Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου "Αλλιώς!" - ΟΧΙ στην εγκατάσταση ναυπηγείου στον όρμο της Καρύστου

 • Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της νέας προσπάθειας που ξεκινάμε είναι η πεποιθησή μας ότι στο τόπο μας 
  πρέπει να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

  Αυτό θα αποτυπωθεί με ξεκάθαρο τρόπο και στο 
  πρόγραμμα το οποίο θα καταθέσουμε.


  Με αφορμή τη δικαστική επανεξέταση του ζητήματος της εγκατάστασης ναυπηγείου στον όρμο της Καρύστου η Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου "Αλλιώς!" ξεκαθαρίζει τη θέση της:

  1.
  Θεωρούμε οτι η υλοποίηση αυτής της
  επένδυσης στη συγκεκριμένη θέση είναι μη συμβατή με
  άλλες οικονομικές δραστηριότητες της περιοχής όπως ο τουρισμός και η οικιστική ανάπτυξη.
  Η
  περιβαλλοντική ρύπανση που θα προκύψει θα είναι μεγάλη και μη αναστρέψιμη.
  Ως εκ τούτου,
  τασσόμαστε ενάντια στην υλοποίησή της στη συγκεκριμένη θέση.
   
  2. Κάθε επένδυση που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας πρέπει να μας απασχολεί σοβαρά.
  Γι'αυτό προτείνουμε την ανάθεση και εκτέλεση σχετικής μελέτης που θα υποδείξει κατάλληλο χώρο, στον οποίο θα μπορούσε να υλοποιηθεί μια επένδυση αυτής της μορφής, με τρόπο τέτοιο ώστε και νεές θέσεις εργασίας να δημιουργηθούν και να μην πληγούν οι υπόλοιπες οικονομικές δραστηριότητες και το περιβάλλον.
  Συμμετοχική Δημοτική Κίνηση Δήμου Καρύστου
  "Αλλιώς!"