Ανέλαβε καθήκοντα ο νέος Διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καρύστου
  • Την Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013, ανέλαβε και επίσημα τα νέα του καθήκοντα ο Αναπληρωτής Διοικητής του « Διόκλειου» Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Καρύστου, κος Μίχας Αναστάσιος. 


    Ο κος Μίχας, είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών με ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (ΜΒΑ). Επί σειρά ετών υπήρξε στέλεχος επιχειρήσεων μεταξύ των οποίων τα τελευταία χρόνια στο χώρο της υγείας.