Με Πλεόνασμα και με μηδέν οφειλές το Νοσοκομείο Καρύστου.
  •  
    Κερδοφόρες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να χαρακτηρισθούν τα Νοσοκομειακά Ιδρύματα  Στερεάς Ελλάδας.
    Συγκεκριμένα, οι συνολικές απαιτήσεις όλων των Νοσοκομείων της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας από τα Ασφαλιστικά Ταμεία κατά τον μήνα Αύγουστο του 2013 ανέρχονται στα 450,3 εκατομμύρια Ευρώ, όταν οι συνολικές οφειλές των ίδιων Νοσοκομείων προς τρίτους είναι της τάξης των 110,8 εκατομμύρια Ευρώ, μιλάμε για ένα πλεόνασμα της τάξης των 339,46 εκατομμυρίων Ευρώ περίπου. 

    Πλεόνασμα 1.983.746,19 ευρώ έχει το Γ.Ν. ΚΑΡΥΣΤΟΥ με ποσοστό πληρωμών έως 13-09-2013, 100,00% και με διαφορά εσόδων - εξόδων του 2014,  246.452 ευρώ.

    Αναλυτικοί  oi πίνακες