Απορρίπτει και η Γερμανία τα αιολικά: Με αφορμή το υπέρογκο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας η Γερμανία κάνει στροφή 180 μοιρών από την Πράσινη Ανάπτυξη.