Για όσους ερωτεύονται συχνά... Για εκείνους που ερωτεύονται μοναδικά... Για αυτούς που ερωτεύονται για πάντα...
  •