Επιστολή Λ. Ραβιόλου για την αποκατάσταση του οδικού δικτύου Πολυπόταμου- Ρεούζι- Στύρα
 • Επιστολή απέστειλε, ο Λευτέρης Ραβιόλος, στη διεύθυνση τεχνικών έργων της περιφερειακής ενότητας Εύβοιας και στο γραφείο του αντιπεριφερειάρχη, στην οποία ζητούσε την ολοκλήρωση του έργου "ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας’’ , τη διάστρωση των υπόλοιπων τμημάτων στην είσοδο των Νέων Στύρων και τη βελτίωση του υπόλοιπου οδικού δικτύου του δήμου μας , επισημαίνοντας τα σοβαρά προβλήματα που προκαλούνται στη διέλευση των οχημάτων.
  Αναλυτικά αναφέρει: "ΘΕΜΑ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  Στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου "ασφαλτόστρωση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας’’ με τη διάστρωση που έγινε στον δεύτερο παραλιακό δρόμο των Στύρων και λαμβάνοντας υπόψη τα σημαντικά προβλήματα που έλυσε η επισκευή του από πλευρά σας, θα ήθελα να επισημάνω ότι, για τη σωστή ολοκλήρωση του παραπάνω έργου που θα βελτιώσει κατά πολύ τη διέλευση των οχημάτων, παρακαλούμε να διαστρωθεί και το τμήμα στην είσοδο των Ν. Στύρων, μεταξύ των δυο τμημάτων που ασφαλτοστρώθηκαν, καθώς επίσης και τη βελτίωση του υπόλοιπου οδικού δικτύου του Δήμου μας που συνεχίζει να προκαλεί προβλήματα και ιδιαίτερα το τμήμα Πολυπόταμου- Ρεούζι- Στύρα , που κάνει απαγορευτική τη διέλευση βαρέων οχημάτων με αποτέλεσμα την κυκλοφορική επιβάρυνση του δεύτερου παραλιακού δρόμου των Στύρων.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τη συνεργασία και την κατανόηση."

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
  ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΡΑΒΙΟΛΟΣ
  ΑΡΧΗΓΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
  ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ