Απολογισμός πεπραγμένων δημοτικής αρχής Δήμου Καρύστου 2011.
 • Πεπραγμένα Δημοτικής Αρχής 

  Ως Δημοτική Αρχή αναλάβαμε την διοίκηση του Δήμου Καρύστου πριν 18 μήνες σε μία ιδιαίτερη δύσκολη περίοδο όχι μόνο για τον Δήμο μας αλλά και για ολόκληρη την χώρα μας. Η Ελλάδα διένυε και διανύει δύσκολες στιγμές σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. 
  Ο Δήμος Καρύστου, αποτελούμενος από τον πρώην Δήμο Καρύστου, τον πρώην Δήμο Μαρμαρίου, τον πρώην Δήμο Στυρέων και την πρώην Κοινότητα Καφηρέα, έχει τα χαρακτηριστικά άγονης, μειονεκτικής και νησιωτικής περιοχής. Ξέραμε ότι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζαμε από αυτήν την συνένωση, θα ήταν πολλά αλλά από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τον Δήμο Καρύστου, ήμασταν αποφασισμένοι σε συνεργασία με το αξιόλογο προσωπικό, να τα αντιμετωπίσουμε. Οι προσδοκίες μας ήταν και παραμένουν μεγάλες για την συνεχή ανάπτυξη του Δήμου Καρύστου. 
  Στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προβλήματα του
  Δήμου μας πρέπει να προστεθεί και η κακή οικονομική κατάσταση, που προέρχεται από τα χρέη και τις υποχρεώσεις της προηγούμενης διοίκησης του Δήμου Στυρέων της κα. Μούτσου, που δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή ζωή και λειτουργία του δήμου και των δημοτών. 
  Με την ανάληψη της διοίκησης του νεοσύστατου Δήμου Καρύστου, ως κύριος στόχος τέθηκε η δημιουργία ενός ενιαίου δήμου, με ομοιογενή κοινωνικά και αναπτυξιακά χαρακτηριστικά και ο περιορισμός των διαφορών μεταξύ των συμπολιτών μας. 
  Άμεσα προχωρήσαμε: 
  v Στην ανάληψη των νέων αρμοδιοτήτων μας 
  v Στην λειτουργία τεσσάρων Δημοτικών Ενοτήτων (Καρύστου, Μαρμαρίου, Στυρέων, Καφηρέα) 
  v Στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του νέου Δήμου Καρύστου 
  v Στην κατανομή υπηρεσιών ανά Δημοτική Ενότητα 
  v Στην κατάργηση και συγχώνευση των νομικών προσώπων των τριών πρώην δήμων. 
  v Στην λειτουργία των νέων νομικών προσώπων: 

  3. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου 
  4. Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καρύστου 
  Ο επόμενος μας στόχος ως νεοσύστατος Δήμος Καρύστου ήταν η σωστή οικονομική διαχείριση μέσα από τον προγραμματισμό και το νοικοκύρεμα έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής ανάπτυξη συγχρόνως με την βιωσιμότητα του Δήμου. 
  Δώσαμε προτεραιότητα στην μείωση των δαπανών μέσα από: 
  v Την μείωση των δαπανών των υπηρεσιών του Δήμου 
  v Την μείωση των μισθωμάτων για τις υπηρεσίες του Δήμου και την μετακίνηση τους σε ιδιόκτητα κτίρια το οποίο και σε μεγάλο βαθμό το κατορθώσαμε. Καταφέραμε σε διάστημα 18 μηνών να έχουμε μειώσει τα μισθώματα κτιρίων κατά 42.416,34 €. 
  Επίσης, συνεχίζεται η αντιμετώπιση των δικαστικών αποφάσεων – αγωγών και των κατασχετηρίων κατά του Δήμου μας. Το 2011 πληρώσαμε μέσω κατασχετηρίων το ποσό των 65.670,32 €. 
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ 
  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ 
  Πρωταρχικός μας στόχος ήταν η δημιουργία μιας πόλης από ευσυνείδητους πολίτες οι οποίοι θα ενδιαφέρονται για μια πόλη καθαρή γεμάτη υγεία. Είχαμε ως σκοπό την τήρηση της καθαριότητας της πόλης, την διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την σωστή διαχείριση των απορριμμάτων (συλλογή – ανακύκλωση – διάθεση) καταβάλλοντας συγχρόνως προσπάθεια για την περιστολή των δαπανών έως και 20% με την αξιοποίηση των μηχανημάτων έργων του Δήμου Καρύστου και την αύξηση της προσωπικής μας εργασίας. 
  Στα πλαίσια της δημιουργίας μιας καθαρής πόλης, τοποθετήσαμε μπλε κάδους απορριμμάτων με στόχο την ανακύκλωση χάρτινων συσκευασιών. 
  Επίσης, συνεχίζεται η ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών στην τεχνική υπηρεσία (έναντι γηπέδου). 
  Αντιμετωπίσαμε μόνοι μας την καταστροφική πλημμύρα που έπληξε την Κάρυστο τον Ιούνιο του 2011. Ζητήσαμε την βοήθεια του κράτους αλλά δυστυχώς κανείς δεν ανταποκρίθηκε ως όφειλε. Ο Δήμος Καρύστου, μόνος του, με τα ιδία μέσα, το αξιόλογο προσωπικό και την βοήθεια των εθελοντών αντιμετώπισε αυτή την καταστροφή. Εδώ, πρέπει να επισημάνουμε και την ελλιπέστατη στελέχωση από προσωπικό λόγω λήξης των συμβάσεων εργασίας αρκετών υπαλλήλων. 
  ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 
  Δώσαμε έμφαση στην αποπεράτωση διάφορων έργων που θα διευκόλυναν τις συνθήκες διαβίωσης των συμπολιτών μας. Έχουμε προχωρήσει στα εξής έργα: 
  v Αναμόρφωση πλατείας Αγ. Γεωργίου Μαρμαρίου 
  v Συντήρηση και επισκευή δημαρχείου Καρύστου 
  v Συντήρηση και επισκευή πρώην κοινοτικού καταστήματος Πλατανιστού 
  v Αντικατάσταση κουφωμάτων από αλουμίνιο του πρώην δημοτικού σχολείου Καλυβίων 
  v Αντικατάσταση κεραμοσκεπής του κοινοτικού γραφείου Αετού 
  v Αποκατάσταση του δημοτικού σχολείου Κομήτου 
  v Επισκευές και συντηρήσεις των αιθουσών και του αύλιου χώρου του Γενικού Λυκείου Καρύστου 
  v Συντήρηση της αγροτικής οδού Δρυμάρι – Στουππαίοι 
  v Προσθήκη W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Αμυγδαλιάς 
  v Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης Κροϋμάδι – Αγία Μαρίνα 
  v Αποκατάσταση του τοιχίου αντιστήριξης Γραμπιά 
  v Κατασκευή των στεγάστρων αναμονής των οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Μαρμαρίου 
  v Κατασκευή τεχνικού έργου στη θέση «Πέππα» Στουππαίων 
  v Κατασκευή τοιχίου και διαδρόμων στο νεκροταφείο Μαρμαρίου 
  v Συντήρηση του αντλιοστασίου Δημοσαρίου 
  v Επισκευή της γέφυρας και οδοποιίας στη θέση Πλατανίτσες 
  v Επισκευή του δρόμου Κάψαλα – Νημποριό 
  v Εργασίες διάνοιξης της αγροτικής οδού Γιαννιτσίου 
  v Εργασίες συντήρησης της αγροτικής οδοποιίας Αλμυροποτάμου 
  ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ (ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) 
  Έχουν ενταχθεί μέσω των: 
  1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ" 
  2. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ 
  3. ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 
  4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ” 
  Τα εξής έργα: 
  v Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α., Κατασκευή και Αναβάθμιση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Καρύστου ύψους 3.612.759,00 € 
  v Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Αγ. Ιωάννης» Δ.Δ. Στυρέων του δήμου Στυρέων ύψους 50.000,00 € 
  v Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Μεγάλο Βουνό» Δ.Δ. Αλμυροποτάμου του δήμου Στυρέων ύψους 55.000,00 € 
  v Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση «Πέταλο» Δ.Δ. Νέων Στυρέων ύψους 283.000,00 € 
  v Απομακρυσμένη βοήθεια ηλικιωμένων και ανάπτυξη ενιαίου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης ύψους 298.760,00 € 
  v Αποχέτευση ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών Ν. Στύρων, Στύρων δήμου Καρύστου ύψους 6.487.802,00 € 
  v Δίκτυο Αποχέτευσης Ακαθάρτων του οικισμού Μαρμαρίου ύψους 1.787.190,00 € 
  v Έργα Προσαγωγής Λυμάτων και ΒΙΟ.ΚΑ. οικισμού Μαρμαρίου ύψους 4.293.954,89 € 
  v Εφαρμογή της μελέτης για το έργο : βελτίωση υφιστάμενης οδού Πλατανιστός – Ποτάμι 615.000,00 € 
  v Νέος καταθλιπτικός αγωγός από τελικό αντλιοστάσιο προς ΒΙΟ.ΚΑ. Καρύστου ύψους 961.245,00 € 
  v Οδός Κάψαλα – Νημποριό ύψους 615.000,00 € 
  v Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Καρύστου ύψους 50.000,00 € 
  ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ 
  Έχουν υποβληθεί αιτήσεις ως προς ένταξη για τα: 
  v Αναβάθμιση και αύξηση δυναμικότητας ΒΙΟ.ΚΑ. Καρύστου του δήμου Καρύστου ύψους 9.900.000,00 € 
  v Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του ΒΙΟ.ΚΑ. Καρύστου για την επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων ύψους 3.172.587,00 € 
  v Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης από αμιαντοσωλήνες στα Δημοτικά Διαμερίσματα Στύρων και Νέων Στύρων (υπόλοιπο εργασιών: 287.438,17 €) 
  v Αξιοποίηση ΑΠΕ και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο γενικό λύκειο Καρύστου του δήμου Καρύστου ύψους 950.000,00 € 
  v Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Δ. Μεσοχωρίων – Αλμυροποτάμου ύψους 620.000,00 € 
  v Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Δ. Νέων Στύρων ύψους 615.000,00 € 
  v Ασφαλτοστρώσεις αγροτικών οδών Δ.Δ. Στύρων ύψους 620.000,00 € 
  v Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Σύνορο – Στουππαίοι – Δρυμάρι 270.000,00 € 
  v Βελτίωση υφιστάμενης οδού Ραπταίοι – Μεσοχώρια ύψους 320.000,00 € 
  v Βελτίωση υφιστάμενης οδού Στουππαίοι – Βαρελαίοι ύψους 615.000,00 € 
  v Βελτίωση υφιστάμενων οδών και οχετών στον Κάτω Φυγιά Δήμου Μαρμαρίου (Αντιπλημμυρικά Φυγιά) ύψους 135.000,00 € 
  v Διαμόρφωση και Ασφαλτόστρωση της υφιστάμενης αγροτικής οδού οικισμού Καλέργο ύψους 330.000,00 € 
  ΜΕΛΕΤΕΣ 
  Έχουν ολοκληρωθεί οι εξής μελέτες: 
  v Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Πλαίσια της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δ.Δ. Αρμυροποτάμου και Μεσοχωρίων 
  v Συμπλήρωση μελετών 2ου δημοτικού σχολείου για ωρίμανση και έκδοση οικοδομικής άδειας από Ο.Σ.Κ. 
  v Συνολική βελτίωση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Μαρμαρίου εντός ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού δήμου Καρύστου Νομού Ευβοίας 
  v Συνολική βελτίωση και ανάπλαση του παραλιακού μετώπου του οικισμού Αετού του δήμου Καρύστου νομού Ευβοίας στο ρυμοτομικό σχέδιο του παραθεριστικού οικοδομικού συνεταιρισμού οπλιτών και πολιτικών υπαλλήλων χωροφυλακής (αμοιβή από το συνεταιρισμό, αποσκοπεί στην ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου) 
  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΊΖΟΝΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
  Σε συνεργασία με όλο το δημοτικό συμβούλιο και με την συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας, προβήκαμε σε κινητοποιήσεις για την αμέλεια των υπευθύνων που είχε ως αποτέλεσμα να στεγαζόταν το 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου σε ετοιμόρροπες αίθουσες με κίνδυνο την ζωή των παιδιών. Προχωρήσαμε σε χρόνο ρεκόρ στην αποκατάσταση του πρώην δημοτικού σχολείου Καλυβίων έτσι ώστε μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση, τα παιδιά μας, να μπορούν να κάνουν μάθημα κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες. 
  Καταφέραμε και λάβαμε την έγκριση από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, για την χρηματοδότηση του 2ου δημοτικού σχολείου Καρύστου που τόσα χρόνια ταλάνιζε τον τόπο μας. Συγκεκριμένα πιέσαμε και πετύχαμε την έγκριση των όρων διακήρυξης, των οικονομικών και συμβατικών τευχών και της δημοπράτησης του έργου: «2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου – Οικοδομικές εργασίες και Η/Μ εγκαταστάσεις» προϋπολογισμού μελέτης 3.994.000,00 €. 
  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
  Ο Δήμος Καρύστου, ευαισθητοποιημένος και πρωτοπόρος σε θέματα περιβάλλοντος, ήταν ο πρώτος Δήμος σε ολόκληρη την Ελλάδα που στο τέλος της χρονιάς που μας πέρασε, δήλωσε την συμμετοχή του στην διεθνή εθελοντική καμπάνια καθαρισμού Let’s Do It Greece που είχε σαν στόχο να καθαριστεί από εθελοντές μέσα σε μία μόνο ημέρα ολόκληρος ο Δήμος Καρύστου. Πράγματι τα καταφέραμε με την βοήθεια πολλών εθελοντών και της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου μας και προχωρήσαμε στις εξής δράσεις: 
  v Καθαρισμός μονοπατιών καλντεριμιών Γραμπιάς – Μεκουνίδας 
  v Καθαρισμός παραλιακού χώρου άγκυρας – λιμενοβραχίονα 
  v Καθαρισμός παραλίας και θάλασσας από “Αρχιπέλαγος” – “Γαλλίδα” 
  v Καθαρισμός παραλίας Μάρμαρα, Αετός 
  v Καθαρισμός παραλίας Πλατανάκια 
  v Καθαρισμός πάρκου Μπουρνιά 
  v Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου Καρύστου 
  v Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου κάστρου Μπούρτζι 
  v Καθαρισμός παραλίας Λινάρι, Αντιά 
  v Καθαρισμός παραλίας Κοκκίνη 
  v Καθαρισμός παραλίας Μεγάλη Άμμος 
  v Καθαρισμός μονοπατιού προς Δρακόσπιτα Στύρων 
  v Καθαρισμός παραλίας Αλμυρίχι 
  v Καθαρισμός παραλίας Αλμυροποτάμου 
  v Καθαρισμός παραλίας Λιμνιώνα 
  v Καθαρισμός παραλίας Τσακαίων 
  v Καθαρισμός παραλίας Ψώρα 
  v Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου Δρακόσπιτων Στύρων 

  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 

  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
  1. Ο Δήμος Καρύστου και το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ» σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και συλλόγους δημιούργησε το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καρύστου. Η πρωτοβουλία του Δήμου Καρύστου, παρ’ όλη την δύσκολη χρονική συγκυρία και τις οικονομικές δυσκολίες που απασχολούν τον καθένα μας, βρήκε πολλούς αποδέκτες και ευαισθητοποιημένους πολίτες και συλλόγους. Μέχρι στιγμής, έχουμε βοηθήσει 47 οικογένειες μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ευελπιστούμε αυτή η κοινωνική εθελοντική δράση να συνεχιστεί και να αυξηθεί βρίσκοντας άξιους μιμητές. 
  2. Λαμβάνοντας υπόψη το σημαντικό έργο που πραγματοποιεί ο Σύλλογος Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Χέρι - Χέρι», με την υπ’ αριθ. 114/2012 απόφασή του Δημοτικού Συμβουλίου Καρύστου, παραχωρήσαμε δωρεάν το οικόπεδο 04Ν του Ο.Τ. 176 με εμβαδό 1.634,90 τ.μ. που βρίσκεται στην επέκταση του σχεδίου πόλεως Καρύστου στον Σύλλογο γονέων, κηδεμόνων και φίλων ΑΜΕΑ «Χέρι – Χέρι» προκειμένου να ανεγερθεί ξενώνας Αυτόνομης Διαβίωσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες δυναμικότητας 10 περίπου ατόμων. 
  3. Επίσης, το 2011 επιχορηγήσαμε τον Σύλλογο Προστασίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες «Χέρι - Χέρι» με το ποσό των 15.000,00 € προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες λειτουργίας του. 
  4. Το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμού Περιβάλλοντος, Παιδείας, Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης Δήμου Καρύστου «Ι., Θ. & Π. ΚΟΤΣΙΚΑΣ», υλοποίησε το πρόγραμμα «Οικογενειακής εναρμόνισης & επαγγελματικής ζωής», το οποίο έδωσε την δυνατότητα σε άνεργες και εργαζόμενες μητέρες για παροχή θέσεων φροντίδας και φιλοξενίας στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό του Δήμου Καρύστου χωρίς να καταβάλλουν τροφεία. 
  5. Συνεχίστηκε η Δομή «Βοήθεια Στο Σπίτι» σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες, εξυπηρετώντας άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους. Συνολικά οι ωφελούμενοι από το πρόγραμμα «Βοήθεια Στο Σπίτι», ανήλθαν συνολικά στα 272 άτομα. 
  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
  Στηρίχθηκαν οικονομικά και υλικά, όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Καρύστου. Πραγματοποιήθηκαν παραδοσιακοί χοροί από τις ομάδες του Χορευτικού Τμήματος Καρύστου του Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Καρύστου «ΑΝΕΜΟΠΥΛΕΣ, από τις ομάδες του Χορευτικού Τμήματος Μαρμαρίου, από τις ομάδες του Χορευτικού Τμήματος Στυρέων, από την Σχολή Χορού ROSE KARRA και από την Σχολή Μπαλέτου της κα. Σοφίας Ντενούλη. Επίσης, στηρίχθηκαν συναυλίες από τον Μουσικό Δίαυλο Καρύστου, από την Μουσική Σχολή της Εύας Βασιλοπούλου όπως και της Μουσικής Σχολής της Σέβης Στελιάτου. Πραγματοποιήθηκαν θεατρικές παραστάσεις και τέλος έγιναν δέκα εκθέσεις φωτογραφιών και ζωγραφικής στο Μπούρτζι Καρύστου. 
  Ως Δήμος προχωρήσαμε σε διμερής συνεργασία με την Πρεσβεία της Βενεζουέλας στην Ελλάδα. Στις συνομιλίες που είχαμε με τον Πρέσβη κ. Rodrigo Oswaldo Chaves Samudio, συζητήσαμε την πιθανότητα εξαγωγής των τοπικών προϊόντων του Δήμου μας. 
  Ο Δήμος Καρύστου, ανέπτυξε έντονες σχέσεις με τις Κοινότητες Tilleul de France με στόχο την ανταλλαγή νέων ιδεών και διάφορες άλλες προοπτικές ανταλλαγής, όπως πολιτιστικές, εμπορικές, τουριστικές και οικονομικές στα πλαίσια της βιώσιμη ανάπτυξης. Ήδη, στάλθηκαν δείγματα τοπικών προϊόντων που μας έφεραν παραγωγοί του Δήμου μας, με σκοπό την πιθανή εξαγωγή τους και ελπίζουμε σε ενθαρρυντικά αποτελέσματα. 
  Επίσης, στις 23 Σεπτεμβρίου 2011, σε συνεργασία με την Μουσικό Δίαυλο Καρύστου πραγματοποιήσαμε το 6ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Καρύστου με την συμμετοχή χορωδιών από την Κύπρο, την Άνδρο και την Κάρυστο. 
  Τέλος, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, πραγματοποιήσαμε ημερίδα με θέμα: «Η αιγοπροβατοτροφία – μοχλός ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας. Μια πραγματικότητα – Μια δυνατότητα» η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. 
  ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
  Ο Δήμος Καρύστου στηρίζει όλα τα σωματεία και τους ομίλους που ασχολούνται με τον αθλητισμό καθώς οι δραστηριότητες της άσκησης αποπνέουν ζωή και υγεία. 
  Το 2011, επιχορηγήσαμε τον Αθλητικό Όμιλο Καρύστου με το ποσό των 7.000,00 € και τον Αθλητικό Όμιλο Μαρμαρίου με το ποσό των 7.000,00 €. 
  Επίσης, στηρίξαμε την 3η εκτός δρόμου διαδρομή IN-KARYSTOS 4X4 TROPHY 2011 ως χρυσός χορηγός. 
  Αυτούς τους δεκαοχτώ μήνες σίγουρα θα έχουν υπάρξει παραβλέψεις, παραλείψεις ή ακόμη και λάθη στην προσπάθεια που κάνουμε. Οφείλουμε να βελτιωθούμε, να γίνουμε καλύτεροι και να προσπαθήσουμε ακόμη περισσότερο, ώστε να υπηρετήσουμε τον σκοπό μας, που δεν είναι άλλος από τη δημιουργία μίας νέας ανθρώπινης πόλης. 
  Όλοι μαζί όμως πρέπει να φτιάξουμε έναν τόπο ανθρώπινο για τον οποίο θα είμαστε υπερήφανοι. 
  Όλοι μαζί θα τα καταφέρουμε. 
  Ο Δήμαρχος Καρύστου 
  Νικόλαος Ι. Μανώλης