Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Καρύστου.
  • Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του Δημου Καρύστου αναφέρονται όλα τα σχετικά έγγραφα που αφορούν την ακαταλληλότητα του κτηρίου που στεγάζεται η ΔΟΥ Κύμης,.

    Το Δ.Σ αποφάσισε ομόφωνα την προσφυγή και Αίτηση για αναστολή της απόφασης του Υπουργού οικονομικών για κατάργηση της ΔΟΥ Καρύστου,και στέγασης στο κτήριο της ΔΟΥ Κύμης χωρις μάλιστα εντολή από την αρμοδία υπηρεσία να διενεργήσει Διαγωνισμό για την εξεύρεση του τελικού κτηρίου.

    Διαβάστε περισσότερα