Επείγουσα εγκύκλιος στις εφορίες για ανελέητο κυνήγι οφειλετών με κατασχέσεις και διώξεις
 • Αθήνα
  Το βαρύ πυροβολικό επιστρατεύει το υπουργείο Οικονομικών σε μια ύστατη προσπάθεια αύξησης των κρατικών εσόδων μέσω είσπραξης -έστω μέρους- ληξιπρόθεσμων χρεών που αγγίζουν τα 45 δισ. ευρώ.

  Με κατεπείγουσα εγκύκλιο στις εφορίες, η πιο σκληρή που έχει σταλεί ποτέ, επιστρατεύονται πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα μέτρα, όπως ποινικές διώξεις για κάθε φορολογούμενο με ληξιπρόθεσμα χρέη άνω των 5.000 ευρώ, κατασχέσεις κινητής και ακίνητης περιουσίας (για χρέη από 3.000 ευρώ), ακόμα και περιουσίας στο εξωτερικό, αυτόματους συμψηφισμούς οφειλών και απαιτήσεων οφειλετών από το Δημόσιο.

  Η κίνηση αυτή για πολλούς αποτελεί απόδειξη της δεινής θέσης που έχουν περιέλθει τα κρατικά ταμεία με ορατό πλέον τον κίνδυνο αδυναμίας πληρωμής των υποχρεώσεων του Δημοσίου, ακόμη και μισθών και συντάξεων.

  Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι να εισπράξει ληξιπρόθεσμα χρέη 400 εκατ. ευρώ έως το τέλος Ιουνίου και άνω των 2 δισ. ευρώ συνολικά έως το τέλος του έτους.

  Στην επείγουσα εγκύκλιο, που υπογράφει ο γενικός διευθυντής φορολογικών ελέγχων και είσπραξης δημοσίων εσόδων του υπουργείου Οικονομικών Α. Νανόπουλος, υπάρχουν σαφείς εντολές προς τους εφόρους να προχωρήσουν άμεσα σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης περιουσιακών στοιχείων και εισοδημάτων οφειλετών του Δημοσίου, οι οποίοι δεν ρύθμισαν τα χρέη τους.

  Πάντως, θα δοθεί μια ευκαιρία στους οφειλέτες να δεχθούν ρύθμιση χρεών, ενώ κατά προτεραιότητα θα «κυνηγηθούν» οι έχοντες και κατέχοντες οφειλέτες.

  Ειδικότερα, βάσει των αναλυτικών οδηγιών που δίδονται με την εγκύκλιο, οι Εφορίες θα πρέπει να «κυνηγήσουν» κατά προτεραιότητα όσους οφειλέτες εισπράττουν ενοίκια ή κατέχουν πολυτελή αυτοκίνητα ή είναι δικαιούχοι απαιτήσεων από άλλα πρόσωπα, καθώς και όσους οφείλουν πάνω από 3.000 ευρώ και κατέχουν ακίνητη περιουσία.

  Το υπουργείο ζητεί ακόμη και την άμεση κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικές καταθέσεις των οφειλετών του Δημοσίου.

  Ακόμη ζητά τη διενέργεια αυτεπάγγελτων συμψηφισμών απαιτήσεων των οφειλετών κατά του Δημοσίου με τα υφιστάμενα βεβαιωμένα χρέη τους (έστω και εάν αυτά τελούν υπό αναστολή.

  Επιπλέον ζητείται η άσκηση ποινικών διώξεων σε βάρος οφειλετών με χρέη άνω των 5.000 ευρώ.

  Μαζί με τους οφειλέτες, οι Εφορίες θα πρέπει να ελέγξουν και την περιουσιακή κατάσταση των συνυπόχρεων (συγγενικά πρόσωπα, συνεργάτες κ.α.)

  Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει εντολή στις εφορίες να συμψηφίζουν αυτόματα (χωρίς δηλαδή να ειδοποιηθεί ο οφειλέτης) βεβαιωμένους φόρους (ΕΤΑΚ, ΦΑΠ, εισφορά αλληλεγγύης, τέλος επιτηδεύματος κ.λπ.) με ποσά που δικαιούται να εισπράξει ο φορολογούμενος από το δημόσιο (επιστροφή φόρου, ΦΠΑ κ.α.)

  «Η λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης πρέπει να γίνεται χωρίς διακρίσεις» επισημαίνεται στην εγκύκλιο, ενώ δίνονται και οδηγίες για το ποιο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης επιστρατεύεται κατά περίπτωση.

  Δικαιούσαι ειδοποίηση αλλά σε άρνηση ρύθμισης...

  Σύμφωνα με την εγκύκλιο, αρχικά οι εφορίες θα πρέπει να ειδοποιούν τους οφειλέτες (τηλεφωνικά, με email κ.α.) για τα χρέη και τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και εάν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να μην ρυθμίσουν τα χρέη τους τότε οι εφορίες θα πρέπει να προχωρήσουν στα εξής μέτρα:

  • Κατασχέσεις ακινήτων και αυτοκινήτων για όσους χρωστούν από 3.000 ευρώ και άνω. Οι κατασχέσεις πρέπει να γίνονται με στόχο την άμεση είσπραξη της οφειλής και όχι απλώς μόνο για διακοπή της παραγραφής της παράβασης. Ακριβώς για αυτό ορίζεται ότι το προς κατάσχεση ακίνητο πρέπει να επιλέγεται ώστε, σε περίπτωση που ο οφειλέτης εξακολουθεί να μη συμμορφώνεται, να υπάρχει δυνατότητα άμεσης έκδοσης προγράμματος πλειστηριασμού (εντός των υποχρεωτικών προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις, βλ. και ΠΟΛ.1050/30.4.2010).
  • Πλειστηριασμούς σπιτιών και οικοπέδων που έχουν ήδη κατασχεθεί
  • Ποινικές διώξεις για όλους όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ
  • Οι Εφορίες θα πρέπει πρώτα να δεσμεύουν ποσά που τυχόν εισπράττουν οι μικροοφειλέτες και μετά να προχωρούν, εάν χρειάζεται, σε κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων.

   Στα ποσά που μπορούν να κατάσχονται περιλαμβάνονται μισθοί, συντάξεις, επιδοτήσεις, ενοίκια και πάσης φύσεως άλλα εισοδήματα και έσοδα που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης του Δημοσίου από τρίτους.

   Ειδικά για τους μισθούς και τις συντάξεις, ο νόμος προβλέπει την κατάσχεσή τους έως ποσοστού 25% επί του συνολικού μηνιαίου ποσού και μόνο εφόσον το ύψος του ποσού είναι μεγαλύτερο των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό που απομένει μετά την κατάσχεση δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000 ευρώ.
  • Για μισθωτές ακινήτων, προβλέπονται κατασχέσεις ενοικίων και απόδοσή τους από τον ενοικιαστή απευθείας στο Δημόσιο.
  • Για ελεύθερους επαγγελματίες και επιτηδευματίες που δεν πληρώνουν στο Δημόσιο, δίδονται εντολές για κατασχέσεις αμοιβών από τους πελάτες τους, πριν ακόμα τις πάρει ο οφειλέτης στα χέρια του.
  • Παρέμβαση του Δημοσίου σε πλειστηριασμούς που πρόλαβαν να διενεργήσουν τρίτοι για να εισπράξει το δικό του μερίδιο.
  • Μπλοκάρισμα μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε τρίτους (π.χ. γονείς προς παιδιά) εάν υποκρύπτεται δόλος. Για πρώτη φορά γίνεται αναφορά στη δυνατότητα «αναίρεσης» μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων. Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά όταν διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης έχει μεταβιβάσει περιουσιακά στοιχεία (πώληση, δωρεά, γονική παροχή) και ως εκ τούτου έχει περιέλθει σε τέτοια οικονομική κατάσταση, ώστε η περιουσία που του απομένει να μην επαρκεί για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του Δημοσίου, θα πρέπει να εξετάζεται άμεσα η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα, ήτοι η έγερση της αγωγής διάρρηξης των μεταβιβάσεων αυτών μέσω Ν.Σ.Κ., δεδομένου ότι, κατά το άρθρο 946 ΑΚ, το δικαίωμα προς άσκηση αυτής παραγράφεται μετά πέντε έτη από τη μεταβίβαση (για μεταβίβαση ακινήτου το ανωτέρω δικαίωμα παραγράφεται μετά πέντε έτη από τη μεταγραφή του σχετικού συμβολαίου).
  • Στο στόχαστρο μπαίνει και η περιουσία στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται με την εγκύκλιο η Ελλάδα ως αιτούσα αρχή δικαιούται να ζητήσει από άλλο κράτος (μέλος) ενέργειες όπως αίτηση πληροφοριών, αίτηση κοινοποίησης, αίτηση είσπραξης ή λήψης εξασφαλιστικών μέτρων για υπόχρεους που είναι εγκαταστημένοι ή διαθέτουν περιουσιακά στοιχεία σε αυτό, για οφειλές υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

   Σχετικές νεότερες οδηγίες ως προς τα ανωτέρω, πρόκειται να παρασχεθούν από τη Διεύθυνση Πολιτικής Εισπράξεων (Γραφείο Αμοιβαίας Συνδρομής, Τμήμα Α').

   Η αξιοποίηση της ανωτέρω δυνατότητας προκρίνεται στις περιπτώσεις όπου, στο πλαίσιο είτε του ελέγχου είτε της επεξεργασίας δηλωθέντων στοιχείων εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, διαπιστώνεται η ύπαρξη εισοδημάτων ή λοιπών περιουσιακών στοιχείων προς διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου κατά τα ανωτέρω.
  • Επίσης οι εφορίες πρέπει να προχωρούν σε συμψηφισμούς ληξιπρόθεσμων οφειλών με τυχόν απαιτήσεις των οφειλετών κατά του Δημοσίου και να κατάσχουν, ως τελική λύση, απ' ευθείας από τραπεζικούς λογαριασμούς ποσά που αντιστοιχούν στα ληξιπρόθεσμα χρέη των οφειλετών του Δημοσίου.