Τι κρύβεται πίσω από τους αριθμούς που παρουσιάζουν τα επίσημα στοιχεία του δήμου Καρύστου;
 • Αλήθειες και αριθμοί

  Α)
  Απολογισμοί χρήσεως 2010 
  α. Πρώην Δήμος Καρύστου: Υπόλοιπα πληρωτέα 424.977,32€ 
  β. Πρώην Δήμος Μαρμαρίου : Υπόλοιπα πληρωτέα 0 € (μηδέν) 
  γ. Πρώην Δήμος Στυρέων : Δεν έγινε απολογισμός για το έτος 2010. 
  δ. Πρώην Κοινότητα Καφηρέα : Θετικό υπόλοιπο 1.026.783,13€ 

  Β) Από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2011 (31-12-2010) 
  ΕΞΟΔΑ ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) ποσό 3.241.437,87€ 
  Γ) Από το καθολικό εξόδων 2011 Κ.Α. 8115 ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών) 
  Αρχικός προϋπολογισμός 1.097.049,46€ 
  Δ) Από το μητρώο δεσμεύσεων του Δήμο Καρύστου εώς 31/12/2011 Σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων: 3.040.639,01€ 
  Απλήρωτα Τιμολόγια ΠΟΕ πρώην Δήμου Μαρμαρίου : 171.139,02€ 
  Ε) Από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό 2012 (31/12/2011) πληρωμές ΠΟΕ 3.908.557,22€ 
  ΣΤ) Από τον ισολογισμό απογραφής έναρξης 01/01/2011 Σύνολο υποχρεώσεων 4.718.235,06€ 
  Ζ) Από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013 – ΔΑΠΑΝΕΣ 
  Πληρωμές ΠΟΕ και λοιπές αποδόσεις.


                          Για το 2012                                        Για το 2013

   


              Διαμορφωθέντα                     Ενταλθέντα                Διαμορφωθέντα 

   


              4.504.586,32€ (31/12/11)          2.515.748,03€             5.431.502,13€(31/12/12)

  Είναι αλήθεια ότι για πολλούς είναι δύσκολο να βγάλουν συμπεράσματα με μια απλή ανάγνωση των αριθμών , γι’ αυτό θα προσπαθήσω να ερμηνεύσω τα νούμερα με όσο το δυνατόν κατανοητό τρόπο. 
  1. Ο Δήμος Μαρμαρίου στον απολογισμό του 2010 παρουσιάζει υπόλοιπο πληρωτέο 0(μηδέν), ενώ στο μητρώο δεσμεύσεων για την ίδια περίοδο παρουσιάζει υπόλοιπο πληρωτέο ΠΟΕ ποσό 171.139,02€.
  2. Στον προϋπολογισμό του Νέου Καλλικρατικού Δήμου Καρύστου το 2011 παρουσιάζει οφειλές ΠΟΕ ποσό 3.241.437,87€, ενώ στον ισολογισμό απογραφής έναρξης, που έχει συνταχθεί από τον ορκωτό λογιστή Κο Παπανικολάου αντί της επιτροπής απογραφής όπως όφειλε, παρουσιάζει σύνολο υποχρεώσεων έως 31/12/2010 ποσό 4.718.235,06€. Δηλαδή μια διαφορά 1.476.798,81€. 
  3. Στο μητρώο δεσμεύσεων απλήρωτες υποχρεώσεις έως 31/12/2011 παρουσιάζεται σαν σύνολο απλήρωτων υποχρεώσεων ποσό 3.040.639,01€, ενώ στον προϋπολογισμό του 2012 παρουσιάζει υποχρεώσεις έως 31/12/2011 ποσό 3.908.557,22€. Δηλαδή μια διαφορά 867.718,21€. 
  4. Στον προϋπολογισμό του 2013 παρουσιάζεται οφειλή ΠΟΕ για το 2012(31/12/2011) ποσό 4.504.568,32€, που δεν έχει καμία σχέση με το ποσό των 3.908.557,22€ που περιέχει ο προϋπολογισμός του 2012, ούτε με το ποσό των 3.040.639,01€ που περιέχει το μητρώο δεσμεύσεων μέχρι 31/12/2011. Δηλαδή για την ίδια χρονική περίοδο 3 διαφορετικά ποσά. 
  5. Στον προϋπολογισμό του 2013 που πρόσφατα ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο, φαίνεται ότι μέσα στο 2012 για οφειλές ΠΟΕ, έχουν πληρωθεί 2.515.748,03€. Άρα υπόλοιπο οφειλής για το 2013 1.988.841,29€. Για ποιο λόγο το ποσό του 1.988.841,29€ έφτασε στις 31/12/2012 να είναι 5.431.502,13€ ; 
  Επειδή προκύπτουν εύλογα ερωτηματικά από τις διαφορές που παρουσιάζονται στα κονδύλια των ποσών που αφορούν τις οφειλές ΠΟΕ (Παρελθόντων Οικονομικών Ετών), θα πρέπει να υπάρξει διευκρίνιση από τον κο Δήμαρχο και τους συνδιοικούντες αντιδημάρχους του Δήμου Καρύστου. 
  Επίσης πιστεύω ότι είναι υποχρέωση του ορκωτού λογιστή κου Παπανικολάου , ο οποίος συνέταξε τον ισολογισμό απογραφής έναρξης 01/01/2011, από τη στιγμή που διαπιστώνονται τέτοιες τεράστιες διαφορές στα ποσά , να προχωρήσει ο ίδιος σε ουσιαστικό έλεγχο ή να ζητήσει έλεγχο από κάθε άλλη αρμόδια αρχή.

  ΚΑΡΥΣΤΟΣ 08/03/2013 
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ 
  ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ