Η συγκλονιστική συνέντευξη του κ. Στέφανου Τσίπα διαχειριστής διαθεσίμων επενδυτικών κεφαλαίων και πρώην treasurer της Εμπορικής Τραπέζης, σε μια αποκλειστική, χειμαρρώδη και άκρως αποκαλυπτική συνέντευξη - Μέρος Α΄- Β'