Λιμενικά Έργα 359.000,00€ σε Κάρυστο - Μαρμάρι - Νέα Στύρα. Ο ΟΛΝΕ ΑΕ, επίσημα ξεκίνησε τη λειτουργία του 30/06/2013, σύμφωνα με το νόμο 4150/2013.
 •  

  120.000,00€ για την Επισκευή– αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δυτικής παραλίας Καρύστου - 70.000,00€ για την Επισκευή μόλου Καρύστου  - 70.000,00€ για την Επισκευή τμήματος κρηπίδωσης Λιμένος Μαρμαρίου - 18.000,00€ Επισκευή προβλήτας λιμένος Ν.Στύρων
  Ο ΟΛΝΕ ΑΕ, επίσημα ξεκίνησε τη λειτουργία του 30/06/2013, σύμφωνα με το νόμο 4150/2013.
  Πέραν των άλλων υποχρεώσεων του, έχει:
  •ολοκληρώσει την Α φάση Παραλαβής-αναγνώριση κατάστασης, των συγχωνευόμενων Λιμενικών Ταμείων η οποία δεν είναι ενθαρρυντική, σύμφωνα με τους ανεξάρτητους εκτιμητές και τους ορκωτούς λογιστές.
  •Τα κλιμάκια του οργανισμού με επιθεωρήσεις κατά τόπους και ταχύρυθμες διαδικασίες, και επαφές στα αρμόδια υπουργεία κατόρθωσαν να εγκρίνουν αποκαταστάσεις και βελτιώσεις σε περιοχές αρμοδιότητας του ΟΛΝΕ ΑΕ οι οποίες χρόνιζαν. Επισυνάπτεται πίνακας σχετικός.
  •Οι οικονομικές εκκρεμότητες των συγχωνευόμενων Λιμενικών Ταμείων έχουν αρχειοθετηθεί με τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα και έχει ξεκινήσει η αποπληρωμή τους.
  •Έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών και συνεργασιών μεταξύ υπηρεσιών, για τη δημιουργία Πυλών εισόδου εξόδου και Διαβατηριακών Ελέγχων, τομέας ο οποίος θα διευκολύνει την τουριστική και οικονομική ανάπτυξη περιοχών Καρύστου, Αιδηψού, Λίμνης και Κύμης.

  Αρωγός στην προσπάθεια των εντασσόμενων έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Έργων αλλά και στην καθημερινή προσπάθεια του Οργανισμού έχει ο Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Σίμος Κεδίκογλου.
  ΕΡΓΑ ΠΔΕ 2012 – 2013
   

  Βόρεια Εύβοια

  •  


   Αποκατάσταση φθορών και ζημιών που προκαλούνται από συνήθη χρήση και καιρικά φαινόμενα στη Λίμνη Ν. Ευβοίας. (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00€)
  •  


   Αποκατάσταση φθορών παραλιακού κρηπιδώματος Λ. Αιδηψού Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 123.000,00€)
  •  


   Επισκευή κρηπίδωσης Λιμένος Ωρεών Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00€)
  •  


   Συντήρηση υποδομών Ηλεκτρικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων Λίμνης Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.000,00€) ΠΔΕ 2012
  •  


   Αποκατάσταση Νότιων Κρηπιδωμάτων Λίμνης Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000,00€) ΠΔΕ 2012
   


  Κεντρική Εύβοια  

  •  


   Αποκατάσταση νομιμοποιημένων κατασκευών παραλιακού δρόμου παραλίας Πολιτικών Ν. Ευβοίας  (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000,00€)
  •  


   Επισκευή κρηπιδωμάτων Ευβοϊκής Ακτής στον παλιό Εμπορευματικό Λιμένα Χαλκίδας Ν. Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000,00€)
  •  


   Επισκευή μικρής προβλήτας και ράμπας στην πλαζ Κουρέντι ν. Ευβοίας. (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 40.000,00€)
  •  


   Επισκευή μόλου Ερέτριας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 123.000,00€)
  •  


   Επισκευή  - αποκατάσταση προβλήτας Κύκνου και Περιβάλλοντος Χώρου (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€) ΝΕΟ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
  •  


   Αποκατάσταση κρηπιδώματος αγκυροβολίου Ν. Αρτάκης  (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€) ΝΕΟ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
  •  


   Επισκευές - αποκατάσταση της ράμπας Πορθμείου Ερέτριας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€) ΝΕΟ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ
   


   

  Νότια Εύβοια

  •  


   Προστατευτική ενίσχυση τμήματος Λιμένα Κύμης και αντικατάσταση – αγορά νέας γεφυροπλάστιγγας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€)
  •  


   Εργασίες επισκευής κρηπιδώματος και παρακείμενου παραλιακού δρόμου ν. Στύρων Ν. Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 21.000,00€)
  •  


   Επισκευή προβλήτας λιμένος Ν.Στύρων Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18.000,00€)
  •  


   Επισκευή κτιρίου Λιμενικού Ταμείου Αλιβερίου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή καταστρώματος πλωτών προβλητών Αλιβερίου Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 100.000,00€)
  •  


   Επισκευή μόλου Καρύστου Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00€)
  •  


   Επισκευή τμήματος κρηπίδωσης Λιμένος Μαρμαρίου Ν.Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 70.000,00€)
  •  


   Επισκευή – αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης δυτικής παραλίας Καρύστου Ν.Ευβοίας. (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000,00€)
  •  


   Επισκευή Προστατευτικού Κρηπιδώματος Λ.Κύμης Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 50.000,00€) ΠΔΕ 2012
  •  


   Άρση Προσάμμωσης Λιμένα Ν. Στύρων Ευβοίας (ΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 60.000,00€) ΠΔΕ 2012
   


  ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 2013
  1.045.000,00€

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ (ΚΥΚΝΟΣ, ΑΡΤΑΚΗ, ΕΡΕΤΡΙΑ)
  180.000,00€