Ενεργοί Πολίτες - Καθαρές Θάλασσες. To θαλάσσιο περιβάλλον αποτελεί αγαθό ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας
 •                                                                                  
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
  ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ –
  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ
  ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Θ. ΚΟΤΣΙΚΑ 2
  ΤΑΧ. ΚΩΔ: 340 01
  ΤΗΛ:22240-22227
  FAX:22240-24488
  Κάρυστος  24-05-2012
  Αριθ. Φακέλου: 534.2/2012
  Αριθ. Σχεδίου: 204
   
  ΠΡΟΣ: ΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
   
   
  ΘΕΜΑ: ΕορτασμόςΠαγκόσμιαςΗμέραςΠεριβάλλοντος.
   
  1.      Η 5η Ιουνίου κάθε έτους έχει καθιερωθεί διεθνώς να εορτάζεται ως «Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος» σ’ όλες τις Χώρες – Μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε) με στόχο την ενημέρωση, ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση της περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων.
  2.      Ο εορτασμός αυτός έχει σκοπό να μας θυμίσει ότι ο καθένας από τη θέση του αλλά και όλοι μαζί σαν σύνολο οφείλουμε να καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τους κινδύνους που το απειλούν.
  3.      Ιδιαίτερα η Χώρα μας, τόπος με παράδοση στην Εμπορική Ναυτιλία και στον Τουρισμό, επιδεικνύει χαρακτηριστική ευαισθησία στον συγκεκριμένο τομέα, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ανταποκρίνεται στο πνεύμα του εορτασμού.
  4.      Ο ρόλος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τόσο διά της αρμόδιας επιτελικής Υπηρεσίας (ΔΙΠΘΑΠ) όσο και διά των Λιμενικών Αρχών του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος είναι σημαντικός με την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων, τον έλεγχο εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας, την ανάληψη πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων, καθώς και με την οργάνωση ανάλογων εκδηλώσεων κατά το παρελθόν.
  5.      Η εφαρμογή των μέτρων ελέγχου και προστασίας δεν μπορεί και ούτε θα ήταν σκόπιμο να εξαντληθεί μόνο με την εφαρμογή των όρων και περιορισμών και την επιβολή των κατά περίπτωση κυρώσεων.
  6.      Με βασικό στόχο την ανάπτυξη της περιβαλλοντικής συνείδησης του τοπικού πληθυσμού ώστε να εξασφαλισθεί η αποδοχή των μέτρων προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος καθώς και η τοπική συμμετοχή στην εφαρμογή των προγραμμάτων για την καλύτερη διαχείριση της περιοχής μας, γίνεται εμφανέστατη η ανάγκη ύπαρξης ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού, που να βασίζεται στις αρχές της αειφορίας.
  7.      Στα πλαίσια εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος σας αποστέλλουμε το επετειακό μήνυμα του κ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη προκειμένου υπάρξει ευρεία δημοσιοποίηση και αναγγελία μηνυμάτων, συστάσεων και ανακοινώσεων για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας αλλά και των παραθεριστών στον τόπο μας για την ανάγκη προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από κάθε μορφή ρύπανσης.
  Επιπρόσθετα, σας αποστέλλουμε από ένα ενημερωτικό φυλλάδιο ΔΙΠΘΑΠ, στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, προκειμένου δημοσιευθεί/ ανακοινωθεί από μέρους σας για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος
   
   
   
  Επισυνάπτονται:
  1.   Επετειακό μήνυμα κ. ΓΓΑΝ/ΥΠτΠ (Φ.01)
  2.   Δύο (02) φυλλάδια ΔΙΠΘΑΠ 
  Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
   
   
   
  Υποπ/ρχος Λ.Σ. ΚΟΡΔΕΡΑΣ Παναγιώτης