«ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ» - Προτάσεις για το Χωροταξικό Σχεδιασµό που αφορούν την περιοχή του Καφηρέα
 • Με επιστολή που απέστειλε στο Δήμο Καρύστου, ο Σύλλογος «ΚΑΒΟΝΤΟΡΟΥ ΓΗ» κάνει  τις  δικές του προτάσεις για το Περιφερειακό χωροταξικό που αφορούν την περιοχή του Καβοντόρου. 

  Βασική στόχευση είναι η αειφόρος ανάπτυξη, η προστασία - ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της περιοχής έτσι ώστε να θωρακιστεί η φυσιογνωμία του τόπου, να προωθηθεί η ήπια τουριστική ανάπτυξη και να συντελεστούν δράσεις που θα ενισχύσουν τις υπάρχοντες δομές ζωντανεύοντας τα χωριά.
  Αναλυτικά στην επιστολή αναφέρει:


  Υπόψη:
  Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου κ. Δημήτριο Νόβα, άπαντες τους Δημοτικούς Συμβούλους και Δημοτικές παρατάξεις 
  Θέμα: « Υποβολή απόψεων και προτάσεων για την αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου του Χωροταξικού σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος» 
  Κύριε Δήμαρχε, 
  Παρακάτω σας υποβάλλουμε μια δέσμη προτάσεων για την αναθεώρηση και επικαιροποίηση του Περιφερειακού Χωροτάξικού Σχεδιασμού, που αφορά την περιοχή του Καφηρέα. 
  Παραδοσιακοί οικισμοί: Να χαρακτηριστούν όλα τα χωριά του Καβοντόρο, ως αυτοτελές σύνολο παραδοσιακών οικισμών (παραδοσιακά σύνολα), βάσει των: Π.Δ.19-10-1978, ΦΕΚ 594Δ/1978 - Nόμος 1577/1985, Νόμος 2831/2000 
  Περιοχές φυσικού κάλλους: Να συμπληρωθούν στα ήδη προτεινόμενα, το ποτάμι του Πλατανιστού, το ποτάμι (Διπόταμος) Κομήτου, Φαράγγι Αρχάμπολης, το ποτάμι (Μύλος) Ζαχαριάς. 
  Προστατευόμενα τοπία και φυσικοί σχηματισμοί: Να συμπεριληφθούν όλες οι μη δομημένες οικιστικά περιοχές του Καβοντόρου, λόγω των ιδιαίτερων φυσικών και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών τους (κονάκια κτηνοτρόφων, μονοπάτια, αναβαθμίδες, αλώνια, πηγές, καλλιέργιες, πέτρινα γεφύρια, καταρράκτες, ποτάμια, νερόμυλοι, λιοτρίβεια, κ.α.) βάσει του νόμου 3937/2011 
  Οι παραπάνω χαρακτηρισμοί θα υποστηριχτούν με δράσεις που θα συμβάλουν στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και την ανάδειξη του πολιτιστικού και παραδοσιακού χαρακτήρα του Καβοντόρου. 
  Συγκεκριμένα προτείνουμε: 
  Προστασία, επισκευή και ανάδειξη του παραδοσιακού δρόμου - μονοπατιού σύνδεσης των χωριών του Καβοντόρου με την Κάρυστο 
  Ανάπτυξη περιπατητικού, πολιτιστικού, ποδηλατικού τουρισμού 
  Προώθηση προγραμμάτων στήριξης αγροτικών και παραδοσιακών μεταποιητικών δραστηριοτήτων 
  Αξιοποίηση και ανάδειξη μοναδικών χαρακτηριστικών ( επικοινωνία με «σφυριές», αρβανίτικη παράδοση, νομαδική διαβίωση κ.α.) 
  Διαχείριση υδάτινων πόρων 
  Ενίσχυση της παραδοσιακής εκτατικής κτηνοτροφικής οικονομίας 
  Κίνητρα για ανακαίνιση, επισκευή και εξωραισμό εγκαταλελημένων ή παραμελημένων οικιών 
  Κίνητρα για δημιουργία τουριστικών, αγροτουριστικών καταλλυματων και χώρων εστίασης. 
  Σημειώσεις: 
  Για αυτές τις ημιορεινές και μειονεκτικές περιοχές, οι οποίες εμφανίζουν έντονη αναπτυξιακή υστέρηση και δημογραφική συρρίκνωση, να προβλέπονται συγκεκριμένες συνεκτικές δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης, προκειμένου να ανακοπεί η φθίνουσα αναπτυξιακή τους πορεία και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις παραγωγικής και πληθυσμιακής ανάκαμψης, έτσι ώστε να εκλείψουν τα φαινόμενα ύπαρξης θυλάκων χαμηλής ή αρνητικής ανάπτυξης στον αγροτικό - κτηνοτροφικό χώρο της Περιφέρειας του Δήμου Καρύστου. 
  Οι δράσεις που προτείνονται αποτελούν ένα υπόδειγμα εφαρμογής του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, που στόχο έχουν την αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της τοπικής πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. 
  Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι στις λοιπές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι όπως εκφράζονται από την ομόφωνη απόφαση 20/2013 και αφορούν το περιφερειακό οδικό δίκτυο του Καβοντόρου, το οδικό δίκτυο Κάρυστος – Λενωσαίοι, το καταδυτικό κέντρο σε Αρχάμπολη και Αμυγδαλιά, την ανάδειξη της Αρχάμπολης ως μνημείου πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσικά την απαραίτητη κατανόηση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος η λύση του οποίου αποτελεί το κύριο έργο του Συλλόγου μας. 

  Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
  Με εκτίμηση
  Κώστας Καλλιανιώτης                                                                 Μαρία Γκάγκωση
  Πρόεδρος                                                                                      Γραμματέας