Απάντηση της Περιφέρειας Στερεάς στο αίτημα του Δήμου Καρύστου για την Δυτική Παραλία
 • Εις απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας ενημερώνουμε ότι:
  Η Υπηρεσία μας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) εκτέλεσε το έργο «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ» εφαρμόζοντας επακριβώς τη μελέτη, την εκπόνηση της οποίας εσείς ως Δήμος αναθέσατε σε Μελετητή και η οποία μελέτη ελέγχθηκε και θεωρήθηκε αρμοδίως από την ΤΥΔΚ.
  Επειδή εφαρμόσαμε λοιπόν τη ΔΙΚΗ ΣΑΣ μελέτη, είναι άτοπο και απορίας άξιο να ζητάτε τώρα ευθύνες από την Υπηρεσία μας.
  Ο Δήμος Καρύστου, στερούμενος εμπειρίας ένταξης και εκτέλεσης λιμενικού έργου, κάλεσε την Υπηρεσία μας να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η εκπονηθείσα μελέτη του.
  Η Υπηρεσία μας (Δ/νση Τεχνικών Έργων) μερίμνησε για όλες τις απαιτούμενες γνωμοδοτήσεις-εγκρίσεις των συναρμοδίων Φορέων, ολόκληρο το λιμάνι εντάχθηκε στο Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ και κατασκευάσθηκε σύμφωνα με τη μελέτη. Τα κάτωθι έργα, συνολικού προϋπολογισμού 7.608.000,00 €, αναβάθμισαν το λιμάνι Καρύστου, καθώς και την πόλη και την ευρύτερη περιοχή, ήτοι αναλυτικά:

  1. «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ»,
  Προϋπολογισμού 2.700.000,00 € (χρηματοδότηση ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας – Γ΄ΚΠΣ).
  2. «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ»
  Προϋπολογισμού 618.000,00 € για Κάρυστο (2.000.000,00 € συνολικά)
  (χρηματοδότηση ΕΠΑΛ – Γ΄ΚΠΣ).
  3. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΗΝΕΜΟΥ ΜΟΛΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», Προϋπολογισμού 3.300.000,00 € (χρηματοδότηση ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας – ΕΣΠΑ).
  4. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», Προϋπολογισμού 990.000,00 € (χρηματοδότηση ΕΠΑΛ - ΕΣΠΑ).
  Ύστερα από την ανωτέρω ενημέρωσή σας παρακαλούμε όπως παρευρεθείτε και σεις σε μετάβαση επί τόπου Μηχανικών της Υπηρεσίας μας για την επίλυση των προβλημάτων που αναφέρετε, σε ημερομηνία που θα σας γνωστοποιήσουμε τηλεφωνικώς και με FAX.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Ε.   
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΥ ΠΕ Πολ.Μηχ./Β΄

  sofiascomments.blogspot.gr/