Σωματείο εργαζομένων Νοσοκομείου. Το σωματείο ευχαριστεί τους πολίτες της Καρύστου για τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν στο κάλεσμά μας στο Γιοκάλειο
  • ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

    Το σωματείο των εργαζομένων του Νοσοκομείου ευχαριστεί τους πολίτες της Καρύστου για τη μεγάλη ανταπόκριση που έδειξαν στο κάλεσμά μας στο Γιοκάλειο την Πέμπτη 18/07/2013 στις 20:30 για να ενημερώσουμε για τις εξελίξεις γύρω απ’ το Νοσοκομείο.
    Οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουν τον αγώνα κι ελπίζουν να έχουν τη στήριξη όλων των πολιτών της Νότιας Καρυστίας.
    Γιατί μόνο με τους μαζικούς αγώνες θα αποτρέψουμε την υποβάθμιση του Νοσοκομείου.