Με σχεδιασμό και πρόγραμμα ! ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αλλιώς! :
 •  


  Θεωρώντας οτι τα λιμάνια του Δήμου μας, τα οποία πρόσφατα πέρασαν υπό 
  ιδιωτικό έλεγχο, έχουν εξέχουσα σημασία τόσο στην οικονομική ζωή του τόπου όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων του.
  Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΥΣΤΟΥ αλλιώς! προγραμμάτισε συνάντηση εκπροσώπων της με την ΟΛΝΕ ΑΕ ώστε να συζητήσει σημαντικά ζητήματα αρμοδιοτήτων της, όπως:

  . πιθανά επενδυτικά σχέδια
  . πρόστιμα για παράνομες κατασκευές στη λιμενική ζώνη Καρύστου
  . κόστος εκμίσθωσης χώρου τραπεζοκαθισμάτων στις λιμενικές ζώνες
  . κόστος ελλιμενισμού αλιευτικών και τουριστικών σκαφών
  . διαρκής μείωση βαθικών λιμένα Καρύστου
  . αποκατάσταση βλαβών Pillars (Μετρητές παροχής νερού και ρεύματος)
  . επέκταση κεντρικού μόλου λιμένα Μαρμαρίου για ελλιμενισμό αλιευτικών και τουριστικών σκαφων
  . ζητήματα λιμένα Στυρών