Επιστολή Λευτέρη Ραβιόλου στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καρύστου

 • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  Επιστολή προς τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου απέστειλε ο αρχηγός της μείζονος αντιπολίτευσης του Δήμου Καρύστου Λευτέρης Ραβιόλος. H επιστολή έχει ως εξής:

  ΠΡΟΣ
  ΤΟΝ Κο ΠΡΟΕΔΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

  Κύριοι συνάδελφοι,
  Στην σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 19:30, με θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση απολογισμού χρήσεως οικονομικού έτους 2012 του δήμου Καρύστου» σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα παραβρεθούμε για τους παρακάτω λόγους:

  1. Την ίδια ημέρα 21/10/2013 με διαφορά μιάμιση ώρας έχετε ορίσει και δεύτερο δημοτικό συμβούλιο με 19 θέματα ημερήσιας διάταξης, πρακτική που εκτός αντιδεολογική αντίκειται και στις διατάξεις του δημοτικού και κοινοτικού κώδικα.

  2. Στο άρθρο 163 Ν.3463/2006 παρ.2 γίνεται σαφές ότι «υποβάλλει τον απολογισμό και προκειμένου για δήμους που εφαρμόζουν το κλαδικό λογιστικό σχέδιο δήμων και κοινοτήτων, τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως».Στο ίδιο άρθρο παρ.3 αναφέρει ότι «ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, πριν την υποβολή τους στο δημοτικό συμβούλιο, ελέγχονται από έναν ορκωτό ελεγκτή-λογιστή. Δηλαδή προκειμένου το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει για τον απολογισμό χρήσεως οικονομικού έτους 2012 είναι απαραίτητο να υπάρχει και πιστοποιητικό ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

  3. Στο αντίγραφο πρακτικού της οικονομικής επιτροπής με αριθμό απόφασης 406/2013, ενώ στην εισήγηση του προέδρου μνημονεύονται οι παράγραφοι 1,2 και 3 του άρθρου 163, σκόπιμα στο απόσπασμα δεν μεταφέρονται αυτούσια η παρ. 2 και 3 γιατί δείχνουν την ανάγκη ύπαρξης έκθεσης από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή.

  Παρακαλούμε να αναβληθεί το θέμα και να επανέλθει σε νέα συνεδρίαση τού δημοτικού συμβουλίου μαζί με τον ισολογισμό, για το οικονομικό έτος 2012 και την έκθεση του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή.
  Κάρυστος 21/10/2013

  ΟΙ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  ΤΗΣ  ΜΕΙΖΟΝΟΣ  ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ
  Λευτέρης Ραβιόλος
  Αρχηγός μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου Καρύστου

  Βόσσος  Αλκιβιάδης  Δημοτικός  σύμβουλος
  Γκεμίσης  Ιωάννης  Δημοτικός  σύμβουλος
  Ζαφείρης  Αθανάσιος  Δημοτικός  σύμβουλος
  Ζέμπης  Ευάγγελος  Δημοτικός  σύμβουλος
  Λέκκας  Ζαχαρίας  Δημοτικός  σύμβουλος
  Ξυπόλιτου Ευδοξία  Δημοτικός  σύμβουλος
  Πολυχρονίου Πολυχρόνης  Δημοτικός  σύμβουλος
  Ρουκλιώτης  Ιωάννης  Δημοτικός  σύμβουλος
  Σαραβάνος  Γεώργιος  Δημοτικός  σύμβουλος