Δημοτικό Συμβούλιο ζητά η Δημοτική Σύμβουλος Γεωργία Τούρλα για το χωροταξικό σχεδιασμό.
 • Στις 2/2/2012 η Δημοτική σύμβουλος Τούρλα Γεωργία υπέβαλε αίτηση για σύγκλιση Δημοτικού συμβουλίου προκειμένου να προλάβει ο Δήμος μας να υποβάλλει προτάσεις – απόψεις για τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αειφόρο ανάπτυξη. Η προθεσμία λόγω σπουδαιότητας του θέματος παρατείνεται μέχρι 22/2/2013 σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας. Το κείμενο της αιτήσεως έχει ως εξής:

  Θέμα: «Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση περιφερειακού πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας»

  Κύριε πρόεδρε,
  Στις 24 Ιανουαρίου στην Χαλκίδα έγινε η παρουσίαση και συζήτηση της πρώτης φάσης της μελέτης για την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση περιφερειακού πλαισίου του χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας, για την υποβολή προτάσεων και απόψεων των αρμόδιων φορέων. Από τα δελτία τύπου πληροφορήθηκα ότι στην διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων.

  Η διαβούλευση φαίνεται να γίνεται στα πλαίσια αναθεώρησης και επικαιροποίησης του αρχικού χωροταξικού σχεδιασμού της Περιφέρειας του 2003. Με δεδομένο ότι υπάρχουν πολλά ανοιχτά ζητήματα που ταλανίζουν χρόνια τώρα την περιοχή μας όπως το Natura, οι ΑΠΕ, οι ιχθυοκαλλιέργειες, λιμάνια αλλά και το πολύ σοβαρό θέμα του ΓΠΣ Καρύστου, ΣΧΟΑΠ Μαρμαρίου, Στύρων. οικισμοί και άλλα, θεωρώ ότι θα πρέπει να υποβάλλουμε τις απόψεις μας σε σχέση με την υποβληθείσα μελέτη ώστε να μην αποφασίζουν άλλοι για εμάς χωρίς εμάς.

  Σε μια εποχή που οι εξελίξεις τρέχουν μπροστά από εμάς, θεωρώ ότι είναι μείζονος προτεραιότητας από μέρους μιας υπεύθυνης δημοτικής αρχής η χάραξη πολιτικής με κατάθεση σοβαρών και τεκμηριωμένων απόψεων στα θέματα χωροταξικού σχεδιασμού ώστε να τεθούν οι κατευθύνσεις και τα όρια στο σχεδιασμό τόσο στο γενικό χωροταξικό όσο και στα επιμέρους ειδικά χωροταξικά. Ένας πετυχημένος τέτοιος σχεδιασμός πρέπει να αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της περιοχής όπως αυτά αποτυπώνονται και αναδεικνύονται από την τοπική κοινωνία και τους εκπροσώπους της και όχι ερήμην της. Η δική μας περιοχή έχει πολλά σοβαρά συγκριτικά πλεονεκτήματα από τα οποία μπορεί να αντλήσει οικονομική υπεραξία όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το αιολικό δυναμικό, τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

  Δοθείσας έτσι της εξαιρετικής ευκαιρίας παράτασης υποβολής προτάσεων στα πλαίσια της διαβούλευσης της μελέτης από την Περιφέρεια μέχρι τις 22 Φεβρουαρίου λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος, ζητώ δημοτικό συμβούλιο με θέμα την υποβολή απόψεων και προτάσεων στα πλαίσια της μελέτης χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας και πρόσκληση όλων των φορέων και συλλόγων της περιοχής.

  Με τιμή
  Τούρλα Γεωργία