίου 2012, συνεδρίασε η Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών για να εξετάσει το αίτημα του δήμου Καρύστου. Παρόντες εκ μέρους του δήμου Καρύστου, ήταν η αντιδήμαρχος κα. Π. Τζαβάρα καθώς και η προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών κα. Α. Αραπάκη.

  Η Ελεγκτική Επιτροπή του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 37/06-04-2012 έγγραφό της, αποφάσισε ομόφωνα ότι το ποσό των 1.500.000 ευρώ, το οποίο εγγράφεται στο σκέλος των εσόδων και ισοσκελίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου, μπορεί να βοηθήσει στον εξορθολογισμό της οικονομικής διαχείρισης αυτού.

  Παρόλο που ο δήμος Καρύστου έχει ακολουθήσει όλες τις νόμιμες διαδικασίες όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, κάποιοι έχουν επιλέξει να παίξουν πολιτικά παιχνίδια εις βάρος των πολιτών του δήμου μας, βάζοντας συνεχώς εμπόδια στην έγκριση του προϋπολογισμού.

  Όσον αφορά την ανακοίνωση του κ. Ραβιόλου, θα ήθελα να προτρέψω τον ίδιο να διαβάζει καλύτερα τις προσκλήσεις των δημοτικών συμβουλίων έτσι ώστε να μπορεί να διακρίνει πότε το δημοτικό συμβούλιο είναι έκτακτο ή τακτικό. Θα ήθελα αγαπητέ Λευτέρη να σε ενημερώσω ότι στις 20/05 είχαμε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου και όχι έκτακτη όπως ανέφερες.

  Ο κ. Ραβιόλος ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την εύρυθμη λειτουργία του δήμου μας. Άρα, θα έπρεπε η αντιπολίτευση να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για να συνεχιστεί η λειτουργία του δήμου χωρίς να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα. Αλλά μάλλον κ. Ραβιόλο, φάσκετε και αντιφάσκετε. Αν επιθυμούσατε την εύρυθμη λειτουργία του δήμου Καρύστου, θα ψηφίζατε στις δύο συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου που αφορούσαν την έγκριση του προϋπολογισμού.

  Καλούμε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

  Επίσης, καλούμε όποιον πολίτη επιθυμεί να ενημερωθεί πλήρως, να προσέλθει στην τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Καρύστου, που θα γίνει την Παρασκευή 25 Μαΐου και ώρα 21:00 στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Καλυβίων.

  Με εκτίμηση
  Ο Δήμαρχος Καρύστου
  Νικόλαος Μανώλης