Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου ΣΠΠΕΝΚ στις 7/7/2013. 2. Την Κυριακή 14/7/2013 ο ΣΠΠΕΝΚ οργανώνει επιτόπια επίσκεψη στο Σταυρό του Κομήτου όπου θα μπουν ανεμογεννήτριες.
 • 1. Πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου στις 7/7/2013. Δείτε το πρακτικό στο συνημμένο.

  2. Την Κυριακή 14/7/2013 ο ΣΠΠΕΝΚ οργανώνει επιτόπια επίσκεψη στο Σταυρό του Κομήτου όπου θα μπουν ανεμογεννήτριες. Θα περπατήσουμε τουλάχιστον έως το εικονοστάσι της Αγίας Σοφίας (1 ώρα) και εάν θέλουμε περισσότερο έως την Ανεμοπύλα (2 ώρες). Σκοπός μας είναι να εκτιμήσουμε τη μοναδικότητα των τοπίων που θα χαθούν για πάντα.

  Για τη μεταφορά οι συμμετέχοντες πρέπει να διαθέτουν αυτοκίνητο τύπου τζιπ. Συνάντηση στην Πλατεία Αμαλίας της Καρύστου στο άγαλμα, ώρα 8.00 π.μ.

  Δηλώστε απαραίτητα τη συμμετοχή σας και πάρτε περισσότερες πληροφορίες: 6976816762 (Θανάσης Μπινιάρης) ή 2224025188 (Χρυσούλα Μπερέτη).

  Πρακτικό Γενικής Συνέλευση ΣΠΠΕΝΚ 2013

  Πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 7/7/2013 η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Προστασίας του Περιβάλλοντος της Νότιας Καρυστίας στο ξενοδοχείο Γαλαξίας και ώρα 10.30π.μ. με τους παρακάτω 20 παρόντες:

  Χρυσούλα Μπερέτη
  Θανάσης Μπινιάρης
  Γιάννης Σχίζας
  Παναγιώτης Παυλάκης
  Μαρία Τσαπέπα
  Χάρης Μήτρος
  Κέλλυ Χονδροδήμα
  Piers
  Θοδωρής Μπούσουλας
  Γιώργος Τσολάκης
  Μανώλης Μπάστας
  Αλίκη Γκουντή
  Καλυψώ Μπακοπούλου
  Νίκος Σαράντης
  Τάκης Στέφας
  Θανάσης Ζαφείρης
  Σίδερης Παπαλυμπέρης
  Αντώνης Πολίτης (με εξουσιοδότητηση)
  Δημήτρης Γιαννάκος (με εξουσιοδότηση)
  Θανάσης Μαμμάς (με εξουσιοδότηση)

  Η Συνέλευση βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό αφού όλα τα μέλη προσκλήθηκαν για δεύτερη φορά οπότε η Συνέλευση πραγματοποιείται ανεξάρτητα του αριθμού των μελών.

  Θέματα της Συνέλευσης:

  • Πεπραγμένα 2012
  • Οικονομικός απολογισμός
  • Απόψεις – προτάσεις των μελών
  • Εκλογή νέου ΔΣ
  • Συνδρομές 2013

  Τις εργασίες της Συνέλευσης διεύθυνε ο Γραμματέας του Συλλόγου, Θ. Μπινιάρης, κατόπιν της σύμφωνης γνώμης του Σώματος. Το λόγο πήρε ο Γραμματέας του Συλλόγου ο οποίος εξέθεσε τα πεπραγμένα του 2012:

  Ο Σύλλογος ασχολείται κατά κύριο λόγο με το θέμα των αιολικών πάρκων ενώ παράλληλα παρακολουθεί και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα όπως η διαχείριση των σκουπιδιών, η ανάπτυξη νέων ιχθυοτροφείων και η διάσωση του Καστανόλογγου. Το ΔΣ συναντιέται τακτικά μία φορά το μήνα και ενημερώνει τα μέλη του με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε ό,τι αφορά τα θέματα που τον απασχολούν. Πρόσφατα ο Σύλλογος απέκτησε δική του ιστοσελίδα: www.ochi.gr

  Μέσα στο 2012 χάσαμε τον Αλέκο Νικολάου που ήταν πολύτιμος φίλος, συνεργάτης και από τους παλαιότερους υποστηρικτές της προστασίας της φύσης στην περιοχή μας. Η απώλεια του Αλέκου Νικολάου κάνει πιο έντονη την ανάγκη να ενισχυθεί ο Σύλλογος με νέα ενεργά μέλη.

  o Αιολικά Πάρκα

  Μέσα στο 2012 τα αιολικά πάρκα στην Οχη και τον Καβοντόρο άρχισαν να παίρνουν τελικές εγκρίσεις. Η σύμπραξη των εταιρειών ENEL – Κοπελούζος πήρε άδεια εγκατάστασης για 74 α/γ των 2,3 MW (σύνολο 270MW) και μία γραμμή Υψηλής Τάσης για τη μεταφορά του ρεύματος μήκους 22χμ με 3 υποσταθμούς. Η εταιρεία ΤΕΡΝΑ πήρε Εγκριση Περιβαλλοντικών ΄Ορων για 52 α/γ των 3 MW ( σύνολο 168 MW) και θα χρησιμοποιήσει την ίδια γραμμή υψηλής τάσης με την προηγούμενη εταιρεία. Οι δύο εταιρείες μαζί θα ανοίξουν περίπου 80 χμ. νέων δρόμων στο βουνό. Η μέση τάση θα υπογειοποιηθεί κατά μήκος των αγροτικών δρόμων, αλλά θα ανοιχθούν ορύγματα και σε μέρη όπου δεν υπάρχουν δρόμοι. Εκτός από τις δύο παραπάνω εταιρείες, η εταιρεία RF Energy πήρε έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για 45 α/γ με ξεχωριστή γραμμή υψηλής τάσης στο ανατολικό άκρο του Καβοντόρου.

  Η μετατροπή της Οχης και του Καβοντόρου σε αιολικό εργοστάσιο πρόκειται να έχει σοβαρό αντίκτυπο στο μέλλον του τόπου μας. Η φυσιογνωμία των τοπίων με την άγρια φυσική ομορφιά θα αλλοιωθεί ανεπανόρθωτα. Ο χαρακτήρας της προστατευόμενης περιοχής της Οχης αλλάζει οριστικά αφού θα μετατραπεί σε ένα απέραντο εργοτάξιο. Τα αιολικά πάρκα της Οχης αλλά και τα υπόλοιπα που θα εγκατασταθούν στη Νότια Καρυστία θα αλλάξουν το χάρτη της περιοχής και θα επηρεαστεί βαθιά ο τουρισμός, η κτηνοτροφία, η αξία της γης και η ίδια η ζωή των κατοίκων. Ο Σύλλογος γράφει συνέχεια για τις συνέπειες της μετατροπής του τόπου μας σε αιολικό εργοστάσιο, αλλά η τοπική κοινωνία δεν έχει ακόμη κατανοήσει το μέγεθος και την ουσία του προβλήματος. Επίσης ο Σύλλογος έχει καταθέσει προσφυγή στο ΣτΕ κατά των αιολικών πάρκων που έχουν πάρει άδεια εγκατάστασης στην Οχη.

  o Διαχείριση σκουπιδιών

  Η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας έχει καταρτίσει ένα σχέδιο διαχείρισης των σκουπιδιών για τη Νότια Εύβοια που περιλαμβάνει: ένα σταθμό μεταφόρτωσης που θα εγκατασταθεί στην χωματερή του κάμπου Καρύστου, την μεταφορά των σύμμεικτων σκουπιδιών σε ένα σταθμό επεξεργασίας και διαλογής στο Αυλωνάρι και κατόπιν τη μεταφορά όσων σκουπιδιών δεν ανακυκλώνονται στο ΧΥΤΑ της Χαλκίδας. Δεν έχουμε νεώτερη πληροφόρηση εάν προχωράει το σχέδιο. Η κριτική που ασκούν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για παρόμοια σχέδια σε όλη την Ελλάδα είναι ότι το μοντέλο αυτό δεν προωθεί την ανακύκλωση. Τα νοικοκυριά δεν ενθαρρύνονται να διαχωρίζουν τα σκουπίδια τους, αλλά αντίθετα τα σκουπίδια συμπιέζονται σύμμεικτα και οδηγούνται για θάψιμο ή καύση πολλές φορές χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο που παράγονται. Τουλάχιστον τα οργανικά θα έπρεπε να ανακυκλώνονται στον τόπο που παράγονται για οικονομία βάρους και όγκου.

  o Πρωτοβουλία ανακύκλωσης αλουμινίου

  Με πρωτοβουλία των μελών μας Σίδερη Παπαλυμπέρη και Θοδωρή Μπούσουλα τοποθετήθηκαν τέσσερις κάδοι για τη συλλογή αλουμινίου στους δρόμους της Καρύστου σε συνεργασία με τους μαθητές του Γυμνασίου Καρύστου. Οι μαθητές συλλέγουν το ανακυκλώσιμο υλικό και το μεταφέρουν στην Αθήνα μία φορά το χρόνο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης αλουμινίου όπου μαθαίνουν για την διαδικασία της ανακύκλωσης.

  o Ιχθυοτροφεία

  Από το 2011 έχει εγκριθεί ένα χωροταξικό ανάπτυξης ιχθυοτροφείων για όλη των Ελλάδα που προωθεί μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας που ονομάζονται ΠΟΑΥ. Μια από τις ΠΟΑΥ είναι του Νότιου Ευβοϊκού όπου προβλέπονται μεγάλες μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας από το Μάρμαρι έως το Αλιβέρι. Εχουν υπάρξει αντιδράσεις από τους Δήμους όλης της Ελλάδας μεταξύ των οποίων και ο Δήμος Καρύστου και έχει γίνει προσφυγή στο ΣτΕ κατά του Χωροταξικού των ιχθυοκαλλιεργειών. Δεν έχουμε νεώτερη πληροφόρηση πώς εξελίσσεται το θέμα.

  o Διάσωση του Καστανόλογγου

  Βρίσκεται σε εξέλιξη για πρώτη φορά μια μελέτη προστασίας του Καστανόλογγου που γίνεται με πρωτοβουλία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών (ΕΘΙΑΓΕ) σε συνεργασία με το Δασαρχείο Αλιβερίου. Η μελέτη αναμένεται να τελειώσει μέσα στο καλοκαίρι. Στη συνέχεια υπάρχουν δύο σημαντικά εμπόδια να ξεπεραστούν : πρώτα ο Δήμος Καρύστου χρειάζεται να συννενοηθεί με τους βοσκούς που χρησιμοποιούν τον Καστανόλογγο ώστε να αποδεχθούν τα μέτρα προστασίας και μετά να βρεθούν χρήματα για τις περιφράξεις. Υπάρχει επίσης η ευκαιρία να ενταχθεί ο Καστανόλογγος στα αρχαία δάση της Ευρώπης. Ο Καστανολογγος είναι ένα από τα εμβλήματα της περιοχής μας και έχει τη δύναμη να ευαισθητοποιεί τους νέους ανθρώπους για το περιβάλλον. Μάλιστα φέτος η περιβαλλοντική ομάδα του Γενικού Λυκείου έφτιαξε μια εργασία για τον Καστανόλογγο και επισκέφτηκε τις καστανιές με την καθηγήτριά τους Μαρία Παπαβασιλοπούλου και τον Γιώργο Καρέτσο δ/ντή του ΕΘΙΑΓΕ.

  • Οικονομικά του 2012

  Εσοδα: 949 € υπόλοπο προηγούμενης χρήσης
  155€ συνδρομές μελών

  Εξοδα: μηδέν

  Υπόλοιπο: 1.104,12 €

  • Συζήτηση με τα μέλη και προτάσεις:

  Χ. Μπερέτη: Η επικοινωνία του Συλλόγου με τον Δήμο Καρύστου δεν είναι ικανοποιητική. Ο Σύλλογος χρειάζεται να γίνει πιο πιεστικός προς το Δήμο πάνω σε σε καυτά θέματα όπως η ποιότητα των θαλάσσιων νερών. Επίσης υπάρχει ανάγκη μπουν νέα παιδιά στο Σύλλογο.

  Γ. Τσολάκης: Η πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος Καρύστου συντάσσεται με την προώθηση των ανεμογεννητριών. Ο Δήμος Καρύστου θα έπρεπε να διεκδικήσει εγκαίρως την κάλυψη 4% σε όλη την έκτασή του προκειμένου να μπουν λιγότερες ανεμογεννήτριες. Οι ιδιοκτήτες γης που δεν έχουν έγκυρους τίτλους έχουν καταλάβει ότι δεν θα πάρουν ενοίκια.

  Τα σκουπίδια είναι λάθος να φεύγουν και να θάβονται χιλιόμετρα μακριά.
  Ο βιολογικός καθαρισμός του Μαρμαρίου έχει χωροθετηθεί σε λάθος θέση και κοντά στη θάλασσα επαναλαμβάνοντας τη κακή χωροθέτηση του βιολογικού καθαρισμού της Καρύστου. Θα μπορούσε να εγκατασταθεί κοινός βιολογικός καθαρισμός στον κάμπο της Καρύστου και το νερό να χρησιμοποιηθεί για πότισμα.

  Γ. Σχίζας: Τα αιολικά πάρκα καταστρέφουν το τοπίο και εμποδίζουν άλλες χρήσεις του χώρου π.χ ορεινός τουρισμός, αξία της γης για παραθεριστική κατοικία.
  Οι ιχθυοκαλλιέργειες προκαλούν ρύπανση όταν υπερβαίνουν τα όρια. Ο Σύλλογος να ασχοληθεί και με μικρότερα αλλά σημαντικά προβλήματα όπως ο παράνομος σκουπιδότοπος στον υγρότοπο Καρύστου ή η παραβίαση του λιμενοβραχίονα από οχήματα.

  Μ. Τσαπέπα: Ο ΣΠΠΕΝΚ να συνεργαστεί με τον Σύλλογο Μελισσοκόμων και να ζητήσουν από το Δασαρχείο αστυνόμευση κατά της εκρίζωσης αρωματικών θάμνων στο βουνό.

  Τ. Στέφας; Οι κάδοι σκουπιδιών στην πόλη γεμίζουν σκουπίδια αμέσως μετά το άδειασμά τους και μάλιστα κάποιοι τα αφήνουν απέξω. Χρειάζεται να μπουν πρόστιμα.

  Σ. Παπαλυμπέρης: Ο Σύλλογος λειτουργεί καταγράφοντας τα προβλήματα αλλά δεν αναπτύσσει δράση στην τοπική κοινωνία. Χρειάζεται να συγκρουστεί, να γίνει πιο μαχητικός και να αναπτύξει δράσεις για να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Να εγγράψουμε μέλη του Συλλόγου νέους ανθρώπους που ευαισθητοποιούνται ολοένα περισσότερο για το περιβάλλον.

  Θ. Μπούσουλας: Να βάλουμε περισσότερους κάδους αλουμινίου και ο Σύλλογος να γίνει πιο μαχητικός.

  Θ. Ζαφείρης: Το Κέντρο Περ/κής Ενημέρωσης στα Καλύβια δεν λειτουργεί και έχει αφεθεί στην τύχη του. Η έκθεση που λειτουργούσε κάποτε στη μεγάλη αίθουσα έχει μεταφερθεί στην μικρή αίθουσα και δεν είναι πια σε χρήση. Ο Σύλλογος να ζητήσει την επαναλειτουργία της έκθεσης στο μεγάλο χώρο.

  • Εκλογή νέου ΔΣ

  Υποψήφιοι για το νέο ΔΣ δήλωσαν τα παρακάτω εννέα μέλη:

  1. Χρυσούλα Μπερέτη
  2. Θανάσης Μπινιάρης
  3. Παναγιώτης Παυλάκης
  4. Χάρης Μήτρος
  5. Θοδωρής Μπούσουλας
  6. Δημήτρης Γιαννάκος
  7. Θανάσης Μαμμάς
  8. Γιάννης Σχίζας
  9. Γιώργος Τσολάκης

  Για ελεγκτική επιτροπή:

  Τάκης Στέφας
  Κέλλυ Χονδροδήμα
  Νίκος Σαράντης.

  Μη υπαρχόντων άλλων υποψηφίων για το νέο ΔΣ και την Ελεγκτική Επιτροπή, οι υποψήφιοι εκλέχτηκαν παμψηφεί.

  Στη συνέχεια οι παρόντες κατέβαλαν τη συνδρομή του 2013 και κατόπιν έληξαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.

  Το παρόν πρακτικό υπογράφουν:

  Χ. Μπερέτη Θ. Μπινιάρης