ΣΕ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΟ 1 ΕΥΡΩ ΔΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ !!!
 •   ΠΡΟΣ   ΤΡΟΧΑΙΑ
  Σύμφωνα με τον νόμο
  κόβετε κλήση για τα οχήματα που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας και πολύ σωστά κάνετε.
  Για τα οχήματα που έχουν πληρώσει έναντι των τελών κυκλοφορίας, δεν υπάρχει νόμος που να επιβάλει την επιβολή προστίμου.
  Στο παρόν αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ........................................ η απόδειξη με αριθμό πρωτοκόλλου της εφορίας αποδεικνύει ότι
  έχει κατατεθεί έναντι των τελών κυκλοφορίας 1 ευρώ και αναμένεται η επίσημη και έγγραφη απάντηση της εφορίας στα ερωτήματα που έχουν κατατεθεί και επιβάλλεται να απαντηθούν .
  Κατόπιν τούτου η εκ μέρους σας επιβολή προστίμου μέσου κλίσης για παράβαση περί μη καταβολής τελών κυκλοφορίας, συνιστά ψευδή δήλωση εκ μέρους σας , καθ όσον έχει δοθεί έναντι τελών στην εφορία, η οποία το έχει αποδεχθεί όπως η παραλαβή με αριθμό πρωτοκόλλου από αυτήν το αποδεικνύει.
  Θα έχετε υποπέσει λοιπόν σε παράβαση καθήκοντος κόβοντας κλίση με αναφορά του νόμου που αναφέρει ότι δεν έχουν πληρωθεί τα τέλη κυκλοφορίας .
  Είναι φυσικό λοιπόν, ότι θα κινηθώ σε βάρος σας σε αυτήν την περίπτωση, τόσο ποινικά για πειθαρχική δίωξη σας, όσο και αστικά για καταβολή αποζημίωσης για τα αδικήματα που θα πράξετε σε βάρος μου κόβοντας κλήση περί μη καταβολής των τελών κυκλοφορίας.
  Κατόπιν των ανωτέρω είναι προφανές ότι ουδεμία παράβαση υπάρχει για μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας και δεν πρέπει να κόψετε κλήση για αυτόν τον λόγο .