Εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρύστου και δημοπρατήθηκε. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έκθεσης δραστηριότητας της ΟΣΚ Α.Ε όσον αφορά στην εξέλιξη έργων μελέτης
 • Σίμος Κεδίκογλου - Σε εξέλιξη έργα κτιριακών υποδομών στην Εύβοια από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων

  Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα της έκθεσης δραστηριότητας της ΟΣΚ Α.Ε όσον αφορά στην εξέλιξη έργων μελέτης – επίβλεψης κτιριακών υποδομών σχολικών συγκροτημάτων της Εύβοιας, καθώς και αιτημάτων χρηματοδότησης για την προμήθεια προκατασκευασμένων αιθουσών για το Δήμο Χαλκιδέων. 

  Στο πλαίσιο της ενημέρωσης του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Σίμου Κεδίκογλου για την πορεία των έργων ανακοινώνονται τα εξής: 

  1. Νηπιαγωγείο Ιστιαίας:  σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 03/09/2012. Έχουν ξεκινήσει οι εργασίες εκσκαφής, η τοποθέτηση οπλισμού θεμελίωσης, η τοποθέτηση γείωσης και κυψελών. Εξοφλήθηκε ο 1ος Λογαριασμός και αναμένονται τα δικαιολογητικά για το 2ο, ενώ εκκρεμεί η έγκριση παράτασης του έργου για 72 ημέρες. 

  2. Νηπιαγωγείο Φάρου Αυλίδος και προσθήκη Νηπιαγωγείου στο Δημοτικό Σχολείο Μίστρου Δήμου Διρφύων: Ολοκληρώθηκε η δημοπράτηση και μετά την αδυναμία του πρώτου μειοδότη να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του αναμένεται η έγκριση της ανάθεσης του έργου στη δεύτερη μειοδότρια εταιρεία από το ΔΣ της ΟΣΚ Α.Ε. Η χρηματοδότηση του έργου προβλέπεται να γίνει από το δάνειο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. 

  3. 2ο Δημοτικό Σχολείο Καρύστου: Ολοκληρώθηκαν και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ οι μελέτες εφαρμογής, εκδόθηκε η οικοδομική άδεια του έργου και δημοπρατήθηκε στις 19.2.2013.  Αναμένεται η έγκριση της ανάθεσης του έργου από το Δ.Σ της ΟΣΚ Α.Ε 

  4. Ενίσχυση –Αποκατάσταση φέροντος Οργανισμού στο 3ο και 6ο Γυμνάσιο Χαλκίδας: Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες εφαρμογής του έργου και εγκρίθηκαν από το Τεχνικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 2/4/2013 και αναμένεται η ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσής του. 

  5. 4ο Νηπιαγωγείο Νέας Αρτάκης και 23ο Νηπιαγωγείο Χαλκίδας, στο χώρο του 23ου Δημοτικού Σχολείου : Ολοκληρώθηκε η έκδοση των οικοδομικών αδειών και η σύνταξη-έγκριση των τευχών δημοπράτησης. Τα δύο έργα θα δημοπρατηθούν μαζί. Εκκρεμούν τα ΦΕΚ ίδρυσης των σχολικών μονάδων, τα πρακτικά καταλληλότητας και το ΦΕΚ χαρακτηρισμού του χώρου (για το 4ο Νηπιαγωγείο Ν. Αρτάκης). 

  6. 1Ο Δημοτικό Σχολείο Ερέτριας: Απαιτείται η αποστολή των ΦΕΚ ίδρυσης, ΦΕΚ χαρακτηρισμού, πρακτικού καταλληλότητας και της βεβαίωσης υψομέτρων. Επίσης, πρέπει να προηγηθεί εδαφοτεχνική έρευνα για την εκπόνηση της στατικής μελέτης του έργου. 

  7. Νηπιαγωγείο Λουκισίων Ανθηδώνος, 1ο Νηπιαγωγείο και 3ο Νηπιαγωγείο Ερέτριας: Υπογράφηκε σύμβαση στις 5/9/2013 για κοινή εργολαβία με τρία νηπιαγωγεία του Περιστερίου. Ο Ανάδοχος λόγω αδυναμίας να ανταποκριθεί οικονομικά, υπέβαλε αίτημα διάλυσης της εργολαβίας, το οποίο έγινε αποδεκτό από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΚ ΑΕ στις 15-2-2012. Επιστράφηκαν οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης στον Ανάδοχο. Θα γίνει κατάτμηση της ενιαίας εργολαβίας και θα ανατεθούν σε ξεχωριστό ανάδοχο τα 3 Νηπιαγωγεία της Εύβοιας. 


  Επίσης, εγκρίθηκαν από το Δ.Σ της ΟΣΚ Α.Ε οι χρηματοδοτήσεις για την προμήθεια συνολικά 12 προκατασκευασμένων αιθουσών για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών του Δήμου Χαλκιδέων.